Prawica robi z Tuska diabła z krwią na rękach. To systematyczna kampania odczłowieczania
tusk_facebook

Prawica robi z Tuska diabła z krwią na rękach. To systematyczna kampania odczłowieczania