0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Jan Rusek / Agencja GazetaJan Rusek / Agencja ...

Pożegnanie Pawła Adamowicza - jako wybitnego samorządowca - miało miejsce w piątek 18 stycznia 2019 w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie podpisane zostały porozumienia sierpniowe 1980 roku. Na Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich (ZMP) przyjechało kilkuset burmistrzów, prezydentów i przewodniczących rad miejskich.

Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska, odczytała nieznane jeszcze adresatom zaproszenie do Europejskiego Centrum Solidarności na jubileusz 30-lecia wyborów 4 czerwca. Paweł Adamowicz napisał je w piątek 11 stycznia 2019. Dwa dni później padł ofiarą mordercy.

"Kiedy rząd PiS odwraca się ostentacyjnie plecami do tak ważnej rocznicy, odpowiedzialność za nadanie jej obchodom stosownej rangi spada na władze samorządowe" - pisał Adamowicz.

"Serdecznie Was zapraszam. Niech to będzie spotkanie poświęcone pamięci Pawła Adamowicza, ale pamięci przełożonej na naszą codzienność, na to, jak zmienić nasze gminy, miasta, Polskę" - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz.

P/o prezydent Gdańska odczytała list - zaproszenie. OKO.press publikuje go w całości.

Szanowni Państwo,

W tym roku obchodzimy trzydziestą rocznicę czerwcowego zwycięstwa wyborczego 1989 roku. Z tej okazji pragniemy zaprosić Panią / Pana 4 czerwca do Gdańska, by wspólnie z innymi prezydentami i burmistrzami uczcić narodziny wolnej Polski, które symbolicznie wiążemy z tym zwycięstwem.

Nasza inicjatywa jest wyrazem głębokiego szacunku dla bohaterów niedawnej przeszłości, jak i płynącego z niej zobowiązania. Droga do wolności zaczęła się przecież w Gdańsku w 1980 roku. To tu narodziła się Solidarność na czele z Lechem Wałęsą, która doprowadziła do ostatecznego kresu komunizmu w Polsce w 1989 roku.

Ale nasza inicjatywa wynika nie tylko z przywiązania do tradycji, którą reprezentuje III Rzeczpospolita. Jestem przekonany, że ją Pani / Pan za dowód troski o teraźniejszość i przyszłość naszego kraju.

Kiedy rząd PiS odwraca się ostentacyjnie plecami do tak ważnej rocznicy, odpowiedzialność za nadanie jej obchodom stosownej rangi spada na władze samorządowe. Nie mam wątpliwości, że na tym właśnie polega zobowiązanie, o którym wspomniałem wyżej i na tym - rola władzy obdarzonej mandatem obywatelskim.

Gorąco zapraszam więc do udziału w gdańskich uroczystościach, jak też do współpracy, by nadać im wymiar ogólnopolski. Jestem otwarty na sugestie i propozycje, zależy mi bowiem, aby spotkanie w Gdańsku było naszym wspólnym świętem, a każdy zaproszony prezydent czy burmistrz czuł się jego współgospodarzem.

W ramach obchodów planujemy wielką konferencję międzynarodową poświęconą wydarzeniom 1989 roku, cykl debat obywatelskich, wystawy plenerowe. Planujemy również manifestację, w której wezmą udział przedstawiciele świata samorządowego i obywatelskiego. Poza tym

podjęliśmy starania, by 4 czerwca wziął udział w naszych obchodach Donald Tusk, gdańszczanin i Przewodniczący Rady Europejskiej. Wierzę, że wśród nas będzie też Lech Wałęsa, twórca III RP.

Nasze święto zamierzamy obchodzić w Europejskim Centrum Solidarności.

Chciałbym na koniec podkreślić, że Pani/Pana obecność w Gdańsku tego dnia pozwoliłaby nadać naszemu spotkaniu więcej niż okolicznościowy wymiar. W ten sposób moglibyśmy nie tylko upamiętnić jedno z najważniejszych wydarzeń naszych dziejów najnowszych, ale również dać wyraz niezgodzie na ograniczanie przez rządzących samorządności terytorialnej i deptanie rządów prawa, by pozostać tylko przy tych dwóch kwestiach.

Raz jeszcze zapraszam do Gdańska 4 czerwca 2019 roku

Łączę wyrazy szacunku

Paweł Adamowicz

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze