Listę zaproszonych można uznać za spis prawniczej elity „dobrej zmiany”. Jest na niej 72 sędziów, są prokuratorzy, naukowcy, wykładowcy, funkcjonariusze publiczni. W sumie 123 osoby. Warto zachować dla historii ich nazwiska. Lista pochodzi z KRS. [Lista została zaktualizowana 22 stycznia 2019]

7 grudnia 2018 prezydent Andrzej Duda przyjął w Belwederze uczestników konferencji organizowanej przez Krajową Radę Sadownictwa z okazji 100-lecia niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zaproszenia na konferencję rozsyłała KRS, kierując się sobie wiadomymi kryteriami.

Listę zaproszonych można uznać za spis prawniczej elity „dobrej zmiany”. Jest na niej 72 sędziów, są prokuratorzy, naukowcy, wykładowcy, funkcjonariusze publiczni. W sumie 123 osoby.

Niektórzy z sędziów od czasu objęcia rządów przez PiS wielokrotnie awansowali, często pełnią też po kilka funkcji, np. w Ministerstwie Sprawiedliwości i KRS. I funkcje kierownicze w sądach.

W środowisku sędziowskim komentuje się to zdarzenie – konferencję i zaproszenie na spotkanie z prezydentem – jako wyjątkowe i bez precedensu.

Do tej pory, jeśli KRS (przed „dobrą zmianą”) organizowała konferencję, informacja o niej wisiała w sądach i można się było zapisać – nie w charakterze prelegenta, ale uczestnika. Tym razem o konferencji sędziowie nie byli poinformowani, zatem miała być to impreza wewnętrzna prawników „dobrej zmiany”.

Warto zachować dla historii ich nazwiska. Lista pochodzi z KRS.

Do tej pory dokumentowaliśmy zachowania sędziów, którzy dochowują wierności zasadzie niezawisłości i niezależności sądownictwa. Tak powstała Lista sędziów wolności.

Teraz neo KRS stworzyła listę tych sędziów, prokuratorów, prawników, naukowców którzy dochowują wierności partii rządzącej.

EDIT 22 stycznia 2019: Trzy osoby z poniższej listy przysłały wyjaśnienia, że choć byli zaproszeni, to jednak nie uczestniczyli. Na ich prośbę usunęliśmy ich nazwiska, a ich wyjaśnienia zamieściliśmy pod listą.

EDIT 2 22 stycznia 2019: Usunęliśmy z listy prof. dr hab. Macieja Perkowskiego, prodziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku — jak nam przekazał, był zaproszony, z zaproszenia nie skorzystał

Po tych zmianach na liście jest 71 sędziów, a cała lista liczy 119 osób plus trzy wyjaśnienia.

Dołączyliśmy także program konferencji.

Na szczególną uwagę zasługuje referat prof. dr hab. Bogumiła Szmulika: „Zmiany ustaw o KRS i SN jako realizacja postulatów o demokratyzację niezawisłego i niezależnego sądownictwa w Polsce”.

Prof. Szmulik jest autorem opinii prawnych przygotowywanych m.in. na zlecenie Biura Ekspertyz Sejmowych, które służyły PiS-owi do uzasadniania zmian w ustawach o Trybunale Konstytucyjnym. Prof. Szmulik został też szefem wydawnictwa „Przegląd Sejmowy”, po jego reformie kadrowej w ramach „dobrej zmiany”. Premier Szydło powołała go do Rady Legislacyjnej, a marszałek Marek Kuchciński do tzw. zespołu Kuchcińskiego, który opracował raport dowodzący, że Komisja Wenecka nie ma racji w swoich ocenach PiS-owskiej reformy TK.


Lista osób uczestniczących w spotkaniu z Andrzejem Dudą.

