Polsce grożą unijne sankcje za tzw. reformy sądownictwa

Polsce grożą unijne sankcje za tzw. reformy sądownictwa

Komisja Europejska uruchomiła procedurę z artykułu 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przeciwko polskiemu rządowi w związku z tak zwaną ustawą kagańcową.
Najwcześniej we wrześniu tego roku KE może zaskarżyć ustawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Byłaby to już czwarta skarga tego typu przeciwko polskiemu rządowi w związku z tak zwanymi reformami sądowniczymi.
Co jeśli polski rząd nie zastosuje się do wyroków? Wówczas Komisja Europejska będzie mogła wnioskować do Trybunału o kary finansowe.


Komentarze

  1. Mikołaj Pełka

    QUOTE: "Najwcześniej w septembrze KE może zaskarżyć?"

    Zwracam uwagę na słowo "może". Oczywiście akt zaskarżenia dopiero rozpoczyna procedurę.

    Już widzę jak się PiS-orki strachają. Dla nich: hulaj dusza, piekła nie ma.

Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press