0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Patryk Ogorzałek / Agencja GazetaPatryk Ogorzałek / A...

Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Strajku Nauczycieli zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Strajkuje 26 nauczycielek i nauczycieli. Trzy osoby do protestu nie przystąpiły - dzień spędzają w świetlicy, gdzie pilnują dzieci, które mimo akcji przyszły do szkoły.

To nasza druga wizyta w Belsku Dużym. Szkoła ta sama, a klimat już zupełnie inny. W grudniu ubiegłego roku nastroje były o niebo lepsze. W rozmowach wciąż tliła się nadzieja, wyrażana wprost, bądź w zawoalowany sposób, że może coś da się jednak zrobić, coś co pozwoli uratować dorobek ostatnich 18 lat. I przede wszystkim utrzymać pracę. Nic z tego. Strajk jak lustro powiększające ukazuje, że nadzieje zgasły, a nastał sezon goryczy i niepewności.

Pod koniec listopada ubiegłego roku troje nauczycieli z gimnazjum w Belsku Dużym (10 km od Grójca, 55 km od Warszawy) przyjechało do Sejmu z wielkim transparentem. Rozwinęli go na Wiejskiej i stali przez kilka godzin. Napisali na nim: "PiS - co Wam zrobił ksiądz Peszkowski? Dlaczego chcecie zamknąć NASZĄ SZKOŁĘ? Za uczciwą pracę likwidacją płacę”.

Publiczne gimnazjum w Belsku Dużym powstało 23 kwietnia 1999 roku, rok później rozpoczęła się budowa nowego gmachu szkoły. W maju 2001 wmurowano akt erekcyjny. Napisano w nim między innymi:

Akt Erekcyjny

jest świadectwem budowy budynku Publicznego Gimnazjum

w Belsku Dużym, co wszyscy zebrani: dostojni goście ,uczniowie

Gimnazjum , nauczyciele , rodzice na dzisiejszej uroczystości

w dniu 18. maja 2001 roku potwierdzamy.

18 maja 2001 roku

to dzień, w którym Papież - Polak Jan Paweł II, kończy 81 lat;

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej jest Pan Aleksander Kwaśniewski;

Ministrem Edukacji Narodowej Pan Profesor Edmund Wittbrodt;

urząd Wojewody Mazowieckiego piastuje Pan Antoni Pietkiewicz,

a urząd Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego Pan Zbigniew Kuźmiuk

Inwestorem budowy Gimnazjum o kubaturze 10.100 m3,

które mieści 12 sal dydaktycznych, salę komputerową ,

zespół żywienia , świetlicę , bibliotekę , pomieszczenia administracyjne

i socjalne jest Urząd Gminy w Belsku Dużym

Kamień węgielny wraz z Aktem Erekcyjnym został zamurowany

przez dostojnych gości , natomiast poświęcony przez

Księdza Wikariusza Parafii Św. Trójcy w Belsku Dużym ,

księdza Jerzego Zychlę.

Wiosną 2002 nowa szkoła była już gotowa. Niedługo potem zaczęła się budowa szkolnego boiska z tartanową bieżnią. Wszyscy byli dumni.

4 lata później zaprosili do siebie ks. Zdzisława Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie. Tak opisali to spotkanie w szkolnej kronice:

"Charyzmatyczna osobowość gościa sprawiła, że szkolna uroczystość przekształciła się w prawdziwe misterium polskości. Najważniejszym jednak przekazem, jaki ksiądz prałat Peszkowski pozostawił uczniowskiej społeczności, było jego osobiste poczucie głębokiej dumy z przynależności do narodu wyjątkowego, którego synowie po wielokroć w historii potwierdzili własną zdolność do ofiary najwyższej, poświęcenia własnego życia w obronie człowieczeństwa, prawdy i prawa do wolności. Uświadomił młodzieży, jak pięknych tradycji jesteśmy spadkobiercami i jak głęboką wdzięczność winni jesteśmy Tym których kości porozrzucane wołają o pamięć i cześć”.

Ta wizyta wpłynie na dalsze losy belskiego gimnazjum. 14 maja 2008 roku szkoła przyjmuje imię ks. Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego. Realizując jego testament co roku organizuje wyjazdy młodzieży do Katynia. Kultywowanie pamięci o zamordowanych oficerach staje się jej misją. Utworzono izbę pamięci o Katyniu i kapelanie Peszkowskim, pełno w niej pamiątek z życia księdza, zdjęć i obrazów.

W belskim gimnazjum działa także Związek Harcerstwa Polskiego - 1. Gimnazjalna Drużyna Starszoharcerska im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Wyróżniono ją tytułem „Szkoła odkrywców talentów”, znalazła się także w gronie „Przyjaznych szkół”.

W grudniu ubiegłego roku byliśmy w gimnazjum z kamerą.

Mimo wszystko jeszcze 4 miesiące temu wierzono w Belsku, że coś da się zrobić. Wiara w możliwość przetrwania „reformy” minister Zalewskiej i ocalenie szkoły wynikała z bliskich przecież PiS-owi ideałów wyznawanych i żarliwie kultywowanych przez gimnazjum w Belsku Dużym. Misja szkoły, patron, trudny do pominięcia, bo obecny na każdym kroku religijny charakter placówki, czy kultywowanie mesjanistycznego wychowania młodzieży w stylu PiS, to wszystko mogło budować porozumienie z rządem.

Nie pomogły jednak nawet pielgrzymki do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego (był radnym Powiatu Grójeckiego, członek Komitetu Politycznego PiS), i do posła Marka Suskiego (urodzony w Grójcu, poseł ziemi radomskiej).

;

Udostępnij:

Robert Kowalski

Dziennikarz radiowy i telewizyjny, producent, reżyser filmów dokumentalnych. Pracował w m.in Polskim Radiu, „Panoramie” TVP2. Był redaktorem naczelnym programu „Pegaz” i szefem publicystyki kulturalnej w TVP1. Współpracuje z Krytyką Polityczną, gdzie przeniósł zdjęty przez „dobrą zmianę” program „Sterniczki” z Radiowej Jedynki. Tworzy cykl „Kamera OKO.press”.

Komentarze