0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Łukasz Antczak / Agencja GazetaŁukasz Antczak / Age...

Jesteśmy chyba w pierwszej trzydziestce najbogatszych państw świata. Jak się porówna poziom życia najbiedniejszych Polaków, to jest on dużo wyższy niż w bardzo wielu państwach na świecie.

"Gazeta Wyborcza",22 sierpnia 2016

Sprawdziliśmy

Półprawda, bo w pięćdziesiątce. Polacy sądzą, że są poza pierwszą setką.

W 2015 r. polski produkt krajowy brutto na głowę mieszkańca wyniósł - według danych Banku Światowego - 12,5 tys. dolarów. To 55. wynik na świecie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podaje natomiast PKB w przeliczeniu na siłę nabywczą - czyli wskaźnik pokazujący, co za polskie płace można kupić - który daje Polsce 47. miejsce na świecie.

Pod względem siły nabywczej per capita Polska jest w bliskim towarzystwie Litwy, Estonii, Portugalii, Grecji, Węgier czy Łotwy, czyli peryferyjnych gospodarek europejskich.

PKB nie jest jednak dobrym odzwierciedleniem poziomu życia w danym kraju, bo składa się na niego bardzo wiele czynników, w tym np. jakość edukacji czy służby zdrowia. Dlatego jednym z najczęściej stosowanych wskaźników jest Human Development Index (HDI), przygotowywany co roku przez ONZ.

HDI uwzględnia on nie tylko PKB, ale również średnią oczekiwaną długość życia i liczbę lat edukacji. W 2015 r. w rankingu HDI Polska znalazła się na 36. miejscu na świecie, czyli w grupie 49 krajów o najwyższym poziomie rozwoju - a jednocześnie dużo wyżej, niż kiedy bierze się pod uwagę tylko PKB.

Przeczytaj także:

Subiektywna ocena Polaków

Co roku ONZ przygotowuje bardzo obszerny raport o poziomie życia na świecie, w którym można znaleźć informację o subiektywnej ocenie własnego poziomu życia Polaków (s. 266 w wydaniu z 2015 r.).

Według tego rankingu Polacy są umiarkowanie zadowoleni z życia: najwyżej wyceniają swoją swobodę życiowego wyboru (85 na 100), najgorzej - służbę zdrowia (43 na 100). Połączony wskaźnik zadowolenia z życia (uwzględniający ocenę m.in. poczucia bezpieczeństwa czy oceny jakości edukacji) dla Polski wyniósł 5,8 na 10 i był niższy niż w większości krajów Zachodniej Europy (oraz np. w Rosji).

Według badań przeprowadzonych przez TNS Polska dla MSZ w 2014 r.Polacy uważają, że z 200 państw na świecie od Polski biedniejszych i gorzej rozwiniętych jest tylko 82. W rzeczywistości takich krajów jest ok. 160.

To oznacza, że przeciętny Polak porównuje się z Zachodem Europy, a nie z większością państw Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej, w których poziom życia jest wyraźnie niższy niż u nas.

Mateusz Kijowski powiedział więc coś, w co zapewne wielu Polakom będzie trudno uwierzyć.

;

Udostępnij:

Adam Leszczyński

Dziennikarz OKO.press, historyk i socjolog, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Komentarze