0:000:00

0:00

Aż 52 proc. mężczyzn uważa, że po 2015 roku nastąpiła zmiana na lepsze, a tylko 26 proc. na gorsze. Wśród kobiet wynik jest wyrównany - 43 proc. widzi dobrą zmianę, a 40 proc. złą.

W kwietniowym sondażu IPSOS dla OKO.press zapytaliśmy (jak zawsze), o ocenę sytuacji w Polsce po wyborcach parlamentarnych i prezydenckich 2015 roku. 47 proc. respondentów widzi zmianę na lepsze, 33 proc. widzi zmianę na gorsze, a według 15 proc. nic się nie zmieniło.

To podobne wyniki, jak te w sondażu ze stycznia 2018. Ogólnie rzecz biorąc, w pierwszym okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości więcej osób uważało, że Polska zmienia się na gorsze, ale w czerwcu 2017 roku ta tendencja się odwróciła:

IPSOS styczeń 2018 i wcześniejsze DOBRA CZY ZŁA ZMIANA
IPSOS styczeń 2018 i wcześniejsze DOBRA CZY ZŁA ZMIANA

Mniej zamożni widzą zmianę na lepsze, a zamożni - na gorsze

Po raz pierwszy w sondażu IPSOS zapytaliśmy również o dochody, dzięki czemu mogliśmy dokładniej opisać elektoraty różnych partii:

Przeczytaj także:

Mogliśmy także sprawdzić, które grupy uważają, że nastąpiła zmiana na lepsze, a które - że na gorsze. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości.

Wśród osób najmniej zamożnych aż 54 proc. Polaków widzi zmianę na lepsze, a 23 proc. - na gorsze. Wśród najbogatszych proporcje się odwracają - 37 proc. twierdzi, że jest lepiej, a 48 proc. - że gorzej. Wśród najbogatszych mniej jest też niezdecydowanych:

IPSOS kwiecień 2018 biedni bogaci dobra zmiana
IPSOS kwiecień 2018 biedni bogaci dobra zmiana

(Na wykresie pominęliśmy odpowiedź "Nie wiem / Trudno powiedzieć". Za „mniej zamożne” uznaliśmy osoby o dochodzie do 1500 zł netto miesięcznie, za „średnio zamożne” – pomiędzy 1500 zł a 3500 zł, a za „zamożne” – powyżej 3500 zł. Wysokość tych kategorii została zaproponowana przez IPSOS tak, by grupy te miały porównywalną wielkość – spośród osób, które odpowiedziały na pytanie o „zmianę” i podały wysokość swoich dochodów, 31 proc. to „mniej zamożni”, 43 proc. „średnio zamożni”, a 26 proc. – „zamożni”.

Mniej zamożni mają powody, by cieszyć się z „dobrej zmiany”

Wśród mniej zamożnych, poparcie dla PiS wynosi aż 50 proc, a wśród zamożnych - 27 proc. Osoby o niższych dochodach mają realne powody, by popierać Prawo i Sprawiedliwość. Wiele działań rządu PiS (program 500 plus, podniesienie płacy minimalnej) faktycznie polepsza sytuację bytową mniej zamożnych Polaków i Polek.

Z drugiej strony, chodzi nie tylko o czyny, ale też o słowa. Prawo i Sprawiedliwość często postrzegane jest jako partia ludowa, faktycznie posługuje się taką retoryką: obiecując swoim wyborcom m.in. rozliczenie z elitami czy dofinansowanie mniejszych ośrodków miejskich, troskę o „zwykłego człowieka”.

PiS chętnie także odwołuje się do symboliki religijnej oraz przemawia prostym językiem.

Wysoka ocena zmian po wyborach w 2015 wśród osób mniej zamożnych może więc wynikać również ze zręcznego przekazu medialnego PiS skierowanego do tej grupy.

Elektorat PiS widzi zmianę na lepsze, opozycja - na gorsze

Wśród zwolenników PiS zmianę na lepsze widzi aż 91 proc., na gorsze - 2 proc. Również wśród wyborców partii Kukiz’15 zdecydowanie przeważają osoby, które widzą zmianę na lepsze - 52 proc. do 18 proc.

Wśród zwolenników liberalnej i lewicowej opozycji, proporcje są odwrotne:

  • PO: zmiana na lepsze - 6 proc., zmiana na gorsze - 80 proc.,
  • Nowoczesna: na lepsze - 6 proc., na gorsze - 81 proc.,
  • SLD: na lepsze - 8 proc., na gorsze - 67 proc.,
  • Razem: na lepsze - 14 proc., na gorsze - 68 proc.

Wyborcy dwóch partii są bardziej podzieleni, choć też raczej przychylni:

  • Wolność (KORWiN): zmiana na lepsze - 39 proc., zmiana na gorsze - 19 proc.,
  • PSL: zmiana na lepsze - 52 proc., zmiana na gorsze - 26 proc.

Mężczyźni widzą zmianę na lepsze. Kobiety niekoniecznie

Co ciekawe, wśród mężczyzn aż 52 proc. widzi po 2015 roku zmianę na lepsze, a 26 proc. na gorsze. Wśród kobiet wynik jest bardziej wyrównany - 43 proc. widzi zmianę na lepsze a 40 proc. na gorsze:

IPSOS kwiecień 2018 dobra zła zmiana kobiety mężczyźni
IPSOS kwiecień 2018 dobra zła zmiana kobiety mężczyźni

Wynik ten potwierdza to, co wiemy z wielu badań opinii publicznej:

mężczyźni w Polsce są bardziej konserwatywni od kobiet, bardziej prawicowi, bardziej popierają PiS i bardziej cieszą się z jego rządów.

Sondaż IPSOS dla OKO.press 12-13 kwietnia 2018, metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1023 osób.

;

Udostępnij:

Krzysztof Pacewicz

Dziennikarz, filozof, kulturoznawca, doktorant na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki "Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych" (PWN 2017). Zajmuje się współczesną filozofią polityczną.

Komentarze