0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Michał Łepecki / Agencja GazetaMichał Łepecki / Age...

2 grudnia 2016 Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach. W trakcie prac nad ustawą całkowicie zignorowano głos organizacji obywatelskich odmawiając zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie zmian, które będą miały wpływ na każdego obywatela i mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wprowadza pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych oraz demonstracji organizowanych przez instytucje państwowe oraz związki wyznaniowe. Stanowi to zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolności zgromadzeń i może stanowić narzędzie służące do nadużycia władzy przez władzę publiczną.

W świetle Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kluczowym czynnikiem dla oceny legalności zgromadzenia jest jego pokojowy charakter, a nie znaczna częstotliwość czy charakter organizatora (np. organ państwa lub związek wyznaniowy).

Obowiązujące obecnie przepisy są w stanie skutecznie zabezpieczyć porządek publiczny oraz bezpieczeństwo samych protestujących. Świadczy o tym m.in. przebieg zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada 2016 r. w Warszawie. Z tego względu całkowicie zbędne są również proponowane normy rozgraniczające o co najmniej 100 metrów dwie demonstracje odbywające się w tym samym czasie w niewielkiej odległości od siebie. Takie rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, kiedy kontrmanifestacja straci kontakt z główną manifestacją, a tym samym zaburzona zostanie wolność publicznego wyrażania poglądów.

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny „wolność zgromadzeń pełni funkcję stabilizacyjną w odniesieniu do istniejącego ładu społecznego oraz politycznego, a przede wszystkim w stosunku do mechanizmu przedstawicielskiego. Jest formą aktywnego udziału obywateli w życiu państwa i przez to troski o dobro wspólne”. Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolności obywatelskich.

Decyzja co do ich ograniczenia musi wypływać z silnych przesłanek bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Dziś nie ma takiego zagrożenia, a proponowana zmiana wydaje się być podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej.

Dlatego też stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolności na potrzeby władzy politycznej. Apelujemy do Senatorów RP o zatrzymanie dalszych prac na tą ustawą i odrzucenie jej w całości. Jednocześnie zwracamy się do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec tej ustawy, jeśli zostałaby przyjęta przez parlament.

 1. Amnesty International Polska
 2. Aspekty. Fundacja na rzecz rozwoju językoznawstwa komputerowego, logiki i badań nad językiem
 3. Centrum Inicjatyw Obywatelskich
 4. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
 5. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 6. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 7. Federacja Małopolska Pozarządowa
 8. Federacja Polskie Lobby Kobiet
 9. Forum Darczyńców w Polsce
 10. Fundacja Aktywności Lokalnej
 11. Fundacja Autonomia
 12. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 13. Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA
 14. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
 15. Fundacja Centrum Cyfrowe
 16. Fundacja Dialog-PhenibenFundacja dla Odmiany
 17. Fundacja dla Polski
 18. Fundacja Dzika Polska
 19. Fundacja e-Państwo
 20. Fundacja Frank Bold
 21. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
 22. Fundacja GreenmindFundacja im. Bronisława Geremka
 23. Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej
 24. Fundacja im. Stefana Batorego
 25. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
 26. Fundacja Inna Przestrzeń
 27. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
 28. Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
 29. Fundacja Kobieca eFKa
 30. Fundacja „Korony Drzew” – dobre życie po 50
 31. Fundacja Kultura Liberalna
 32. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
 33. Fundacja Machina Fotografika
 1. Fundacja Merkury
 2. Fundacja Munilab
 3. Fundacja im. Juliusa Fromma
 4. Fundacja MY Pacjenci
 5. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
 6. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
 7. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
 8. Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej
 9. Fundacja Niech Się...Dzieje
 10. Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
 11. Fundacja Ocalenie
 12. Fundacja Orbis Tertius
 13. Fundacja Otwarty Kod Kultury
 14. Fundacja Panoptykon
 15. Fundacja Partners Polska
 16. Fundacja Phan Bde
 17. Fundacji Pokolenia
 18. Fundacja Pole Dialogu
 19. Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej
 20. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 21. Fundacja Pomocy Zwierzętom "(Nie)Milcz-Reaguj"
 22. Fundacji Pozytywnych Zmian
 23. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
 24. Fundacja Proaktywni
 25. Fundacja Przestrzeń Kobiet
 26. Fundacja Rodzić po Ludzku
 27. Fundacja FERSO – Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 28. Fundacji Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie
 29. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 30. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 31. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
 32. Fundacja Strefa Kobiet
 33. Fundacja Szkoła Liderów
 34. Fundacja Szkoła z Klasą
 35. Fundacja SYNAPSIS
 36. Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
 37. Fundacja Trans-Fuzja
 38. Fundacja TUS
 39. Fundacja Tu obok
 40. Fundacja Unia & Polska
 1. Fundacja Violet Kiwi
 2. Fundacja Wiedza Lokalna
 3. Fundacja Wolność od Religii
 4. Fundacja Wolontariat Równości
 5. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 6. Fundusz Lokalny Masywu Snieżnika
 7. Głosy Przeciw Przemocy
 8. Grupa nieformalna Obywatele RP
 9. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 10. Inicjatywa na Rzecz Zwierząt BASTA!
 11. INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa
 12. Instytut Globalnej Odpowiedzialności
 13. Instytut Spraw Obywatelskich
 14. Instytut Spraw Publicznych
 15. Kampania Przeciw Homofobii
 16. Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
 17. Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki
 18. Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
 19. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ
 20. NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
 21. Ochotnicza Straż Pożarna "Szczecin"
 22. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 23. Organizacja Studencka Queer UW
 24. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 25. Polski Instytut Credit Management
 26. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznes
 27. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
 28. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 29. Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
 30. Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego
 31. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
 32. Pro Humanum - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 33. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 34. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
 35. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 36. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
 37. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
 38. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem
 39. Stowarzyszenie Baza PCT
 40. Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury
 1. Stowarzyszenie BORIS
 2. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 3. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
 4. Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Ręką Dzieło
 5. Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia"
 6. Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb kultury
 7. Stowarzyszenie Empatia
 8. Stowarzyszenie Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności
 9. Stowarzyszenie Homo Faber
 10. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
 11. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
 12. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów
 13. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 14. Stowarzyszenie Koalicja Karat
 15. Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk
 16. Stowarzyszenie Kongres Kobiet.
 17. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 18. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
 19. Stowarzyszenie Krasnostawski Ruch Ekologiczny "VIRIDIS"
 20. Stowarzyszenie Kultura Równości
 21. Stowarzyszenie Magurycz
 22. Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze
 23. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
 24. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis"
 25. Stowarzyszenie Na Górze
 26. Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian”
 27. Stowarzyszenia na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności”
 28. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin “SENSUS”
 29. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado
 30. Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA
 31. Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
 32. Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa
 33. Stowarzyszenia „Nikoś"
 34. Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju
 35. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji
 36. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”
 37. Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
 38. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 39. Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego
 40. Stowarzyszenie Prawo do Miasta
 1. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
 2. Stowarzyszenie Projekt: Polska
 3. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji
 4. Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T.
 5. Stowarzyszenie Stacja Szamocin.
 6. Stowarzyszenie "Ster Na Demokrację"
 7. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
 8. Stowarzyszenie Willa Decjusza
 9. Stowarzyszenie Wyspa Słodowa 7
 10. Stowarzyszenie "ŻUŁAWY GDANSKIE"
 11. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 12. Towarzystwo Dziennikarskie
 13. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 14. Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
 15. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
 16. Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców
 17. Świdnicka Masa Krytyczna - Świdnik Miasto Dla Rowerów
 18. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
 19. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 20. Związek Nauczycielstwa Polskiego

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze