Janusz Szewczak (PiS) twierdzi, że środowisko sędziowskie nie cieszy się dobrą opinią. Sprawdziliśmy, co Polacy myślą o sądach oraz jak oceniają sądy, Trybunał Konstytucyjny i spór wokół polskiego wymiaru sprawiedliwości


Sędziowie robią krzywdę swojemu środowisku. Ono i tak nie ma najlepszej opinii społecznej. Jest bardzo krytycznie oceniane.

Janusz Szewczak, "Gość wydarzeń", Polsat News - 03/09/2016

"Gość wydarzeń", Polsat News

Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Raczej fałsz. Polscy sędziowie nie mają złej opinii w społeczeństwie.


CBOS kilkukrotnie badał, jak Polacy oceniają rzetelność i uczciwość sędziów. W badaniu stosowano skalę 1-5, gdzie 5 oznacza bardzo dobrą ocenę. Ocena od lat się nie zmienia i oscyluje wokół trzech – tylko podczas poprzednich rządów PiS (w 2006 r.) sędziowie wypadali gorzej, jednak różnice są minimalne:

Ocena rzetelności i uczciwości sędziów w latach 1997-2016

CBOS bada także prestiż zawodów – od 1995 r. prestiż zawodu sędziego spada, jednak podobnie jak w przypadku oceny rzetelności, różnice są bardzo małe. W hierarchii badanych zawodów sędzia zajmuje miejsce 15 z 30).

Prestiż zawodu sędziego w latach 1995-2013

Ocena działalności sądów

W porównaniu do lat dziewięćdziesiątych i początku lat 2000 ogólna ocena działalności sądów się poprawiła. Odsetek badanych negatywnie oceniających sądy oscylował wokół 60 proc. a tych, których dobrze sądy oceniali – wokół 20 proc. W późniejszych latach różnica była dużo mniejsza (poza wyraźnym wzrostem ilości złych ocen w 2012 r.).

Zrzut ekranu 2016-09-05 o 14.33.05
źródło: CBOS

Trybunał Konstytucyjny

W ostatnich miesiącach, odkąd konflikt o TK zaostrzył się, CBOS bada także ocenę działalności Trybunału Konstytucyjnego. W sporze z politykami PiS sędziowie zdecydowanie wygrywają w opinii publicznej (badanie z kwietnia 2016 r.). Po stronie TK i środowisk opozycyjnych jest 45 proc. badanych, a po stronie PiS – 29 proc. 55 proc. uważa, że Beata Szydło postąpiła niesłusznie, nie publikując wyroku TK z 9 marca 2016 r. 22 proc. badanych ocenia takie działanie jako słuszne. 45 proc. uznaje wyrok za ważny mimo, że nie został opublikowany. 22 proc. jest przeciwnego zdania.

Jednocześnie jednak, dokładnie w tym samym czasie opinia o TK gwałtowanie spadła. Podczas gdy jeszcze we wrześniu 2015 r. aż 39 proc. dobrze oceniała pracę TK (a 12 proc. źle, czyli ponad 3 razy mniej), to już w marcu 2016 r. procenty rozkładały się mniej więcej po równo. W czerwcu 2016 r. po raz pierwszy więcej badanych źle oceniało TK: 37 proc do 29 proc. Spadł też odsetek osób, które nie wiedzą, co myśleć. W 2013 r. aż połowa badanych nie wiedziała jak ocenić TK.

Zrzut ekranu 2016-09-05 o 14.29.27

Zrzut ekranu 2016-09-05 o 14.20.37
Źródło: CBOS

Polski wymiar sprawiedliwości na tle UE

W lutym 2016 r. pracownia TNS zapytała Europejczyków, w tym Polaków, czy ich zdaniem sądy w ich kraju są niezależne. Pod tym kontem najlepiej ocenili swoje sądy Duńczycy i Finowie, a najgorzej – Słowacy, Bułgarzy i Włosi. Polacy plasują się o 7 punktów procentowych niżej niż średnia UE.

Zrzut ekranu 2016-09-05 o 14.56.35
Źródło: TNS Global
Najpierw sądy, potem media. Nie pozwólmy na to władzy.
OKO.press utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom.

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!