0:000:00

0:00

Muzułmanów w Polsce nie ma. Nie ma istotnej grupy poza tradycyjnie żyjącymi wśród nas Tatarami.
Fałsz. Tatarzy są mniejszością wśród muzułmanów w Polsce
Poranek Radia TOK FM,05 maja 2016
Wiemy, że polska społeczność tatarska liczy około 4-5 tysięcy osób. „Muzułmanie w Polsce to głównie Arabowie, Turcy, Czeczeni i konwertyci” - powiedziała portalowi OKO.press profesor Agata Skowron-Nalborczyk, islamolog i arabistka z Uniwersytetu Warszawskiego.

„Yearbook of Muslims in Europe” z 2015 r. szacuje, że w Polsce żyje 35 tys. muzułmanów.

Minister Jarosław Sellin wykazał się więc niewiedzą na temat struktury religijnej Polski - porównanie danych prowadzi do wniosku, że Tatarzy stanowią zaledwie jedną siódmą wyznawców islamu. Największą część społeczności muzułmańskiej w Polsce stanowią przybysze z krajów arabskich - których wiceminister kultury ocenił jako „imigrantów z innej cywilizacji, ludzi, którzy nie do końca chcą się dostosowywać czy asymilować z cywilizacją europejską”.

Sugestia, że muzułmanie w Polsce są grupą nieliczną i zasymilowaną może sugerować, że w Polsce nie ma problemów z zachowaniami ksenofobicznymi wobec nich. Dane prokuratury jednak pokazują jednak, że muzułmanie są grupą narażoną na zachowania ksenofobiczne, a niechęć do nich wzrasta z roku na rok.

Prokurator Dariusz Romańczuk w marcu 2016 r. podał w Sejmie dane statystyczne o przestępstwach popełnianych z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych.

W 2013 r. w 84 postępowaniach motywem sprawców była przynależność ofiar do grupy wyznawców i wyznawczyń islamu. W 2015 r. liczba takich postępowań wzrosła do 192.

W Polsce więcej postępowań toczy się tylko w sprawie przestępstw z nienawiści, skierowanych przeciwko Żydom i Romom.

W mediach również pojawiają się doniesienia o incydentach, które ewidentnie mają podłoże religijne związane z islamem, nawet jeśli ofiary są tylko postrzegane przez sprawców jako muzułmanie. 1 grudnia 2015 r. ochroniarz jednego z krakowskich klubów pobił Sikha, nazwał go „terrorystą” i podeptał turban, który dla Sikhów ma znaczenie religijne. Syryjczyk-katolik, którego w listopadzie 2015 r. pobito na jednej z ulic Poznania, zeznał policji, że oprawcy nazwali go „pie*** muzułmaninem”.

Badania postaw Polaków wobec muzułmanów i muzułmanek nie są optymistyczne. Z międzynarodowego raportu Pew Research Center wynika, że ok 56 proc. Polaków wyraża niechęć do muzułmanów i muzułmanek, a gorszy stosunek do nich w Europie mają tylko Włosi (61 proc.).

Według analizy przeprowadzonej przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Uniwersytecie Warszawskim Polacy są wręcz wrogo nastawieni do muzułmanów i muzułmanek. Między 21,5 proc. a 55 proc. uczestników badania z 2015 r. deklarowało sprzeciw wobec obecności wyznawców i wyznawczyń islamu w swym otoczeniu społecznym. Ponad połowa badanej próby deklarowała też, że muzułmanie zagrażają ekonomicznemu dobrobytowi Polski i Polaków i polskim wartościom. Tylko co czwarta osoba sprzeciwiłaby się istnieniu w Polsce partii politycznej nawołującej do wypędzenia z kraju wszystkich muzułmanów.

;

Udostępnij:

Anna Piekutowska

Dziennikarka radiowa, socjolożka, publikowała m.in. w Krytyce Politycznej, Tygodniku Powszechnym i Oko.press. W Radiu TOK FM prowadzi „Niedzielny Poranek", „Biuletyn Rewolucyjny” i „Szkoda czasu na złe seriale”

Komentarze