0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Jacek Marczewski / Agencja GazetaJacek Marczewski / A...

Obywatelski Komitet Ustawodawczy „Ratujmy Kobiety 2017" czeka teraz na decyzję Marszałka o oficjalnej rejestracji Komitetu. Wtedy będzie miał trzy miesiące na zebranie 100 tys. podpisów pod projektem. I trafi pod obrady Sejmu.

Pełnomocniczką Komitetu jest Barbara Nowacka, a wicepełnomocniczką Anna Karaszewska.

Co znalazło się w ustawie?

1. Prawo do przerwania ciąży

  • dla każdej kobiety bez względu na powód - do 12 tygodnia ciąży
  • gdy zachodzi prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu - do 24 tygodnia ciąży
  • gdy uszkodzenie płodu uniemożliwia mu samodzielne życie - bez ograniczeń
  • gdy jest podejrzenie, że ciąża jest wynikiem gwałtu - do 18 tygodnia
  • gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety - bez ograniczeń

Decyzję o przerwaniu ciąży samodzielnie podejmują kobiety powyżej 15 roku życia Kobiety poniżej 15 lat mogą przerwać ciążę za zgodą opiekuna/rodzica. W przypadku, gdy opiekun nie wyda zgody, o przerwaniu ciąży decyduje sąd, a kobieta ma prawo wyrażenia własnej opinii.

2. Prawo do antykoncepcji awaryjnej wydawanej bez recepty

Projekt przywraca możliwość kupienia pigułki ellaOne, tzw. pigułki dzień po, bez recepty.

3. Edukacja seksualna

Ustawa proponuje wprowadzenie do szkół „przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie" dla klas 0-3 szkoły podstawowej oraz „wiedzy o seksualności człowieka” od czwartej klasy.

„Przygotowanie do życia w rodzinie" obejmuje: „wprowadzenie podstawowej wiedzy o budowie anatomicznej człowieka, podstawowych koncepcji dotyczących różnorodności społecznej i tolerancji, edukacji równościowej oraz podstawowej wiedzy na temat chronienia się i obrony przed przemocą i wykorzystywaniem (tzw. złym dotykiem)".

„Wiedza o seksualności człowieka" obejmuje: „informacje na temat seksualności człowieka i praw reprodukcyjnych, ochrony przed przemocą seksualną, a także metod i środków zapobiegania ciąży, sposobów zabezpieczania się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym HIV/AIDS, oraz kształtowania wolnych od przemocy, partnerskich relacji w związkach i równości płci w społeczeństwie".

4. Klauzula sumienia

Podmioty, które mają umowę z NFZ na świadczenie usług kobietom w ciąży, miałyby udzielać pacjentkom wszystkich możliwych świadczeń i obowiązek upublicznienia listy lekarzy, który korzystają w tzw. klauzuli sumienia oraz zgłoszenia takiej listy do NFZ. Zgodnie z ustawą NFZ może rozwiązać umowę ze szpitalem lub przychodnią, która nie wywiązuje się w obowiązków wobec pacjentów, czyli np. odmawia niektórych świadczeń (jak przerwanie ciąży itp).

5. Obowiązki władz państwowych i lokalnych

Władze będą miały obowiązek zapewnić realizację praw reprodukcyjnych rozumianych jako:

„Zespół praw pozwalających na realizację podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo wszystkich par i jednostek do decydowania swobodnie i odpowiedzialnie o liczbie, odstępach czasowych i momencie sprowadzenia na świat dzieci, prawa do informacji, dostępu do środków, które to zapewniają, a także prawa do utrzymania najwyższego standardu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w sposób wolny od dyskryminacji, przymusu, przemocy, w tym w szczególności prawo do edukacji seksualnej dostosowanej do wieku, prawo do informacji o seksualności człowieka, prawo do dostępu do środków zapobiegania ciąży oraz zabiegów przerywania ciąży oraz prawo do badań prenatalnych i opieki zdrowotnej nad kobietą w ciąży, w trakcie porodu i połogu".

42 proc. za liberalizacją

W badaniu IPSOS dla OKO.press z marca 2017 roku - aż 42 proc. badanych opowiada się za liberalizacją ustawy antyaborcyjnej. To o 5 proc. więcej niż w poprzednich badaniach - z września 2016.

Aborcja IPSOS porównanie
Aborcja IPSOS porównanie
;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze