Prof. Koncewicz: Elegia na śmierć Trybunału Konstytucyjnego. Zmarł młodo w wieku 31 lat
prof. Tomasz Koncewicz
foto autora

Prof. Koncewicz: Elegia na śmierć Trybunału Konstytucyjnego. Zmarł młodo w wieku 31 lat