Belweder, 7 grudnia 2018 r., godz. 12., VIP

1. CZAJKOWSKI Dariusz, SSN, P.o. Prezes, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
2. GAŁUSZKA-GÓRSKA Agata, Prok., Zastępca Prokuratora Generalnego
3. HERNAND Robert, Prok., Zastępca Prokuratora Generalnego
4. JOHANN Wiesław, Wiceprzewodniczący KRS, sędzia TK w stanie spoczynku
5. MAJCHROWSKI Jan, Prof. UW dr hab., SSN p.o. Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
6. MAZUR Leszek, Przewodniczący KRS, sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie
7. MUSZYŃSKI Mariusz, Prof. UKSW dr hab., Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego
8. POZORSKI Andrzej, Prok., Zastępca Prokuratora Generalnego – Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
9. SCHAB Piotr, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
10. SURA Rafał, Prof. KUL dr hab., Członek Rady Polityki Pieniężnej
11. ŚWIĘCZKOWSKI Bogdan, Prok., I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy
12. ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz, Sędzia Trybunału Stanu
13. ANTKOWIAK Kamil, Sędzia Sądu Rejonowego dla Poznania-Nowego Miasta i Wildy 2
14. BEDNAREK Małgorzata, SSN, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
15. BLACHOWSKI Paweł, Prokurator Okręgowy w Warszawie
16. BLETEK Irena, SSR, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
17. BŁENCKI Ryszard, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Słupsku
18. BOCHNIAK Irena, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
19. BOJAŃCZYK Antoni, prof. UW dr hab., SSN, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
20. BOSEK Leszek, prof. UW dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
21. BRYL Jacek, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Elblągu
22. BUKIEWICZ Michał, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
23. CICHOŃ Zbigniew, Senator RP
24. CIEPŁY Filip, Dr hab., Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
25. CZUBIK Paweł, prof. UEK dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
26. DANILUK Jerzy, SSO, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie
27. DROŻDŻEJKO Zygmunt, SSO, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
28. DUDEK Dariusz, Prof. dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski
29. Dubowski Mariusz, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ
30. FELIŃCZAK Ewa, SSR, Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku
31. ———- wyjaśnienie 2 pod listą
32. GONTARSKI Waldemar, Dr hab., Dziekan Zamiejscowego Wydziału Prawa w Londynie, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
33. HAAK Henryk, Prof. USz dr. hab., sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
34. HANUSZ Antoni, Prof. dr. hab., prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
35. IWANIEC Jakub, SSR dla Warszawy-Mokotowa, del. Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru Administracyjnego
36. IWANIUK Paweł, SSO, Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
37. JABŁOŃSKI Mariusz, SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w W-wie
38. JANECZEK Tomasz, Prokurator Regionalny w Katowicach
39. KAFLAK-JANUSZKO Hanna, Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku
40. KALLAS Marian, Prof. dr hab., Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
41. KLIŚ Dariusz, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 42. KLUSKA Łukasz, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie
43. KŁAK Czesław, Prof. WSPiA dr hab., Sędzia Trybunału Stanu, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy MS
45. KORZENIEWSKI Krzysztof, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Braniewie
46. KORZENIOWSKI Piotr, Prof. UŁ dr. hab., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska
47. KOTOWSKI Artur, dr, Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
48. KOWALCZYK Piotr, Prok., Prokuratura Krajowa, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej
49. KSIĘŻAK Paweł Sławomir, dr hab. prof. UŁ, SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
50. KWAŚNIEWSKI Jerzy, Adw., Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
51. LASOTA Michał, prezes Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
52. LEMAŃSKA Joanna Bożena, dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
53. ŁABNO Anna, Prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
54. ŁABUDA Jacek, SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
55. ŁOBODZIŃSKA Marta, Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu
56. MAĆKOWIAK Rafał, Prokurator Regionalny w Poznaniu 57. MALUDY Artur, Prokurator Regionalny w Szczecinie
58. MAREK Agnieszka, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Śremie
59. MARTOWICZ Beata, Sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu
60. MAZUR Witold Antoni, SSA, Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach 61. MICHAŁOWICZ Andrzej, SSR, Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
62. MIGDA Bartłomiej, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
63. NANOWSKA Patrycja, asystent sędziego, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
64. NASZCZYŃSKA Katarzyna, SSR, Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny Prawa Karnego
65. NICZYPORUK Janusz ,prof. dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
66. NICZYPORUK Piotr, Prof. dr hab., Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego, Uniwersytet w Białymstoku
67. NIEDZIELAK Piotr Sławomir, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
68. OLIWA Mieczysław, SSO Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
69. PAWEŁCZYK-WOICKA Dagmara, sędzia, Członek KRS
70. PAWŁYSZCZE Dariusz, SSO, Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Min. Sprawiedliwości
71.  ————– (usunięte nazwisko prof. Macieja Perkowskiego, wyjaśnienie początkiem  listy)
72. PIENIĄŻEK Elżbieta, Prokurator Regionalny w Białymstoku
73. PILITOWSKI Bartosz, Prezes Fundacji Court Watch Polska
74. PRAGŁOWSKI Maciej, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
75. PRAX Szczepan, SNSA, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
76. RADZIK Przemysław, prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
77. ROGOWSKI Artur, Prokurator Regionalny we Wrocławiu
78. ROGUSKI Marcin, Sędzia Sądu Rejonowego w Gryfinie
79. ROMELCZYK Jakub, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie
80. RÓŻAŃSKI Mieczysław, Ks. Prof. UWM dr. hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
81. RUSEK Berenika, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
82. RYŚ Rafał, SSO, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
83. SADLIK Ryszard, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach 84. SADOWSKI Mirosław, prof. UWr dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
85. SARAMAGA Jacek, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu
86. SITARZ Mirosław, Ks. prof., Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
87. SKOWRON Andrzej, SSR w Tarnowie, del. Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru Administracyjnego
88. SKRZYSZOWSKI Piotr, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
89. ——- -wyjaśnienie pod listą
90. SMOLEŃ Wojciech, Prok., Prokuratura Regionalna w Warszawie, Naczelnik Wydziału I do Spraw Walki z Przestępczością Gospodarczą
91. SOWA Magdalena, Prok., Prokuratura Okręgowa w Warszawie
92. STADNICZEŃKO Stanisław L., Prof. dr hab., Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 93. STANKOWSKI Adrian, TV Republika – Prowadzący konferencję
95. STASIKOWSKI Rafał, dr, SSR Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach
96. STELINA Jakub, Prof. dr hab., Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
97. SZCZEPANIEC Maria, dr hab. prof. UKSW, SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
98. SZELIGA Andrzej, Prokurator Regionalny w Warszawie
99. SZMULIK Bogumił, Prof. UKSW dr. hab., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
100. SZUBERT Jarosław, Prokurator Regionalny w Łodzi
101. ŚLIWIŃSKA-BUŚKIEWICZ Kinga, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Koninie
102. ŚWIĘCH Małgorzata, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Myślenicach
103. ———– wyjaśnienie nr 3 pod listą
104. TERLECKI Rafał, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
105. THIEL-ORNASS Kamila, sędzia w stanie spoczynku (Sąd Okręgowy w Gdańsku)
106. TOMASZEWSKI Waldemar, Eurodeputowany (ECR), Komisja LIBE, Litwa
107. TOMCZYŃSKI Adam Rafał, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
108. TRZOPEK Andrzej, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
109. WALKOWIAK Agnieszka, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Elblągu
110. WIAK Krzysztof, Prof. KUL dr hab., Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, SSN Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
111. WINIECKI Marek, SSR, Sąd Rejonowy dla Poznania–Grunwaldu i Jeżyc w Poznaniu
112. WITKOWSKI Ryszard Jacek, SSN, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
113. WOLNA-KUBICKA Katarzyna, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
114. WOŹNIAK Marek, Prokurator Regionalny w Krakowie
115. WYSOKIŃSKA-WALENCIAK Katarzyna, SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie
116. ZAKRZEWSKI Piotr, Dr hab. prof. KUL, Kierownik II Katedry Prawa Cywilnego, Instytut Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
117. ZGOLIŃSKI Igor, prof. nadzw. dr hab., SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Toruniu, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej
118. ZIELIŃSKA Agnieszka, Sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce
119. ZWOLAK Paweł, SSR, Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości
120. ŻAK Jolanta, SSR, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
121. ŻAK Piotr, Prok., Prokuratura Regionalna w Katowicach, del. Do Śląskiego Wydz. Zamiejscowego Prokuratury Krajowej
122. ŻMIJ Grzegorz, dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
123. ŻYWICKI Piotr, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu.


EDIT 22 stycznia:

Wyjaśnienie 1

Z opublikowanej wyżej listy usunęłam nazwisko sędziego SO w Krakowie Bogusława Słowika. Był na liście, która dostałam z KRS jako listę osób obecnych na spotkaniu u Prezydenta, ale – jak wynika z żądania sprostowania, które przysłał, był zaproszony, ale na spotkaniu nie był.

Oto treść sprostowania, które przysłał, a które życzył sobie, abym zamieściła:
„Wbrew temu, co napisałam w tekście z 20.01.2019 roku zatytułowanym „Prawnicy dobrej zmiany” pan Bogusław Słowik, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie nie uczestniczył w dniu 7.12.2018 roku w Warszawie w konferencji organizowanej przez Krajową Radę Sądownictwa – Stulecie niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce – ani w spotkaniu z Panem prezydentem RP.”

Wyjaśnienie 2

Z listy usunęłam, na jego prośbę, nazwisko dr hab. Piotra Fedorczyka, profesora Uniwersytetu w Białymstoku, który był na liście KRS, ale nie było go ani na konferencji, ani na spotkaniu z prezydentem. Oto jego wyjaśnienie:
„Uprzejmie informuję, że otrzymałem zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Krajową Radę Sądownictwa w dn. 7 grudnia 2018 r. „Stulecie niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce”. Zaproszenie zostało podpisane przez Przewodniczącego KRS sędziego Leszka Mazura. Po zapoznaniu się z programem konferencji postanowiłem nie brać w niej udziału z uwagi na niegodny 100-lecia niepodległości zestaw części referatów. Nie potwierdziłem wzięcia udziału w konferencji i w żadnej jej części nie uczestniczyłem.
Z poważaniem
dr hab. Piotr Fiedorczyk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku.”

Wyjaśnienie 3

Usunęłam z listy, na jej prośbę, nazwisko prof. UKSW dr hab.Anny Tarwackiej, prodziekana Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zwracam uwagę, że lista, którą dostałam z KRS, została zatytułowana – nie przeze mnie, a przez KRS – „Lista osób uczestniczących w spotkaniu z Andrzejem Dudą. Belweder, 7 grudnia 2018 r.”. Zatem to KRS odpowiada za informacje, że wymienione na niej osoby były na spotkaniu z prezydentem. Na moje pytanie do KRS, kto ustalał te listę dostałam odpowiedź, że KRS. Zwracam też uwagę, że KRS nie zaprosiła na konferencję z okazji stulecia niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce np. b. prezesów Sadu Najwyższego, w tym pierwszego po 1989r. Pierwszego Prezesa SN, prof. Adama Strzembosza, współautora reformy sądownictwa ustalonej przy Okrągłym Stole, czy byłych członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Pani Profesor pyta: „Czy otrzymanie zaproszenia świadczy o przynależności politycznej?”. Cóż, wydaje mi się, że w tych szczególnych okolicznościach można mówić, że kluczem doboru zapraszanych gości było – może jedynie domniemane – przypisanie osobom zapraszanym przez organizatora poglądów wspierających, lub przynajmniej nie sprzecznych z kierunkiem „dobrej zmiany” w wymiarze sprawiedliwości. Przykro mi, że nazwisko Pani Profesor znalazło się na tej – nie mojej jednak – liście wbrew jej woli i poglądom.
Oto oświadczenie Pani Profesor przesłane do redakcji:

