Jaki miał już "gotowy" doktorat z prawa. Ale otwiera przewód doktorski z politologii. Będzie pisać o więziennictwie, które mu podlega
Patryk Jaki w więzieniu w Nowogardzie .Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta

Jaki miał już „gotowy” doktorat z prawa. Ale otwiera przewód doktorski z politologii. Będzie pisać o więziennictwie, które mu podlega