0:00
0:00

0:00

Oświadczenie pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22 października 2020 r.

Jako pracowniczki i pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, osoby związane z szeroko rozumianą medycyną i nauką, chcielibyśmy wyrazić swoją dezaprobatę w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego uznającym za niekonstytucyjne przepisy dopuszczające aborcję ze względu na ciężkie wady płodu. Decyzja Trybunału godzi w podstawowe prawa człowieka, takie jak prawo wyboru i decydowania o własnym życiu.

W czasie rozprawy w Trybunale, jak i w późniejszych dyskusjach, ze strony przeciwników aborcji padają wielokrotnie argumenty sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Jako pracowniczki i pracownicy Uniwersytetu nie godzimy się na negowanie dotychczasowych osiągnięć nauki, m.in. w zakresie badań prenatalnych.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego wywołała ogromny społeczny niepokój oraz falę protestów, która objęła cały kraj. Solidaryzujemy się z ich uczestniczkami i uczestnikami, w tym studentkami i studentami naszej Uczelni. Mamy nadzieję, że głos setek tysięcy protestujących zostanie wysłuchany i skłoni Rządzących do dialogu oraz respektowania podstawowych praw człowieka.

dr n. med. Dominika Adamczuk, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii

dr n. o zdr. Mateusz Adamiak, Zakład Medycyny Regeneracyjnej

Małgorzata Bajor

Agnieszka Bazylko

Dorota Bębenek, Szpitalny Oddział Ratunkowy DSK

dr n. med. Agata Białoszewska-Magnusson, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Monika Bielawska

lek. Carlo Bieńkowski, Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego

lek. Wiktor Bogacki-Rychlik, Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

dr n. med. Iwona Boniecka

lek. Anna Brodziak, Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

dr Elżbieta Budzińska-Wrzesień, Centrum Badań Przedklinicznych

lek. Ewa Bujacz, Klinika Psychiatrii

lek. Marita Chehab-Dobkowska, Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

dr Andrzej Ciechanowicz, Zakład Medycyny Regeneracyjnej

Olga Ciepiela

mgr Tomasz Ciesielski, Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

dr n. med. Katarzyna Czarzasta, Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

lek. Magdalena Czerwińska, Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

dr hab. n. farm. Monika Czerwińska, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

dr hab. Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Zakład Dietetyki Klinicznej

prof. Roman Danielewicz, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego

dr n. med. Filip Dąbrowski, Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii

Ewa Debudaj-Krywult

prof. Urszula Demkow

dr Marta Dębowska, Klinika Psychiatryczna WNoZ

Agnieszka Dobrzelewska-Gołąb, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Sebastian Doktór

dr hab. n. med. Piotr Domagała, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

lek. Adrian Drożdż, Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

lek. Jacek Dziedziak

Klaudyna Fidyt

dr n. farm. Agnieszka Filipek

dr Małgorzata Firczuk, Zakład Immunologii

dr Agnieszka Graczyk-Jarzynka, Zakład Immunologii

dr hab. Sebastian Granica, Katedra Farmakognozji

dr n. med. Mariusz Grodzicki, Katedra Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

lek. Maja Herman, Klinika Psychiatrii

mgr Magdalena Hubiszta

dr hab. med. Anna Iwan, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

dr n. med. Marzena Iwanowska, Zakład Medycyny Laboratoryjnej

dr Izabela Janiuk, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Ewa Jankowska-Steifer, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Sylwia Jarzynka

Agnieszka Jastrzębska, Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych

dr Ilona Kalaszczyńska

dr n. med. Edyta Kalina

prof. dr hab. Anna Kiss

lek. Anna Kołodziejek, Studium Komunikacji Medycznej

prof. dr hab. med. Maciej Kosieradzki, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

lek. Ewa Kotwica-Strzałek, Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

lek. Arkadiusz Kowalczyk, Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Małgorzata Kowalczyk

dr inż. Aleksandra Kruk, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

Monika Kucharska

mgr Agnieszka Kulesza, Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Marcin Kumosa, Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

Edyta Lalik

dr n. med. Beata Leszczyńska

dr hab. Anna Leśniak, Zakład Farmakodynamiki

lek. Joanna Ligocka, Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

lek. Jan Łukasik, Klinika Pediatrii

Martyna Maciejewska

prof. dr hab. Jacek Malejczyk, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

inż. Monika Marciniak, Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

mgr inż. Katarzyna Matusik, Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych

lek. Samuel Mazur, Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

dr n. med. Magdalena Mierzewska-Schmidt, Klinka Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

dr hab. Daniel Młocicki, Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii

lek. Magdalena Modzelewska, Katedra i Zakład Patomorfologii

lek. Barbara Moszczuk

lek. Łukasz Nazarewski, Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

dr hab. n. med. Justyna Niderla-Bielińska, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

lek. Magdalena Niedziela

lek. Małgorzata Nowosad, Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak, Studium Komunikacji Medycznej

lek. MałgorzataOsmola, Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

dr hab. n. o zdr.Marcin Padzik, Zakład Biologii Medycznej

dr hab. n. o zdr. (dr n. farm.) Mariusz Pańczyk

mgr farm. Andrzej Patyra, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

dr n. farm. Anna Pietruczuk-Padzik, Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej

mgr Krzysztof Pionkowski, Zakład Biologii Medycznej

dr hab. Jakub Piwowarski, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii mgr Izabela Pobożny, Katedra i Klinika Otorynolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi

dr n. med. Katarzyna Popko, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

mgr Dominik Popowski, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii

prof. dr hab. Marek Postuła

dr n. med. Ewa Racicka-Pawlukiewicz, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego

Radosław Roman

mgr Aleksander Roszczyk, Zakład Immunologii Klinicznej

dr hab. Rusłan Sałamatin, Katedra i Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii

lek. Katarzyna Samelska

lek. Agnieszka Segiet, Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

lek. Paweł Sobczuk, Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

Anna Stelmaszczyk-Emmel, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

mgr Urszula Szewc

Magda Szymko

dr n. med. Anna Ukleja, Zakład Dietetyki Klinicznej

lek. Karola Warzyszyńska, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

lek. Piotr Wasilewski, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

lek. dent. Weronika Wąsiewska, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii

dr hab. n. med. Magdalena Winiarska, Zakład Immunologii

Agnieszka Wiśniewska, Zakład Medycyny Laboratoryjnej

dr n. med. Olena Wojno, Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

dr Robert Wrzesień, Centralne Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych

dr n. med. Agnieszka Wsół, Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz, Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze