Prof. Gersdorf przejmuje inicjatywę w SN. "Punkt zwrotny. Nasza walka miała sens"
Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego
25.06.2018 Warszawa , plac Krasinskich . Sad Najwyzszyy . Pierwsza prezes Sadu Najwyzszego Malgorzata Gersdorf . Fot. Maciej Zienkiewicz / Agencja Gazeta

Prof. Gersdorf przejmuje inicjatywę w SN. „Punkt zwrotny. Nasza walka miała sens”