Profesor ateista jako Belzebub. Kuratorka oświaty z Małopolski protestuje przeciwko wykładom wybitnego filozofa
Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej
Fot. Jakub Wlodek / Agencja Gazeta

Profesor ateista jako Belzebub. Kuratorka oświaty z Małopolski protestuje przeciwko wykładom wybitnego filozofa