0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Pawel Malecki / Agencja GazetaPawel Malecki / Agen...

W piątek 3 sierpnia 2018 list do prezydenta wysłały mniejsze partie, które w ostatnich wyborach zdobyły w sumie 18 proc. wyborców. Pisaliśmy o tym w tekście "Zawetuj ordynację do PE – Kukiz’15, Razem, PSL i Prawica RP apelują do Dudy".

Głos zabrał również Rzecznik Praw Obywatelskich. Stwierdza, że obecna ordynacja jest niedoskonała i wymaga pewnych korekt. Jednak nie w taki sposób, jak robi to przyjęte prawo. Zdaniem RPO ordynacja

  • budzi poważne zastrzeżenia co do zagwarantowania proporcjonalnego charakteru wyboru posłów do PE (efektywny próg wyborczy 16,5 proc,);
  • będzie premiować duże ugrupowania polityczne;
  • osłabi lub wyeliminuje mniejsze komitety, w tym obywatelskie;
  • jest problematyczne, czy przyczyni się do wzrostu frekwencji i zainteresowania wyborami do PE;
  • została uchwalona w bardzo szybkim tempie bez pogłębionej analizy merytorycznej;
  • została uchwalona bez konsultacji społecznych.

Adam Bodnar zwraca również uwagę, że :

"uwzględniając kompetencje Parlamentu Europejskiegoi specyfikę działania tego organu, nie znajduje w mojej ocenie uzasadnienia stosowanie w systemie wyborczym w odniesieniu do tego organu licznych mechanizmów faktycznie deformujących wyniki wyborów, których zasadniczym celem jest zwykle dążenie dopowoływania stabilnej większości.

W przeciwieństwie np. do parlamentów krajowych, Parlament Europejski nie powołuje bowiem „rządu unii europejskiej”, nie buduje w tym zakresie większości, stabilnych koalicji itp. Nie ma więc żadnych przeciwskazań dla zbudowania systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego, dzięki któremu w możliwie pełny sposób znajdą odzwierciedlenie preferencje wyborców, stanowiącego podstawę dla uzyskania przez nich swojej reprezentacji".

Tutaj można przeczytać całe stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze