Organizator Marszu Niepodległości został skazany za stworzenie zagrożenia pożarem. Po roku znów to zrobił
Młodzież Wszechpolska 11.11.2019 - pasek

Organizator Marszu Niepodległości został skazany za stworzenie zagrożenia pożarem. Po roku znów to zrobił