0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Zuchowicz...

Pięć postulatów Parady Równości dotyczy praw społeczności LGBT:

  • ochrony przed dyskryminacją - rozszerzenia zapisu o mowie nienawiści na tożsamość płciową i orientację seksualnej,
  • prawa do małżeństw i związków partnerskich,
  • niedyskryminujących ustaw potwierdzających płeć dla osób trans,
  • zaprzestania "chamstwa" w mediach, czyli dopuszczania poglądów skrajnie seksistowskich, homo-, bi-, i transfobicznych poglądów,
  • rozprawienie się z wewnętrzną homo-, bi-, trans- i heterofobią (apel "do wewnątrz" środowiska LGBTQ).

Pozostałe osiem postulatów broni praw innych grup dyskryminowanych: kobiet (parytet płci, prawa reprodukcyjne, prawo do porodu po ludzku), osób niepełnosprawnych, uchodźców i obcokrajowców, wykluczanych mieszkańców miast, a nawet praw zwierząt. Kolejne domagają się od państwa polityki i edukacji "wkluczającej" i antydyskryminacyjnej.

Prezydent Adamowicz: Kto jest zboczony

Po odmowie patronatu i uczestnictwa prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, uczestnicy marszu nie usłyszą powitania czy życzeń ze strony władz swego miasta. OKO.press przypomina więc słowa, jakie wypowiedział prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz otwierając trójmiejski Marsz Równości 27 maja 2017:

„Chrześcijaństwo łączy, nie dzieli. Miłość może tylko łączyć (...). Życie wsobne nic nie daje. Dopiero spotkanie z inną kulturą, z odmiennością czyni nas bogatszym. Chcemy w Gdańsku być odważniejsi w spotkaniu z innością.

Miłość nie wojna – tak nazwaliście tegoroczny marsz równości. Czy pod takim hasłem ktoś może się nie podpisać? Wszyscy muszą się podpisać. Gdańsk to miasto wolności, miasto solidarności, miasto, które chce łączyć, nikogo nie wyklucza, każdym chce się zaopiekować. Dlatego stworzyliśmy Gdańska Radę ds. Imigrantów i Radę ds. Równego Traktowania”.

Jak słyszycie, że ktoś jest zboczony, że ktoś jest zepsuty, to powiem tak:

ten jest zboczony, który sieje nienawiść, ten jest zepsuty, który odnosi się do drugiego z wrogością, trzyma rękę wyciągniętą w nienawiści, chce rzucić kamieniem, chce potraktować go pałką, ten który mówi złe słowa, złą energię wysyła do drugiego człowieka, ten jest, przepraszam, zboczony. My jesteśmy najnormalniejsi na świecie”.

Przeczytaj także:

Osiatyński do LGBTQ: Bądźcie nieposłuszni

Przypominamy też przesłanie słynnego obrońcy praw człowieka i konstytucjonalisty Wiktora Osiatyńskiego, który będzie w tym roku Wielkim. Zawsze z nami maszerował, jako jeden z pierwszych w Polsce miał odwagę bronić praw mniejszości seksualnych.

Żegnając zmarłego 29 kwietnia 2017 prof. Osiatyńskiego, Robert Biedroń, prezydent Słupska i działach antydyskryminacyjny Krzysztof Śmiszek wspominali pisali niedawno w OKO.press Paradę Równości 2005 roku, której zakazał ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński. Zwrócili się o radę do Osiatyńskiego."Profesor spokojnie nam tłumaczył, on zawsze mówił spokojnie, że trzeba iść, trzeba złamać zakaz. Może trzeba też będzie ponieść tego konsekwencje, nawet w postaci spraw karnych.

Czyli namawiał nas do klasycznego nieposłuszeństwa obywatelskiego, którego był wybitnym znawcą i orędownikiem.

Parada przeszła przez miasto, Osiatyński zdążył przylecieć z zagranicy i szedł razem z nami. Zostało z tego przesłanie, że trzeba mieć odwagę i nie odpuszczać walki".

Także w debacie w siedzibie „Gazety” przed Paradą Równości w 2009 roku, Osiatyński wygłosił gorący apel do środowisk homoseksualnych, trochę w stylu Harveya Milka, polityka USA, współtwórcę ruchu gejowskiego, zamordowanego w 1978 r. Mówił, że aby coś uzyskać, trzeba osobistej odwagi, że geje i lesbijki muszą przestać się ukrywać i walczyć o swoje prawa. Mówił:

"Jakby to dramatycznie nie brzmiało, postęp w takich dziedzinach jak prawa mniejszości rzadko następuje bez kosztów i ofiar. Tak jakoś jest ten świat urządzony, że ludzie uzyskują gdzieś między 15 a 70 proc. tego, czego się domagają, a ile dokładnie, to zależy od ich odwagi i determinacji.

A jak ktoś niczego nie żąda, to nie dostaje nic.

Rozumiem los LGTBQ i wyrażam z nimi solidarność, publicznie, gdy walczą o swoje prawa. Ale na spotkaniu przedstawicieli każdej grupy dyskryminowanej, na którym bez strachu zastanawiają się, jak przełamywać stereotypy, mówię wprost, co mogą zrobić. A gejom i lesbijkom mam więcej do zaproponowania niż czekanie aż się społeczeństwo zmieni. Powinni zakładać organizacje, które będą udzielać im prawnej ochrony. A tam gdzie jest dyskryminacja mają iść do sądu, między innymi po to, by prowadzić tzw. litygacje strategiczne, czyli długofalowe sprawy, które mają na celu reinterpretację prawa.

Większość zmian w dziedzinie praw człowieka wymaga w Polsce odwagi ze względu na stanowisko Kościoła. Bo jest to jedyne stanowisko, którego wszyscy się boją.

Boją się media, boją się poszczególni dziennikarze, boją się politycy. Ale i tego nikt głośno nie powie, bo się będzie bał. Kościół ma niesamowitą potęgę.

Ale nie wiem, czy nawet ja zachęcałbym geja czy lesbijkę do ujawnienia się w miejscu pracy gdyby było ryzyko straty posady. Bo ja im nie zapewnię środków do życia".

13 postulatów warszawskiej Parady Równości 2017

Dzień dobry Wszystkim!

Z samego rana przypominamy Wam nasze postulaty! Równe prawa wspólna sprawa!

Parada Równości z racji swojego wkluczającego charakteru, postuluje i żąda realizacji szeregu postulatów, które prezentujemy poniżej!

1. Ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem obowiązkiem państwa Żądamy prowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej, dotyczącej wszystkich mniejszości.

2. Prawa osób trans prawami człowieka Żądamy wprowadzenia uregulowań prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transpłciowym.

3. Wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści Żądamy regulacji prawnych w sprawie przestępstw motywowanych nienawiścią i nienawiści wobec osób LGBTQ. Postulujemy rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji.

4. Małżeństwo i związek partnerski prawem każdego obywatela Żądamy wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

5. Miasta bez barier Żądamy zniesienia barier ograniczających dostęp do dóbr kultury, miejsc rozrywki, a także innych miejsc publicznych osobom z wszelkimi niepełnosprawnościami, rodzicom z wózkami dziecięcymi i osobom poruszającym się na rowerach. Wykluczenie przestrzenne to izolacja społeczna.

6. Miasta otwarte, przyjazne dla lokalnej społeczności Apelujemy o otwieranie i udostępnianie przestrzeni miejskiej społeczeństwu oraz zaprzestanie zamykania już istniejących obszarów integracji społeczności lokalnych.

7. Otwarta Rzeczpospolita przyjaznym domem dla uchodźców i obcokrajowców Żądamy usprawnienia, tj. skrócenia procedury wystawiania wiz do Polski szczególnie w placówkach dyplomatycznych na wschodzie Europy. Żądamy ograniczenia biurokracji stosowanej wobec obcokrajowców mieszkających w Polsce. Żądamy poprawienia warunków, w jakich przetrzymywani są azylanci na terenie Polski. Azyl to nie wyrok więzienia. Zgodnie z przesłaniem Konstytucji 3 Maja: Kto granice Rzeczpospolitej nawiedza – wolnym jest!

8. Edukacja antydyskryminacyjna i etyka w szkole Żądamy wprowadzenia do szkół publicznych rzetelnej, nowoczesnej edukacji antydyskryminacyjnej, uczącej otwartości na różnorodność, oraz zajęć z etyki.

9. Rzetelna edukacja seksualna prawem każdego człowieka Żądamy wprowadzenia do wszystkich szkół i przedszkoli rzetelnej, nowoczesnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności, dostosowanej do możliwości percepcyjnych i wieku.

10. Zaostrzenie kar za przemoc na zwierzętach Żądamy nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt, zaostrzenia przepisów dotyczących maltretowania i zabijania zwierząt oraz zwiększenia wykrywalności i karalności tego typu przestępstw.

11. Różni – równi wobec siebie Apelujemy do wewnątrz środowiska LGBTQ o rozprawienie się z wewnętrzną homo-, bi-, trans- i heterofobią.

12. Dość chamstwa – żądamy debaty Apelujemy do mediów o nielegitymizowanie skrajnie seksistowskich, homo-, bi-, i transofobicznych poglądów.

13. Równość płci podstawą demokratycznego państwa Żądamy polityki na rzecz równości płci, równego traktowania kobiet, mężczyzn i osób niebinarnych w każdej sferze życia. Domagamy się zatrudniania i wynagradzania w zależności od wykonywanej pracy i kompetencji a nie płci. Żądamy języka pozbawionego seksizmu, wprowadzenia parytetu płci w gremiach kierowniczych, strukturach politycznych oraz w mediach. Żądamy zapewnienia obywatelom i obywatelkom pełni praw reprodukcyjnych w tym: prawa do informacji, edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji (także antykoncepcji awaryjnej) oraz aborcji na żądanie kobiety do 12 tygodnia ciąży. Żądamy poszanowania praw pacjenta, ograniczenia stosowania tzw. klauzuli sumienia tak, by jej stosowanie nie odbierało kobietom ich praw, realizacji prawa do godnego porodu, a także polityki wspierającej rodzicielstwo. Chcemy zwiększenia pomocy państwa dla rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne i przywrócenia funduszu alimentacyjnego.

;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze