0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Sławomir Kamiński / Agencja GazetaSławomir Kamiński / ...

Sami liderzy deprecjonowali pamięć o przeszłości. Mówiono, że młodzież się tym nie interesuje. Wola prezydenta Lecha Kaczyńskiego sprawiła, że powstało Muzeum [Powstania Warszawskiego], które tworzą młodzi ludzie.
Fałsz. Po 1989 roku Rzeczpospolita czciła powstanie warszawskie z honorami.
"Gość Poranka" TVP Info,01 sierpnia 2016
W wypowiedziach polityków PiS i zwolenników tzw. polityki historycznej powraca pogląd, że III RP nie szanowała pamięci o przeszłości - w tym o powstaniu warszawskim. To nieprawda. Ci, którzy tak twierdzą, liczą na krótką pamięć słuchaczy i telewidzów.

Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 r. prowadzi kalendarium obchodów rocznicy. Dzięki niemu łatwo sprawdzić, jak III RP obchodziła święto 1 sierpnia w latach 90.

W uroczystościach corocznie udział brały najwyższe władze państwa i stolicy - w tym prezydenci RP Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski.

Co więcej, choć Muzeum Powstania Warszawskiego wybudowano dzięki decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to przygotowania do jego budowy trwały znacznie dłużej.

Przeciągały się ze względu na długie - i ostatecznie zakończone niepowodzeniem - negocjacje z właścicielem ruin Banku Polskiego przy ul. Bielańskiej. Kamień węgielny pod budowę muzeum wmurowano tam uroczyście już w 1994 r.

Przeczytaj także:

A oto opis 50. rocznicy powstania warszawskiego w 1994 roku. Obchody, które zdaniem doktora Szarka były "deprecjonowaniem pamięci", trwały od 29 lipca do 5 sierpnia:

"Uroczystości rocznicowe miały wyjątkowo uroczysty charakter. Były wydarzeniem niezwykłym, przeżywanym głęboko przez wszystkich Polaków. Na czele Komitetu Honorowego obchodów stał prezydent RP Lech Wałęsa.

Na jego zaproszenie przybyli do Warszawy prezydent Republiki Federalnej Niemiec Roman Herzog, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych AP Albert Gore, premier Wielkiej Brytanii John Major oraz specjalni wysłannicy rządów Republiki Francuskiej, Kanady, RPA, Australii, Nowej Zelandii i Rosji...

29 lipca prezydent RP Lech Wałęsa spotkał się na Zamku Królewskim z powstańcami, z których wielu otrzymało wysokie odznaczenia państwowe. W Pałacu Rzeczpospolitej na Placu Krasińskich otwarto wystawę "50-lecie Powstania warszawskiego 1944". W Teatrze Wielkim wykonano oratorium "Quo Vadis" Feliksa Nowowiejskiego.

30 lipca w Katedrze Polowej WP została odprawiona msza w intencji generała dywizji Tadeusza Bora-Komorowskiego. Po mszy prochy generała zostały przewiezione na Cmentarz Wojskowy Powązki, gdzie odbyły się uroczystości żałobne. Wieczorem odbył się uroczysty koncert dla powstańców na dziedzińcu Zamku Królewskiego.

31 lipca w kościele Ewangelicko-Augsburskim im. Św. Trójcy odprawiono uroczyste nabożeństwo ekumeniczne. Na Cmentarzu Powstańców na Woli msza polowa przy Pomniku Polegli Niepokonani. W Teatrze Wielkim premiera filmu Krzysztofa Langa "Powstanie Warszawskie". Przy Pomnika Powstania Warszawskiego uroczysty Apel Poległych z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Po uroczystości na Placu Krasińskich nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod Muzeum Powstania Warszawskiego przy ul. Bielańskiej, w ruinach powstańczej reduty Banku Polskiego. Burmistrz Dzielnicy Centrum Jan Rutkiewicz przekazał do Banku kwotę 80 miliardów starych złotych (ok. 3 mln dol.) na budowę Muzeum.

1 sierpnia uroczystości centralne na PI. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Msza polowa. Uroczysta zmiana wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Składanie wieńców i kwiatów, defilada pododdziałów wojska polskiego.

W Archiwum Głównym została otwarta wystawa "Powstanie Warszawskie w świetle dokumentów polskich i brytyjskich". Na Cmentarzu Wojskowym Powązki tradycyjna uroczystość przy Pomniku "Gloria Victis" przy grobach dowódców Armii Krajowej i na kwaterach zgrupowań powstańczych.

Wieczorem uroczystość przy Pomniku Powstania Warszawskiego z udziałem prezydenta RP, władz państwowych, delegacji zagranicznych, prezydenta Warszawy, powstańców i tłumu ludności Warszawy. Przemówienia wygłosili: prezydent RP Lech Wałęsa i szefowie delegacji zagranicznych. Po uroczystości program artystyczny opracowany przez Izabelę Cywińską będący inscenizacją walk powstańczych.

Na uroczystości przybyła do Warszawy delegacja lotników polskich, brytyjskich i południowo afrykańskich, którzy nieśli pomoc powstańczej Warszawie.

2 sierpnia nastąpiło złożenie wieńców na grobie lotników amerykańskich w Łomiankach, strąconych 18 września 1944 w locie z pomocą dla Warszawy. Wmurowano kamień węgielny pod Pomnik Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej na ul. Wiejskiej w pobliżu Sejmu.

4 sierpnia w Katedrze Św. Jana msza w intencji Stefana Korbońskiego i jego współpracowników. Na dziedzińcu Pałacu Blanka wieczór poezji Kamila Baczyńskiego w 50-tą rocznicę jego śmierci.

5 sierpnia odsłonięcie tablicy pamiątkowej w rocznicę zdobycia "Gęsiówki" przez żołnierzy batalionu "Zośka".

Na Mokotowie i na Żoliborzu odbyły się uroczystości dzielnicowe organizowane przez władze dzielnic i prężne stowarzyszenia powstańcze Stowarzyszenie Żołnierzy Pułku Armii Krajowej "Baszta" i Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Zgrupowania "Żywiciel".

Odbyły się liczne sesje naukowe i sympozja o tematyce powstańczej. Ukazało się ok. 40 pozycji książkowych i albumowych. Na rocznicę przy- byli licznie powstańcy mieszkający zagranicą w Anglii, Kanadzie, USA, Australii.

Ukazał się I tom "Wola" serii "Warszawskie Termopile", która w założeniu wydawcy "Fundacji Warszawa Walczy 1939-45" miała mieć ciągłość i objąć wszystkie dzielnice powstańczej Warszawy.

;

Udostępnij:

Adam Leszczyński

Dziennikarz OKO.press, historyk i socjolog, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Komentarze