Prof. Kisilowski: Możemy stoczyć się do poziomu Rosji czy Turcji. Tylko Prezydent może dziś powstrzymać autorytaryzm. Trzeba go docenić takim, jakim jest
MK2
Fot. Paulina Wota

Prof. Kisilowski: Możemy stoczyć się do poziomu Rosji czy Turcji. Tylko Prezydent może dziś powstrzymać autorytaryzm. Trzeba go docenić takim, jakim jest