Przedsiębiorcy chcą tylko świętego spokoju?
fot. Guido van Nispen

Przedsiębiorcy chcą tylko świętego spokoju?