„Informuję, że na opisanej konferencji mnie nie było. Materiał został
napisany w sposób tendencyjny i krzywdzący. Jakie dowody może
przedstawić Autorka na to, że lista gości była sporządzana według klucza
politycznego? Na takie konferencje zaprasza się zwyczajowo np. dziekanów
wydziałów prawa z całej Polski. Czy otrzymanie zaproszenia świadczy o
przynależności politycznej? To jest nierzetelne dziennikarstwo, o ile w
ogóle o dziennikarstwie można tu mówić.
Proszę, żeby moje nazwisko zniknęło z tekstu w ciągu najbliższych 24
godzin. Zostałam obrażona i zniesławiona. Oczekuję przeprosin.
Łączę wyrazy szacunku,
Anna Tarwacka”

EDIT2: SUPLEMENT

Suplement:
A oto program konferencji z tytułami referatów. Na szczególna uwagę zasługuje referat prof. dr hab. Bogumiła Szmulika: „Zmiany ustaw o KRS i SN jako realizacja postulatów o demokratyzację niezawisłego i niezależnego sądownictwa w Polsce”. Prof. Szmulik jest autorem opinii prawnych przygotowywanych m.in. na zlecenie Biura Ekspertyz Sejmowych, które służyły PiSowi do uzasadniania zmian w ustawach o Trybunale Konstytucyjnym. Prof. Szmulik został też szefem wydawnictwa „Przegląd Sejmowy”, po jego reformie kadrowej w ramach „dobrej zmiany”. Premier Szydło powołała go do Rady Legislacyjnej, a marszałek Marek Kuchciński do tzw. zespołu Kuchcińskiego, który oprAcował raport dowodzący, że Komisja Wenecka nie ma racji w swoich ocenach PiSowskiej reformy TK.

PROGRAM KONFERENCJI

„100-lecie niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce”
7 grudnia 2018 r.
Warszawa, ul. Rakowiecka 30
Audytorium im. prof. J. Mikułowskiego – Pomorskiego (I piętro)
Program
9.00– 10.20 Rejestracja uczestników, kawa
10:20 – 10:30 Wystąpienie otwierające
Sędzia Leszek MAZUR, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
10:30 – 11:30 Wystąpienia:
Ks. Prof. dr hab. Mieczysław RÓŻAŃSKI, „Rozwój niezawisłego sądownictwa
w Polsce po uzyskaniu niepodległości”
Prof. dr hab. Dariusz DUDEK, „Prezydent RP a władza sądownicza”
Prof. dr hab. Anna ŁABNO, „Niezawisłość sędziowska w świetle Konstytucji
RP i standardów europejskich”
12.00 – 13.00 Spotkanie uczestników konferencji z Panem Prezydentem RP
Andrzejem DUDĄ w pałacu Belweder – koktajl
13:30 – 14:30 Wystąpienia:
Dr Hayk HOVSANNISYAN, „Niezawisła Rada Sądownictwa Armenii i jej
rola w rozwoju niezawisłego, skutecznego i odpowiedzialnego wymiaru
sprawiedliwości Armenii po odzyskaniu niepodległości”
Prof. dr hab. Bogumił SZMULIK, „Zmiany ustaw o KRS i SN jako realizacja
postulatów o demokratyzację niezawisłego i niezależnego sądownictwa w
Polsce”
Dr Martin MENDELSKI, „Odmiany konstytucjonalizmu w Europie ŚrodkowoWschodniej.”
14:30 – 15.00 Dyskusja, zamknięcie konferencji,
15.00 Obiad dla uczestników


Ewa Siedlecka jest publicystką „Polityki”. Tekst ukazał się najpierw na jej Blogu Konserwatywnym na portalu polityka.pl.


Najpierw sądy, potem media. Nie pozwólmy na to władzy.
OKO.press utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom.

Dziennikarka, publicystka prawna, w latach 1989–2017 publicystka dziennika „Gazeta Wyborcza”, od 2017 publicystka tygodnika „Polityka”, laureatka Nagrody im. Dariusza Fikusa (2011), zajmuje się głównie zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego, prawami człowieka, osób niepełnosprawnych i prawami zwierząt.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!