Na przykład w Opolu. Kuratorium, wojewoda i NSZZ "Solidarność" zakrzyczeli debatę o zwolnieniach nauczycieli
KOD przeciw reformie edukacji
07.05.2017 Krakow . Rynek Glowny . Happening KOD przeciwko reformie edukacji , ktora wprowadza rzad PiS . Fot. Michal Lepecki / Agencja Gazeta

Na przykład w Opolu. Kuratorium, wojewoda i NSZZ „Solidarność” zakrzyczeli debatę o zwolnieniach nauczycieli