0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Kuba Atys / Agencja GazetaKuba Atys / Agencja ...

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, podporządkowujący wybór jej członków większości parlamentarnej. W ocenie KRS, Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich te propozycje w kilku punktach są rażąco niezgodne z Konstytucją.

Przeczytaj także:

W przygotowaniu jest kolejna nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych, która zgodnie z zapowiedziami resortu Zbigniewa Ziobry może doprowadzić do podważania niezawisłości sędziów.

W odpowiedzi Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych opublikowało 6 lutego list adresowany do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o spotkanie z jego reprezentantami i pomoc w obronie "niezależnego oraz niezawisłego wymiaru sprawiedliwości". OKO.press publikuje list w całości.

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dotyczące prośby do Prezydenta RP o spotkanie w przedmiocie zmian ustrojowych sądownictwa

Jako sygnatariusze Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, reprezentujących samorządy i stowarzyszenia prawnicze, zwracamy się do Prezydenta RP o spotkanie z przedstawicielami Porozumienia w celu zażegnania kryzysu wywołanego przez ostatnie propozycje legislacyjne dotyczące ustroju sądownictwa.

Wyrażamy ufność, że Prezydent RP, będąc najwyższym strażnikiem Konstytucji Rzeczpospolitej, podejmie rozmowy z organizacjami prawniczymi reprezentującymi ponad sto tysięcy profesjonalnych prawników.

W naszej ocenie zagrożona jest przyszłość państwa prawa w Polsce. Arbitralne decyzje oraz wypowiedzi polityków wskazują, że - z takim trudem odbudowane po 1989 roku - fundamenty demokratycznego, niezależnego oraz niezawisłego wymiaru sprawiedliwości są zagrożone.

Przedstawiciele Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych stoją na stanowisku, że działania Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej mogą ten niebezpieczny proces powstrzymać.

Przewodniczący Porozumienia

R.pr. Maciej Bobrowicz

Sekretarz Porozumienia

Dr Paweł Skuczyński

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych powstało 24 września 2015 roku. Należą do niego przedstawiciele samorządów radców prawnych i adwokatów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych.

Sygnatariusze Porozumienia to:

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych Krajowa Rada Komornicza Krajowa Rada Kuratorów Krajowa Rada Notarialna Krajowa Izba Radców Prawnych Naczelna Rada Adwokacka Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw Stowarzyszenie Notariuszy RP Stowarzyszenie Prokuratorów RP Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Stowarzyszenie Sędziów THEMIS Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Związek Zawodowy Prokuratorów oraz Pracowników Prokuratury RP

;

Udostępnij:

Daniel Flis

Dziennikarz OKO.press. Absolwent filozofii UW i Polskiej Szkoły Reportażu. Wcześniej pisał dla "Gazety Wyborczej". Był nominowany do nagród dziennikarskich.

Komentarze