0:00
0:00

0:00

„W tym szczególnym momencie powinniśmy wszyscy zjednoczyć się wokół prawdy o tamtych straszliwych czasach. Po to, by już nigdy nie mogły się one powtórzyć. Prawda i solidarność – tylko w ten sposób możemy razem powrócić na drogę do pojednania, którego oba nasze narody tak bardzo potrzebują” - piszą sygnatariusze. Inicjatorami listu są: Warszawski Strajk Kobiet, a także KOD, inicjatywa Wolne Sądy, Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji, Obywatele RP, Projekt: Polska.

Zapraszają 11 marca (niedziela) o godz. 16:30 na Dworzec Gdański, „skąd bez biletu powrotnego opuszczali Polskę jej obywatele w marcu 1968 r.”

List zamieszczono na stronie solidarityintruth.org. Poniżej publikujemy wersję polską i angielską.

Przeczytaj także:

Piszemy do Was z Polski. I z wielu innych miejsc na świecie, gdzie mieszkamy, studiujemy, pracujemy. My, czyli Polki i Polacy, którzy nie godzą się z tym, jak bieżąca polityka kładzie się cieniem na budowanych przez lata relacjach polsko-żydowskich. Do Was, czyli do wszystkich tych, którzy patrzą dziś na Polskę - z niedowierzaniem, smutkiem czy złością.

Piszemy, bo zależy nam, żebyście wiedzieli, że niezależnie od tego jak radykalne i niewłaściwe są stanowiska polskich władz czy niektórych środowisk, nie są to stanowiska i poglądy nas wszystkich. Prosimy, choć wiemy, jakie to trudne – patrzcie na tę bieżącą politykę z dystansem.

W naszym kraju są miliony ludzi, dla których dialog polsko-żydowski i prawda o wspólnej historii są ważne.

Piszemy do Was jak przyjaciele do przyjaciół. Żebyście wiedzieli, że jesteśmy – w Polsce i wszędzie tam, gdzie łączy nas nie tylko historia i korzenie, ale też wspólna codzienność i przyszłość.

Holokaust był niewyobrażalną tragedią narodu żydowskiego - wielką porażką człowieczeństwa. Dziś, zamiast zachować pokorę i szacunek dla jego ofiar, próbuje się używać tych tragicznych wydarzeń by nas – Żydów i Polaków – dzielić.

Przyjęta przez polski parlament ustawa, która przewiduje karanie pozbawieniem wolności za słowa; wypowiedzi, których celem jest wyparcie udziału Polaków w Zagładzie; nieprzemyślane działania polityków, które wzbudzają antysemickie nastroje - to wszystko nie dzieje się w naszym imieniu. Jest nas więcej, ludzi, którzy myślą podobnie jak my, którzy widząc, co się teraz dzieje, czują złość.

Możemy czuć gorycz, możemy czuć smutek, możemy czuć wściekłość, ale wszyscy razem chcemy powiedzieć: dosyć przemilczania i dosyć dzielenia.

Nie pozwolimy zniweczyć lat pracy nad pojednaniem. Tylko pełna prawda i solidarność może stanowić fundament naszego współistnienia.

Prawda, bo duma z tych Polek i Polaków, którzy heroicznie pomagali Żydom, nie przesłania nam krzywd, które Żydów w Polsce spotkały. Również ze strony obywateli naszego kraju. Chcemy całej prawdy o Holokauście, jakkolwiek nie byłaby ona bolesna. Pamięć o milionach Żydów, naszych współobywateli, zamordowanych w czasie wojny, uczy nas wyciągania lekcji ze wspólnej przeszłości.

Tak jak przed laty, dziś też chodzi o solidarność. O solidarność w szukaniu prawdy, o solidarność z potomkami ofiar Holokaustu, o solidarność z wypędzonymi z domu w 1968 r, o solidarność w obliczu antysemityzmu.

Łączy nas ponad tysiąc lat historii, Żydzi są i byli Polakami przez setki lat. Tworzyli i tworzą nasz wspólny kraj. Antysemityzm jest wymierzony także w nas, bo jest wymierzony w ludzi i wolność słowa. Dlatego chcemy powiedzieć głośno i stanowczo: NIE DLA ANTYSEMITYZMU. Nie dla przekłamywania historii.

W tym szczególnym momencie powinniśmy wszyscy zjednoczyć się wokół prawdy o tamtych straszliwych czasach. Po to, by już nigdy nie mogły się one powtórzyć. Prawda i solidarność – tylko w ten sposób możemy razem powrócić na drogę do pojednania, którego oba nasze narody tak bardzo potrzebują.

