Pomnik Wycinki? Wersja Lasów Państwowych i propozycja Marty Frej
Rys. Marta Frej

Pomnik Wycinki? Wersja Lasów Państwowych i propozycja Marty Frej