Prof. Friszke: Nie możemy zamilknąć. Od polskiej inteligencji zależy przyszłość Ojczyzny
24.11.2019 Lodz . Andrzej Friszke podczas ceremoni wreczenia Nagrody imienia Pierwszego Rektora Uniwersytetu Lodzkiego Profesora Tadeusza Kotarbinskiego
Fot. Marcin Stepien / Agencja Gazeta

Prof. Friszke: Nie możemy zamilknąć. Od polskiej inteligencji zależy przyszłość Ojczyzny