Podpisany przez przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego:

A Million Akcja Demokracja Archiwum Osiatyńskiego Autonomia Berliński Kongres Kobiet Bydgoskie Forum Obywatelskie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć Demokracja Siemiatycze Dziewuchy Dziewuchom Węgorzewo FARSA Londyn Femini Berlin Polska Forum Dialogu Forum Kraków Front Gorzów FG 2018 Fundacja ClientEarth Fundacja im. Bronisława Geremka Fundacja Liberte! Fundacja Idealna Gmina Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej Kraków Fundacja Krystyny Jandy na rzecz Kultury Fundacja Lege Pharmaciae Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawcza Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej “OKO” Fundacja Pole Dialogu Fundacja Szkoła Liderów Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych Gildia Polskich Reżyserów i Reżyserek Teatralnych Gildia Reżyserów Polskich Grupa Artystyczna Teraz Poliż Helsińska Fundacja Praw Człowieka Inicjatywa #WolneSądy Inicjatywa “Nie w moim imieniu” INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa Instytut Spraw Publicznych Kampania Przeciw Homofobii Klub Inteligencji Katolickiej Komitet Obrony Demokracji Komitet Obrony Demokracji (Region Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, UK) Krytyka Polityczna Kultura Liberalna Kultura Niepodległa Lęborskie Dziewuchy Manifest Wolnej Polki Obywatele Kultury Obywatele Nauki Obywatele Solidarnie w Akcji Obywatele RP Obywatele Dla Edukacji Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Ogólnopolski Strajk Kobiet Ogólnopolski Strajk Kobiet: Gryfino, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Kraków, Koszalin, Lublin, Opole, Piła, Piotrków Trybunalski, Poznań, Puławy, Sanok, Sławno, Świnoujście, Warszawa, Węgorzewo, Zajęczniki, Zgorzelec, Zielona Góra OKO.press Polski PEN Club Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka Poznań Wolny Od Nienawiści Pracowania Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA Projekt:Polska Protest Kobiet Radomianie Dla Demokracji Radomska Inicjatywa Kobieca Sieć Obywatelska Watchdog Polska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka Stowarzyszenie Klon/Jawor Stowarzyszenie Kongres Kobiet Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Niepodległej Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza Stowarzyszenie Stop Stereotypom Stowarzyszenie Śląskie Perły Rybnik Studencki Komitet Antyfaszystowski Toruńskie Dziewuchy Towarzystwo Dziennikarskie Unia Polskich Teatrów Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom Wspólna Zielona Góra

_____ENGLISH_____ The coming days will mark the anniversary of the events of March '68, when thousands of Poles of Jewish origin were forced to leave Poland. This happened almost 23 years after the war, in which 90% of Polish Jews lost their lives. It is all the sadder that we are experiencing this anniversary in an atmosphere of growing anti-Semitism.

We cannot remain indifferent to how current Polish policy is destroying Polish-Jewish relations built over the years. We want everyone in Poland as well as abroad to hear and know, that not all of us share the views and positions of Polish officials and certain groups.

In these days, we want to give witness to truth and solidarity with all Poles of Jewish descent expelled from Poland and their descendants. We want to express solidarity with all Jews who associate Poland under Nazi occupation and, unfortunately often, the Poles themselves, with the tragic deaths of their friends and families.

Therefore, let us express our opposition to anti-Semitism and express solidarity with the victims and their descendants.

Let's meet on March 11 at 16:30 at the Dworzec Gdański station where so many citizens left Poland in March 1968 without a return ticket.

At the same time, on behalf of ourselves personally and the organizations, we decided to send a letter to all Polish friends. If you agree with us, please share our letter, preferably in English.

LETTER

"We are writing to you from Poland. And from many other places in the world, where we live, study and work. We, the Poles, who do not agree with how current policy casts a pall over the Polish-Jewish relations developed over the years. We write to all of you who look at Poland today with disbelief, sadness or anger.

We write because we want you to know that regardless of how radical and inappropriate the positions of Polish authorities or certain groups are, these are not the positions and views of us all. We ask that you keep current politics in perspective, although we know how difficult this may be. There are millions of people in our country for whom the Polish-Jewish dialogue and the truth about common history are important. We write to you as friends to friends, so that you may know that we are there, in Poland and the times that history and heritage bound us, and that we are also bound together in daily life and the future.

The Holocaust was an unimaginable tragedy of the Jewish people - a great failure of humanity. Today, instead of maintaining humility and respect for its victims, attempts are being made to divide us, Jews and Poles.

A law has been ratified by the Polish parliament, which provides imprisonment for speech, statements are being made that seek to whitewash Poles’ involvement in the Holocaust, thoughtless actions are being taken by politicians that arouse anti-Semitic sentiment - all this is not being done in our name. There are more of us, people who think like us, who, seeing what is happening now, feel anger.

#SOLIDARITYINTRUTH #TRUTHandRECONCILIATION

We may feel bitterness, we may feel sadness, we may feel rage, but all together we want to say: enough of the silence and divisiveness. We will not allow the years of reconciliation to be destroyed. Only complete truth and solidarity can be the foundation of our co-existence.

Truth, because the pride in those Poles who heroically helped the Jews will not obscure the wrongs that Jews confronted in Poland, including from citizens of our country. We want the whole truth about the Holocaust, however painful it may be. Remembrance of millions of Jews, citizens of Poland, murdered during the war, teaches us to learn from the past.

As in years past, today is also about solidarity. It is about solidarity in seeking the truth, solidarity with the descendants of Holocaust victims, solidarity with the people expelled from home in 1968, and solidarity in the face of anti-Semitism.

We are united by more than a thousand years of common history; Jews are and have been Poles for hundreds of years. They created and continue to create our common country. Anti-Semitism is also aimed at us because it is aimed at people and freedom of speech. That is why we want to say it loud and firmly – NO TO ANTISEMITISM. No to misrepresenting history. That is why we should all unite at this particular time around the truth about those terrible times. So that they may never be repeated. Truth and solidarity are the only ways we can return together to the path of reconciliation so needed by both our nations."

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze