Polski Holocaust. "To szkodliwe, kłamliwe" - potępiają film Gminy Żydowskie i Naczelny Rabin Polski
holo

Polski Holocaust. „To szkodliwe, kłamliwe” – potępiają film Gminy Żydowskie i Naczelny Rabin Polski