Skąd się wzięła i czym jest Rada Koordynacyjna na Białorusi?
Swiatłana Cichanouska przemawia
Fot. Serge Serebro, Vitebsk Popular News, Wikipedia

Poważny partner do rozmów. Skąd się wzięła i czym jest Rada Koordynacyjna na Białorusi?