„Policja mi to zrobiła”. Protestowali przeciwko upolitycznionej KRS, policja była brutalna. Relacja poszkodowanej
Anna Prus, 28 kwietnia 2018, protest pod komendą na Malczewskiego, fot. Marta Bogdanowicz aka Spacerowiczka

„Policja mi to zrobiła”. Protestowali przeciwko upolitycznionej KRS, policja była brutalna. Relacja poszkodowanej