Wnioskując o areszt dla posła PO prokuratorzy popełnili plagiat i powoływali się na niestniejącą ustawę
Aldona Lema, prokurator

Wnioskując o areszt dla posła PO prokuratorzy popełnili plagiat i powoływali się na niestniejącą ustawę