Duda zadeklarował gotowość przyjęcia każdego uchodźcy. Chyba w swoim pałacu, bo premier i prezes są przeciw


Polska jest gotowa przyjąć każdego uchodźcę, który przybędzie, uciekając przed wojną na Bliskim Wschodzie, bez względu na wyznanie czy status ekonomiczny, o ile zastosuje się do polskich przepisów i będzie chciał pozostać w naszym kraju.

Andrzej Duda, Wywiad dla tygodnika „Mclean’s” za: Prezydent.pl - 12/05/2016

Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz - Duda bez pokrycia


W wywiadzie dla kanadyjskiego tygodnika „Mclean’s” prezydent Andrzej Duda złożył 12 maja 2016 roku ważną deklarację, bo tak należy traktować wypowiedź głowy państwa w sprawie kluczowej dla Polski i Europy, w poważnym tygodniku. Stwierdził, że „Polska jest gotowa przyjąć każdego uchodźcę”. W imieniu „Oka” prawdziwość tego twierdzenia, ocenił (i to z kilkudniowym wyprzedzeniem) prezes PiS, Jarosław Kaczyński:

„Po ostatnich wydarzeniach związanych z aktami terroru nie będziemy przyjmować uchodźców, bo nie ma mechanizmu, który by zapewnił bezpieczeństwo. To jest stanowisko Pani Premier i całego PiS”.

Także premier Szydło wypowiedziała się jasno już w marcu 2016 roku:

„Poprzedni rząd zgodził się na przyjmowanie ich na zasadzie dobrowolności. My, kontynuując te deklaracje, wyraziliśmy zgodę jak pozostałe 27 krajów UE, by rozwiązać ten najważniejszy obecnie unijny problem przez relokację. Ale powiem bardzo wyraźnie: nie widzę możliwości, by w tej chwili migranci do Polski przyjechali” (premier pomyliła uchodźców z migrantami).

W uchwale z 20 maja 2016 roku Sejm wręcz wezwał rząd do przeciwstawiania się „narzucaniu” Polsce przez władze UE polityki wobec uchodźców: „W instytucjach Unii Europejskiej są podejmowane również próby narzucenia Polsce decyzji w sprawie emigrantów, którzy przybyli do Europy. Zapowiadane decyzje rozwiązania tego problemu nie mają podstaw w prawie europejskim, naruszają suwerenność naszego państwa, wartości europejskie oraz zasadę pomocniczości Unii Europejskiej. Niosą także zagrożenia dla ładu społecznego w Polsce, bezpieczeństwa jej obywateli oraz dziedzictwa cywilizacyjnego i tożsamości narodowej”.

„Oko” ocenia, że deklaracja prezydenta jest sprzeczna z podejściem sił politycznych, które podejmują i będą podejmowały decyzje w tej sprawie.

OKO liczy uchodźców. I rozlicza polityków.
Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Komentarze

Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!