18 organizacji prawniczych apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o pomoc we wstrzymaniu zapowiadanych przez PiS zmian w ustroju sądownictwa. Ich zdaniem godzą w "fundamenty demokratycznego, niezależnego oraz niezawisłego wymiaru sprawiedliwości"

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, podporządkowujący wybór jej członków większości parlamentarnej. W ocenie KRS, Sądu Najwyższego i Rzecznika Praw Obywatelskich te propozycje w kilku punktach są rażąco niezgodne z Konstytucją.W przygotowaniu jest kolejna nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych, która zgodnie z zapowiedziami resortu Zbigniewa Ziobry może doprowadzić do podważania niezawisłości sędziów.

W odpowiedzi Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych opublikowało 6 lutego list adresowany do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o spotkanie z jego reprezentantami i pomoc w obronie „niezależnego oraz niezawisłego wymiaru sprawiedliwości”. OKO.press publikuje list w całości.


Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dotyczące prośby do Prezydenta RP o spotkanie w przedmiocie zmian ustrojowych sądownictwa

Jako sygnatariusze Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, reprezentujących samorządy i stowarzyszenia prawnicze, zwracamy się do Prezydenta RP o spotkanie z przedstawicielami Porozumienia w celu zażegnania kryzysu wywołanego przez ostatnie propozycje legislacyjne dotyczące ustroju sądownictwa.

Wyrażamy ufność, że Prezydent RP, będąc najwyższym strażnikiem Konstytucji Rzeczpospolitej, podejmie rozmowy z organizacjami prawniczymi reprezentującymi ponad sto tysięcy profesjonalnych prawników.

W naszej ocenie zagrożona jest przyszłość państwa prawa w Polsce. Arbitralne decyzje oraz wypowiedzi polityków wskazują, że – z takim trudem odbudowane po 1989 roku – fundamenty demokratycznego, niezależnego oraz niezawisłego wymiaru sprawiedliwości są zagrożone.

Przedstawiciele Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych stoją na stanowisku, że działania Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej mogą ten niebezpieczny proces powstrzymać.

Przewodniczący Porozumienia

R.pr. Maciej Bobrowicz

Sekretarz Porozumienia

Dr Paweł Skuczyński

 • Zobacz, kto należy do Porozumienia

  Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych powstało 24 września 2015 roku. Należą do niego przedstawiciele samorządów radców prawnych i adwokatów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych.

  Sygnatariusze Porozumienia to:

  Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych
  Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Krajowa Rada Komornicza
  Krajowa Rada Kuratorów
  Krajowa Rada Notarialna
  Krajowa Izba Radców Prawnych
  Naczelna Rada Adwokacka
  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów
  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
  Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw
  Stowarzyszenie Notariuszy RP
  Stowarzyszenie Prokuratorów RP
  Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia
  Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce
  Stowarzyszenie Sędziów THEMIS
  Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych
  Związek Zawodowy Prokuratorów oraz Pracowników Prokuratury RP 

Najpierw sądy, potem media. Nie pozwólmy na to władzy.
OKO.press utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom.

Dziennikarz, filozof. Związany z OKO.press od 2016 roku. Wcześniej pisał dla "Gazety Wyborczej". Był nominowany do nagród dziennikarskich. Boksuje.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!