0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Jedrzej Nowicki / Agencja GazetaJedrzej Nowicki / Ag...

List działaczek opozycji demokratycznej PRL do przywódczyń opozycji demokratycznej na Białorusi

Z nadzieją i bólem śledzimy wydarzenia w Waszym kraju.

Masowe pełne optymizmu wiece przedwyborcze, które zwoływałyście - trzy kobiety – kiedy kandydaci, w tym Wasi mężowie, zostali uwięzieni lub zmuszeni do wyjazdu za granicę. Tłumne protesty po jawnie sfałszowanych wyborach. Terror sił bezpieczeństwa nasłanych przez Łukaszenkę przeciwko demonstrującym po przegranych przez niego wyborach. Zapowiedź strajku generalnego i informacje o przyłączaniu się do niego kolejnych zakładów. Przejmujące obrazy kobiet w bieli złączonych w milczącym proteście na ulicach białoruskich miast.

Przypomina nam to działania z okresu opozycji lat 70. i 80., kiedy po uwięzieniu większości przywódców i działaczy „Solidarności” przejęłyśmy wiele ich zadań, także kierowniczych, w solidarnościowym podziemiu.

Wiemy, jak trudno jest łączyć rolę matki i działaczki opozycji. Jakiej odwagi, siły i odporności to wymaga. Jakie narzędzie szantażu daje w ręce policji politycznej. Jakie rodzi dylematy, często nie do rozwiązania. Chcemy dziś przekazać Wam, jak bardzo solidaryzujemy się z Waszymi protestami i żądaniami. Jak bardzo utożsamiamy się z Waszymi marzeniami i nadziejami. Waszym pragnieniem życia w kraju wolnym i demokratycznym, szanującym prawa człowieka i obywatela. Jesteśmy pełne podziwu dla Waszej odwagi, hartu duchu i miłości ojczyzny.

Poruszone tym, co dzieje się w Waszym kraju, zwracamy się do rządu Polski, do przywódców państw europejskich, do Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych o:

  • pomoc dla społeczeństwa białoruskiego.
  • okazanie solidarności z demonstrującymi w obronie europejskich wartości obywatelkami i obywatelami Białorusi,
  • domaganie się natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych,
  • solidarność ze Swiatłaną Cichanouską, zwyciężczynią białoruskich wyborów prezydenckich,
  • nieuznanie jawnie sfałszowanych wyborów prezydenckich.

Teresa Bogucka, działaczka opozycji demokratycznej, przywódczyni strajków studenckich i protestów przeciwko interwencji sowieckiej w Czechosłowacji w 1968 roku, współpracowniczka Komitetu Samoobrony Społecznej KOR w latach 70., działaczka Solidarności, aresztowana i sądzona w latach 60., Warszawa

Wacława Bujak, działaczka Solidarności, żona Zbigniewa Bujaka, przywódcy NSZZ Solidarność regionu Mazowsze, przywódcy strajku w Ursusie w Sierpniu 80., członka podziemnych władz Solidarności, Warszawa

Ewa Kulik-Bielińska, działaczka Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie w latach 70., redaktorka pisma „Niezależność” NSZZ Solidarność region Mazowsze, szefowa biura podziemnych władz Solidarności w latach 80., ukrywająca się w stanie wojennym, aresztowana wraz ze Zbigniewem Bujakiem, Konradem Bielińskim, Jackiem Kuroniem i Henrykiem Wujcem w 86 roku, Kraków, Warszawa

Halina Bortnowska, redaktorka katolickiego miesięcznika ZNAK, działaczka Solidarności, członkini Komitetu Helsińskiego, Kraków

Henryka Krzywonos- Strycharska, członkini Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Sierpniu 80’, sygnatariuszka porozumień gdańskich, działaczka NZSS Solidarność, Gdańsk

Danuta Kuroń, działaczka opozycji demokratycznej w Lublinie w latach 70., członkini podziemnego kierownictwa NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego w latach 80., redaktorka i drukarka pism podziemnych, Lublin, Warszawa

Barbara Labuda, współpracowniczka Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, działaczka podziemnych struktur Solidarności we Wrocławiu, aresztowana wraz z Władysławem Frasyniukiem, Wrocław

Helena Łuczywo, redaktorka pisma „Robotnik” Komitetu Obrony Robotników w latach 70., redaktorka agencji prasowej Solidarność AS po Sierpniu 80, redaktorka podziemnego „Tygodnika Mazowsze” w latach 80., ukrywająca się w stanie wojennym, Warszawa

Ewa Milewicz, członkini Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, redaktorka Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa, działaczka podziemnych struktur Solidarności, Warszawa

Danuta Przywara, współpracowniczka Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, działaczka podziemnych struktur Solidarności i Komitetu Helsińskiego, Warszawa

Zofia Romaszewska, współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, szefowa Biura Interwencyjnego Komitetu Samoobrony Społecznej KOR w latach 70., działaczka podziemnej Solidarności w latach 80., żona Zbigniewa Romaszewskiego, członka Komitetu Obrony Robotników i podziemnych władz Solidarności, aresztowana i sądzona w stanie wojennym w procesie Radia Solidarność, Warszawa

Małgorzata Rybicka, działaczka Ruchu Młodej Polski w latach 70., działaczka Solidarności w latach 80., żona Arkadiusza Rybickiego, działacza opozycji demokratycznej i Solidarności, który zginął w katastrofie samolotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku, Gdańsk

Bożena Rybicka-Grzywaczewska, działaczka Ruchu Młodej Polski, uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej w Sierpniu 80’, działaczka Solidarności, Gdańsk

Grażyna Staniszewska, działaczka Solidarności, członkini Zarządu NSZZ Solidarność region Podbeskidzie, działaczka i szefowa podziemnego kierownictwa Solidarności w tym regionie, uczestniczka rozmów Okrągłego Stołu, internowana i aresztowana w stanie wojennym, Bielsko-Biała

Danuta Stołecka, działaczka Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu w latach 70., redaktorka pism NSZZ Solidarność w latach 80., internowana po grudniu 80.,Wrocław, Warszawa

Joanna Szczęsna, działaczka opozycji demokratycznej, uczestniczka strajków studenckich 1968 roku, redaktorka Biuletynu Informacyjnego Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, redaktorka „Tygodnika Mazowsze”, ukrywająca się i aresztowana w stanie wojennym, Warszawa

Danuta Wałęsa, działaczka Solidarności, żona Lecha Wałęsy, przywódcy strajku w Stoczni Gdańskiej w Sierpniu 80’, przywódcy NSZZ Solidarność, internowanego po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 81., Gdańsk

Róża Woźniakowska-Thun, działaczka Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie, organizatorka pomocy dla uwięzionych działaczy Solidarności w latach 80., Kraków/Warszawa

Maria Wosiek, członkini Komitetu Obrony Robotników w latach 70., internowana w stanie wojennym, uczestniczka akcji pomocy dla więzionych w latach 80., Warszawa

Ludwika Wujec, współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, redaktorka pisma „Robotnik” w latach 70., redaktorka pisma „Niezależność” NSZZ Solidarność region Mazowsze, internowana po grudniu 1981 roku, redaktorka podziemnego „Tygodnika Mazowsze” w latach 80., Warszawa

Warszawa, 13 sierpnia 2020

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze