0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: ExternalExternal

Komisja Europejska uruchomiła procedurę z artykułu 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przeciwko polskiemu rządowi w związku z tak zwaną ustawą kagańcową. Najwcześniej we wrześniu tego roku KE może zaskarżyć ustawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Przeczytaj także:

Byłaby to już czwarta skarga tego typu przeciwko polskiemu rządowi w związku z tak zwanymi reformami sądowniczymi. Co jeśli polski rząd nie zastosuje się do wyroków? Wówczas Komisja Europejska będzie mogła wnioskować do Trybunału o kary finansowe.

;

Udostępnij:

Anna Wójcik

Pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka. Współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Doktor nauk prawnych. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji Humboldta, prowadzi badania w Instytucie Maxa Plancka Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego w Heidelbergu.

Komentarze