0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: fot. Michal Lepecki / Agencja Gazetafot. Michal Lepecki ...

2 grudnia 2016 Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach. W trakcie prac nad ustawą całkowicie zignorowano głos organizacji obywatelskich odmawiając zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie zmian, które będą miały wpływ na każdego obywatela i mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wprowadza pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych oraz demonstracji organizowanych przez instytucje państwowe oraz związki wyznaniowe. Stanowi to zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolności zgromadzeń i może stanowić narzędzie służące do nadużycia władzy przez władzę publiczną.

W świetle Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kluczowym czynnikiem dla oceny legalności zgromadzenia jest jego pokojowy charakter, a nie znaczna częstotliwość czy charakter organizatora (np. organ państwa lub związek wyznaniowy).

Obowiązujące obecnie przepisy są w stanie skutecznie zabezpieczyć porządek publiczny oraz bezpieczeństwo samych protestujących. Świadczy o tym m.in. przebieg zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada 2016 r. w Warszawie. Z tego względu całkowicie zbędne są również proponowane normy rozgraniczające o co najmniej 100 metrów dwie demonstracje odbywające się w tym samym czasie w niewielkiej odległości od siebie. Takie rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, kiedy kontrmanifestacja straci kontakt z główną manifestacją, a tym samym zaburzona zostanie wolność publicznego wyrażania poglądów.

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny „wolność zgromadzeń pełni funkcję stabilizacyjną w odniesieniu do istniejącego ładu społecznego oraz politycznego, a przede wszystkim w stosunku do mechanizmu przedstawicielskiego. Jest formą aktywnego udziału obywateli w życiu państwa i przez to troski o dobro wspólne”. Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolności obywatelskich.

Decyzja co do ich ograniczenia musi wypływać z silnych przesłanek bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Dziś nie ma takiego zagrożenia, a proponowana zmiana wydaje się być podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej.

Dlatego też stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolności na potrzeby władzy politycznej. Apelujemy do Senatorów RP o zatrzymanie dalszych prac na tą ustawą i odrzucenie jej w całości. Jednocześnie zwracamy się do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec tej ustawy, jeśli zostałaby przyjęta przez parlament.

 1. Amnesty International Polska
 2. Aspekty. Fundacja na rzecz rozwoju językoznawstwa komputerowego, logiki i badań nad językiem
 3. Centrum Inicjatyw Obywatelskich
 4. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
 5. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 6. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 7. Federacja Małopolska Pozarządowa
 8. Federacja Polskie Lobby Kobiet
 9. Forum Darczyńców w Polsce
 10. Fundacja Aktywności Lokalnej
 11. Fundacja Autonomia
 12. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 13. Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA
 14. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
 15. Fundacja Centrum Cyfrowe
 16. Fundacja Dialog-PhenibenFundacja dla Odmiany
 17. Fundacja dla Polski
 18. Fundacja Dzika Polska
 19. Fundacja e-Państwo
 20. Fundacja Frank Bold
 21. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
 22. Fundacja GreenmindFundacja im. Bronisława Geremka
 23. Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej
 24. Fundacja im. Stefana Batorego
 25. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
 26. Fundacja Inna Przestrzeń
 27. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
 28. Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
 29. Fundacja Kobieca eFKa
 30. Fundacja „Korony Drzew” – dobre życie po 50
 31. Fundacja Kultura Liberalna
 32. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
 33. Fundacja Machina Fotografika
 34. Fundacja Merkury
 35. Fundacja Munilab
 36. Fundacja im. Juliusa Fromma
 37. Fundacja MY Pacjenci
 38. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
 39. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
 40. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
 41. Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej
 42. Fundacja Niech Się...Dzieje
 43. Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
 44. Fundacja Ocalenie
 45. Fundacja Orbis Tertius
 46. Fundacja Otwarty Kod Kultury
 47. Fundacja Panoptykon
 48. Fundacja Partners Polska
 49. Fundacja Phan Bde
 50. Fundacji Pokolenia
 51. Fundacja Pole Dialogu
 52. Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej
 53. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
 54. Fundacja Pomocy Zwierzętom "(Nie)Milcz-Reaguj"
 55. Fundacji Pozytywnych Zmian
 56. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
 57. Fundacja Proaktywni
 58. Fundacja Przestrzeń Kobiet
 59. Fundacja Rodzić po Ludzku
 60. Fundacja FERSO – Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 61. Fundacji Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie
 62. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 63. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 64. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
 65. Fundacja Strefa Kobiet
 66. Fundacja Szkoła Liderów
 67. Fundacja Szkoła z Klasą
 68. Fundacja SYNAPSIS
 69. Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
 70. Fundacja Trans-Fuzja
 71. Fundacja TUS
 72. Fundacja Tu obok
 73. Fundacja Unia & Polska
 74. Fundacja Violet Kiwi
 75. Fundacja Wiedza Lokalna
 76. Fundacja Wolność od Religii
 77. Fundacja Wolontariat Równości
 78. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 79. Fundusz Lokalny Masywu Snieżnika
 80. Głosy Przeciw Przemocy
 81. Grupa nieformalna Obywatele RP
 82. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 83. Inicjatywa na Rzecz Zwierząt BASTA!
 84. INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa
 85. Instytut Globalnej Odpowiedzialności
 86. Instytut Spraw Obywatelskich
 87. Instytut Spraw Publicznych
 88. Kampania Przeciw Homofobii
 89. Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
 90. Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki
 91. Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
 92. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ
 93. NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
 94. Ochotnicza Straż Pożarna "Szczecin"
 95. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 96. Organizacja Studencka Queer UW
 97. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 98. Polski Instytut Credit Management
 99. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznes
 100. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
 101. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 102. Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
 103. Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego
 104. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
 105. Pro Humanum - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 106. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 107. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
 108. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 109. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
 110. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
 111. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem
 112. Stowarzyszenie Baza PCT
 113. Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury
 114. Stowarzyszenie BORIS
 115. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 116. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
 117. Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Ręką Dzieło
 118. Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia"
 119. Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb kultury
 120. Stowarzyszenie Empatia
 121. Stowarzyszenie Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności
 122. Stowarzyszenie Homo Faber
 123. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
 124. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
 125. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów
 126. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 127. Stowarzyszenie Koalicja Karat
 128. Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk
 129. Stowarzyszenie Kongres Kobiet.
 130. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 131. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
 132. Stowarzyszenie Krasnostawski Ruch Ekologiczny "VIRIDIS"
 133. Stowarzyszenie Kultura Równości
 134. Stowarzyszenie Magurycz
 135. Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze
 136. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
 137. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy "Polis"
 138. Stowarzyszenie Na Górze
 139. Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian”
 140. Stowarzyszenia na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności”
 141. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin “SENSUS”
 142. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado
 143. Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA
 144. Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
 145. Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa
 146. Stowarzyszenia „Nikoś"
 147. Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju
 148. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji
 149. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”
 150. Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
 151. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 152. Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego
 153. Stowarzyszenie Prawo do Miasta
 154. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
 155. Stowarzyszenie Projekt: Polska
 156. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji
 157. Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T.
 158. Stowarzyszenie Stacja Szamocin.
 159. Stowarzyszenie "Ster Na Demokrację"
 160. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
 161. Stowarzyszenie Willa Decjusza
 162. Stowarzyszenie Wyspa Słodowa 7
 163. Stowarzyszenie "ŻUŁAWY GDANSKIE"
 164. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 165. Towarzystwo Dziennikarskie
 166. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 167. Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
 168. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
 169. Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców
 170. Świdnicka Masa Krytyczna - Świdnik Miasto Dla Rowerów
 171. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
 172. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
 173. Związek Nauczycielstwa Polskiego
;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze