Duża część wyborców może zostać pozbawiona faktycznej reprezentacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego - ostrzega Rzecznik Praw Obywatelskich. W liście do Andrzeja Dudy krytykuje uchwaloną przez parlament ordynację wyborczą. Nowe prawo wyborcze czeka na podpis lub weto prezydenta

W piątek 3 sierpnia 2018 list do prezydenta wysłały mniejsze partie, które w ostatnich wyborach zdobyły w sumie 18 proc. wyborców. Pisaliśmy o tym w tekście „Zawetuj ordynację do PE – Kukiz’15, Razem, PSL i Prawica RP apelują do Dudy„.

Głos zabrał również Rzecznik Praw Obywatelskich. Stwierdza, że obecna ordynacja jest niedoskonała i wymaga pewnych korekt. Jednak nie w taki sposób, jak robi to przyjęte prawo. Zdaniem RPO ordynacja

  • budzi poważne zastrzeżenia co do zagwarantowania proporcjonalnego charakteru wyboru posłów do PE (efektywny próg wyborczy 16,5 proc,);
  • będzie premiować duże ugrupowania polityczne;
  • osłabi lub wyeliminuje mniejsze komitety, w tym obywatelskie;
  • jest problematyczne, czy przyczyni się do wzrostu frekwencji i zainteresowania wyborami do PE;
  • została uchwalona w bardzo szybkim tempie bez pogłębionej analizy merytorycznej;
  • została uchwalona bez konsultacji społecznych.

Adam Bodnar zwraca również uwagę, że :

„uwzględniając kompetencje Parlamentu Europejskiegoi specyfikę działania tego organu, nie znajduje w mojej ocenie uzasadnienia stosowanie w systemie wyborczym w odniesieniu do tego organu licznych mechanizmów faktycznie deformujących wyniki wyborów, których zasadniczym celem jest zwykle dążenie dopowoływania stabilnej większości.

W przeciwieństwie np. do parlamentów krajowych, Parlament Europejski nie powołuje bowiem „rządu unii europejskiej”, nie buduje w tym zakresie większości, stabilnych koalicji itp. Nie ma więc żadnych przeciwskazań dla zbudowania systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego, dzięki któremu w możliwie pełny sposób znajdą odzwierciedlenie preferencje wyborców, stanowiącego podstawę dla uzyskania przez nich swojej reprezentacji”.

Tutaj można przeczytać całe stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kandydaci obiecują. OKO.press rozlicza.
Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.

Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!