"Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolności obywatelskich. Zmiana wydaje się być podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej" - Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO, wydawca OKO.press, dołącza do protestu organizacji pozarządowych przeciwko przyjętej przez Sejm ustawy o zgromadzeniach

2 grudnia 2016 Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach. W trakcie prac nad ustawą całkowicie zignorowano głos organizacji obywatelskich odmawiając zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie zmian, które będą miały wpływ na każdego obywatela i mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wprowadza pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych oraz demonstracji organizowanych przez instytucje państwowe oraz związki wyznaniowe. Stanowi to zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolności zgromadzeń i może stanowić narzędzie służące do nadużycia władzy przez władzę publiczną.

W świetle Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kluczowym czynnikiem dla oceny legalności zgromadzenia jest jego pokojowy charakter, a nie znaczna częstotliwość czy charakter organizatora (np. organ państwa lub związek wyznaniowy).

Obowiązujące obecnie przepisy są w stanie skutecznie zabezpieczyć porządek publiczny oraz bezpieczeństwo samych protestujących. Świadczy o tym m.in. przebieg zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada 2016 r. w Warszawie. Z tego względu całkowicie zbędne są również proponowane normy rozgraniczające o co najmniej 100 metrów dwie demonstracje odbywające się w tym samym czasie w niewielkiej odległości od siebie. Takie rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, kiedy kontrmanifestacja straci kontakt z główną manifestacją, a tym samym zaburzona zostanie wolność publicznego wyrażania poglądów.

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny „wolność zgromadzeń pełni funkcję stabilizacyjną w odniesieniu do istniejącego ładu społecznego oraz politycznego, a przede wszystkim w stosunku do mechanizmu przedstawicielskiego. Jest formą aktywnego udziału obywateli w życiu państwa i przez to troski o dobro wspólne”. Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolności obywatelskich.

Decyzja co do ich ograniczenia musi wypływać z silnych przesłanek bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Dziś nie ma takiego zagrożenia, a proponowana zmiana wydaje się być podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej.

Dlatego też stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolności na potrzeby władzy politycznej. Apelujemy do Senatorów RP o zatrzymanie dalszych prac na tą ustawą i odrzucenie jej w całości. Jednocześnie zwracamy się do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec tej ustawy, jeśli zostałaby przyjęta przez parlament.

 • Lista sygnatariuszy

  1. Amnesty International Polska
  2. Aspekty. Fundacja na rzecz rozwoju językoznawstwa komputerowego, logiki i badań nad językiem
  3. Centrum Inicjatyw Obywatelskich
  4. Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
  5. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
  6. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
  7. Federacja Małopolska Pozarządowa
  8. Federacja Polskie Lobby Kobiet
  9. Forum Darczyńców w Polsce
  10. Fundacja Aktywności Lokalnej
  11. Fundacja Autonomia
  12. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
  13. Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA
  14. Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
  15. Fundacja Centrum Cyfrowe
  16. Fundacja Dialog-PhenibenFundacja dla Odmiany
  17. Fundacja dla Polski
  18. Fundacja Dzika Polska
  19. Fundacja e-Państwo
  20. Fundacja Frank Bold
  21. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR
  22. Fundacja GreenmindFundacja im. Bronisława Geremka
  23. Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej
  24. Fundacja im. Stefana Batorego
  25. Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
  26. Fundacja Inna Przestrzeń
  27. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
  28. Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
  29. Fundacja Kobieca eFKa
  30. Fundacja „Korony Drzew” – dobre życie po 50
  31. Fundacja Kultura Liberalna
  32. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
  33. Fundacja Machina Fotografika
  34. Fundacja Merkury
  35. Fundacja Munilab
  36. Fundacja im. Juliusa Fromma
  37. Fundacja MY Pacjenci
  38. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych
  39. Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
  40. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
  41. Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej
  42. Fundacja Niech Się…Dzieje
  43. Fundacja Normalne Miasto – Fenomen
  44. Fundacja Ocalenie
  45. Fundacja Orbis Tertius
  46. Fundacja Otwarty Kod Kultury
  47. Fundacja Panoptykon
  48. Fundacja Partners Polska
  49. Fundacja Phan Bde
  50. Fundacji Pokolenia
  51. Fundacja Pole Dialogu
  52. Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej
  53. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
  54. Fundacja Pomocy Zwierzętom „(Nie)Milcz-Reaguj”
  55. Fundacji Pozytywnych Zmian
  56. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
  57. Fundacja Proaktywni
  58. Fundacja Przestrzeń Kobiet
  59. Fundacja Rodzić po Ludzku
  60. Fundacja FERSO – Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  61. Fundacji Rozwoju Metod Łączonych w Medycynie
  62. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
  63. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  64. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
  65. Fundacja Strefa Kobiet
  66. Fundacja Szkoła Liderów
  67. Fundacja Szkoła z Klasą
  68. Fundacja SYNAPSIS
  69. Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
  70. Fundacja Trans-Fuzja
  71. Fundacja TUS
  72. Fundacja Tu obok
  73. Fundacja Unia & Polska
  74. Fundacja Violet Kiwi
  75. Fundacja Wiedza Lokalna
  76. Fundacja Wolność od Religii
  77. Fundacja Wolontariat Równości
  78. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  79. Fundusz Lokalny Masywu Snieżnika
  80. Głosy Przeciw Przemocy
  81. Grupa nieformalna Obywatele RP
  82. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  83. Inicjatywa na Rzecz Zwierząt BASTA!
  84. INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa
  85. Instytut Globalnej Odpowiedzialności
  86. Instytut Spraw Obywatelskich
  87. Instytut Spraw Publicznych
  88. Kampania Przeciw Homofobii
  89. Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa
  90. Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki
  91. Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
  92. Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ
  93. NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
  94. Ochotnicza Straż Pożarna „Szczecin”
  95. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
  96. Organizacja Studencka Queer UW
  97. Polska Fundacja im. Roberta Schumana
  98. Polski Instytut Credit Management
  99. Polski Instytut Praw Człowieka i Biznes
  100. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
  101. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
  102. Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
  103. Pozarządowe Centrum Rozwoju Społecznego
  104. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
  105. Pro Humanum – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  106. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
  107. Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
  108. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  109. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
  110. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
  111. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Carpe Diem
  112. Stowarzyszenie Baza PCT
  113. Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury
  114. Stowarzyszenie BORIS
  115. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
  116. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
  117. Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Ręką Dzieło
  118. Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Wspólna Ziemia”
  119. Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb kultury
  120. Stowarzyszenie Empatia
  121. Stowarzyszenie Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności
  122. Stowarzyszenie Homo Faber
  123. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
  124. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
  125. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów
  126. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
  127. Stowarzyszenie Koalicja Karat
  128. Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk
  129. Stowarzyszenie Kongres Kobiet.
  130. Stowarzyszenie Klon/Jawor
  131. Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna
  132. Stowarzyszenie Krasnostawski Ruch Ekologiczny „VIRIDIS”
  133. Stowarzyszenie Kultura Równości
  134. Stowarzyszenie Magurycz
  135. Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze
  136. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
  137. Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”
  138. Stowarzyszenie Na Górze
  139. Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”
  140. Stowarzyszenia na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”
  141. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem, Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin “SENSUS”
  142. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado
  143. Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Podlaskiej DRUMLA
  144. Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT
  145. Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa
  146. Stowarzyszenia „Nikoś”
  147. Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju
  148. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji
  149. Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”
  150. Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
  151. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
  152. Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego
  153. Stowarzyszenie Prawo do Miasta
  154. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
  155. Stowarzyszenie Projekt: Polska
  156. Stowarzyszenia Obywatele Solidarnie w Akcji
  157. Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T.
  158. Stowarzyszenie Stacja Szamocin.
  159. Stowarzyszenie „Ster Na Demokrację”
  160. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
  161. Stowarzyszenie Willa Decjusza
  162. Stowarzyszenie Wyspa Słodowa 7
  163. Stowarzyszenie „ŻUŁAWY GDANSKIE”
  164. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
  165. Towarzystwo Dziennikarskie
  166. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
  167. Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia
  168. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
  169. Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców
  170. Świdnicka Masa Krytyczna – Świdnik Miasto Dla Rowerów
  171. Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
  172. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
  173. Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!