PiS ogranicza obywatelskie prawa wyborcze osób niepełnosprawnych. Wbrew Konstytucji i podpisanej przez Polskę konwencji
WO110914_019
14.09.2011 WARSZAWA , KAMIL KURAN PODCZAS SPRAWDZANIA DOSTEPNOSCI LOKALI WYBORCZYCH DLA NIEPELNOSPRAWNYCH . LOKAL W SZKOLE PRZY UL. KS. SKORUPKI . FOT. WOJCIECH OLKUSNIK / AGENCJA GAZETA

PiS ogranicza obywatelskie prawa wyborcze osób niepełnosprawnych. Wbrew Konstytucji i podpisanej przez Polskę konwencji