"Prezes tak powiedział?" Lipiński za równouprawnieniem kobiet.
sk120714_007
FOT. SLAWOMIR KAMINSKI / AGENCJA GAZETA

„Prezes tak powiedział?” Lipiński za równouprawnieniem kobiet.