0:000:00

0:00

"Po przebudzeniu postanowiłem przekuć sen w rzeczywistość, na ile byłem w stanie. Usiadłem i napisałem to ultimatum" - pisze Antoni Komasa-Łazarkiewicz, znany w Europie kompozytor muzyki filmowej i teatralnej, często komentujący w mediach społecznościowych sprawy publiczne. Czytelnik, który zaszczycił nas, organizując z okazji swoich 40. urodzin zbiórkę na OKO.press (zamiast 2 mld na TVP).

Tekst publikujemy w naszym nowym cyklu "Widzę to tak" - w jego ramach od czasu do czasu pozwalamy sobie i autorom zewnętrznym na bardziej publicystyczne podejście do opisu rzeczywistości. Zachęcamy do polemik.

Dyskusja na temat wyborów prezydenckich wydaje nam się niezwykle pilna, bo nawet w naszej redakcji panują sprzeczne opinie. Jedni uważają, że należy próbować wziąć udział w wyborach, zdając sobie sprawę z ich ułomności oraz z faktu, że w istocie nie będą demokratyczne. Inni - że należy bezwzględnie zbojkotować głosowanie, które będzie farsą. Sprawy nie ułatwiają kandydaci opozycji, którzy nie przedstawiają wyborcom jasnego stanowiska w tej sprawie.

Wkrótce w OKO.press kolejne głosy w tej dyskusji.

Oto list opozycyjnych kandydatów, jaki przyśnił się Antoniemu Komasie-Łazarkiewiczowi:

Szanowny Panie Premierze,

Znaleźliśmy się w sytuacji niebezpiecznej nie tylko dla zdrowia i życia obywateli naszego kraju, ale także stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla fundamentów naszego demokratycznego ustroju.

Koalicja rządząca musi pogodzić się z tym, że znaczna część obywateli naszego kraju nie darzy jej dostatecznie wielkim zaufaniem, by oddać w jej ręce niekontrolowany nadzór nad procesem wyborczym w warunkach ogólnokrajowych ograniczeń podstawowych swobód obywatelskich i ludzkich.

W interesie wszystkich obywateli naszego kraju jest to, by proces wyborczy przebiegł w sposób demokratyczny i przejrzysty, poprzedzony pluralistyczną kampanią z zagwarantowanym równym udziałem wszystkich kandydatów.

W związku z tym, w poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę, czujemy się zobowiązani do sformułowania następujących postulatów:

1. Wprowadzenie w całym kraju przewidzianego w Konstytucji RP stanu klęski żywiołowej, a co za tym idzie, przesunięcie terminu pierwszej tury wyborów prezydenckich na 90 dni po jego ustaniu.

2. Zmiany ordynacji wyborczej w taki sposób, aby:

  • zapewnić anonimowość głosowania korespondencyjnego, za pomocą zastosowania technologii umożliwiającej weryfikację ważności głosu bez konieczności ustalenia tożsamości głosującego (n.p. kod QR dołączony do karty do głosowania, weryfikowany w centralnej bazie PESEL pod nadzorem przedstawicieli wszystkich komitetów oraz obserwatorów międzynarodowych),
  • rozciągnąć w czasie okres oddawania głosów w trybie korespondencyjnym, tak, aby odciążyć infrastrukturę pocztową (minimum 21 dni),
  • zapewnić nadzór nad procesem głosowania korespondencyjnego przedstawicielom Rady Europy oraz Unii Europejskiej, a także przedstawicielom wszystkich komitetów wyborczych i niezależnych organizacji obywatelskich.

3. Równego dostępu wszystkich kandydatów do relacji w mediach publicznych: Polskim Radio i Telewizji Polskiej, weryfikowany w trybie codziennym przez niezależną komisję z udziałem przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych oraz organizacji międzynarodowych (RE, UE), na podstawie wiarygodnych badań oglądalności. Równy udział przedstawicieli wszystkich opcji politycznych w programach publicystycznych TVP i PR.

4. Pasma wyborczego, prezentującego nieocenzurowane i pozbawione komentarza redakcyjnego materiały przygotowane przez komitety wyborcze, obejmującego godzinę czasu antenowego w Programie 1 TVP bezpośrednio po głównym wydaniu Wiadomości TVP, przez trzy dni w tygodniu, przez co najmniej ostatnie 45 dni kampanii wyborczej.

5. Pasma wyborczego, prezentującego nieocenzurowane i pozbawione komentarza redakcyjnego materiały przygotowane przez komitety wyborcze, obejmujące dwie godziny czasu antenowego w Programie 1 PR między godziną 9 a 11, trzy razy w tygodniu, przez co najmniej ostatnie 45 dni kampanii wyborczej.

6. Cyklu trzech 90-minutowych debat wyborczych przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, z udziałem wszystkich zarejestrowanych kandydatów, prowadzonych wspólnie przez dziennikarzy TVP, TVN i Polsatu, obejmujących zagadnienia polityki wewnętrznej, polityki zagranicznej i gospodarki, transmitowanych przez wszystkie trzy stacje telewizyjne, realizowanych każdorazowo przez jedną ze stacji.

7. Cyklu trzech 90-minutowych debat wyborczych przed ewentualną drugą turą wyborów prezydenckich, z obowiązkowym udziałem obu kandydatów, prowadzonych wspólnie przez dziennikarzy TVP, TVN i Polsatu.

Nasze postulaty składamy solidarnie i ponad podziałami politycznymi.

W celu ich implementacji zobowiązujemy się do wyznaczenia naszych pełnomocników, którzy wspólnie z przedstawicielami komitetu wyborczego Andrzeja Dudy oraz władz państwowych dopracują szczegółowe rozwiązania techniczne.

W wypadku, w którym nasze postulaty wymagać będą zmian istniejących przepisów, nieobarczonych żadnymi dodatkowymi warunkami o charakterze politycznym, jesteśmy skłonni zmiany te poprzeć.

Co najważniejsze, niespełnienie naszych postulatów będzie oznaczało dla nas, że obecnym władzom RP nie zależy na demokratycznej legitymacji wyborów na najważniejsze stanowisko w państwie.

W takiej sytuacji będziemy zmuszeni do wycofania się z udziału w wyborach prezydenckich i wezwania wyborców do bojkotu wyborów Prezydenta RP.

Wyłoniony w takim wadliwym procesie zwycięzca utraci legitymację płynącą z demokratycznego wyboru i nie będzie przez ogromną część społeczeństwa uznany za prawowitą Głowę Państwa.

Zdając sobie sprawę, że oznaczałoby to koniec demokracji w Polsce, pokładamy gorącą nadzieję w Państwa poczuciu odpowiedzialności za nasz kraj, jego przyszłość i oparcie w strukturach wolnego świata.

Oczekujemy na bezzwłoczną i klarowną odpowiedź na nasze postulaty.

Łączymy wyrazy szacunku,

... i tutaj wystarczy się podpisać.

;

Komentarze