Prof. Wyrzykowski: Obrońcy konstytucji nie są bezsilni. Mają przewagę nad prostactwem niszczenia 
Mirosław Wyrzykowski 19 listopada 2018 Archiwum Osiatyńskiego
Mirosław Wyrzykowski wystąpienie Archiwum Osiatyńskiego 19 listopada 2018

Prof. Wyrzykowski: Obrońcy konstytucji nie są bezsilni. Mają przewagę nad prostactwem niszczenia