0:00
0:00

0:00

OKO.press publikuje List Otwarty do Komendy Głównej Policji i Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. W sobotę 21 lipca 2018 podpisały go 52 osoby z 10 ośrodków akademickich, najwięcej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trwa akcja zbierania podpisów. OKO.press będzie uzupełniać nazwiska sygnatariuszy. W niedziele podpisało go kolejne 15 osób (pełna lista podpisów - poniżej).

UWAGA! List można podpisywać tutaj

List otwarty do Komendy Głównej Policji

Do wiadomości: Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Szanowni Państwo,

Jako przedstawiciele środowiska akademickiego i środowiska ludzi kultury z uznaniem przyjmujemy oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego, wyrażającego wątpliwości co do oddelegowania przedstawicieli Państwa służby pod Sejmem w dniach od 18 do 20 VII. W jego oświadczeniu czytamy: „Kolejne wydarzenia pod Sejmem i wezwanie Policji do ochrony Parlamentu – [czynią] mój apel sprzed 2 lat nadal aktualnym (…) Jesteśmy apolityczną formacją i włączanie Policji w polityczną retorykę jest niedopuszczalne, spowoduje to utratę zaufania Polaków do naszej formacji, zaufania, które budowane jest codzienną trudną służbą tysięcy policjantów. (…)

Nie mam też wątpliwości, że od ochrony Sejmu RP jest Straż Marszałkowska i Służba Ochrony Państwa”.

Obserwujemy od początku lipcową inicjatywę protestacyjną polskich policjantów. Popieramy jej postulaty. Wspieraliśmy także postulaty godnościowe oraz socjalne innych grup zawodowych stających w obronie należnych im praw. Niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z profesjonalnym postępowaniem funkcjonariuszy Państwa służby podczas codziennych sytuacji, jak i obywatelskich protestów. Doceniamy standardy etyczne prezentowane przez wielu z Was oraz pomoc, jaką potrafiliście okazywać nam w nie zawsze komfortowej dla Was i dla nas sytuacji.

Podczas protestów 20 VII pod budynkiem Sejmu przeciwko uchwaleniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym doszło wszakże do zatrzymania co najmniej 4 osób i brutalnego pobicia Bartka Adamczyka i Dawida Winiarskiego. Poturbowanych zostało kilkanaście innych osób.

Nie akceptujemy takiego postępowania i domagamy się wyjaśnień. Użycie siły przez Policję było w naszej ocenie nieadekwatne a proporcja obecnych funkcjonariuszy do protestujących sprawiała, że to ci ostatni mieli prawo czuć się zagrożeni. Protestujemy wobec używania przez Policję przemocy wobec demonstrantów i demonstrantek.

Nie chcemy, aby odium za te skandaliczne zdarzenia spadło na wszystkich polskich policjantów. Podzielamy wątpliwości samych funkcjonariuszy Policji, wyrażone przez Przewodniczącego NSZZ Policjantów, co do ich obecności w tamtym miejscu. Okoliczność ta w połączeniu z zamykaniem przestrzeni budziła wśród protestujących – nie bez powodu – silne skojarzenia historyczne z militaryzacją i stanem wyjątkowym w chwili, gdy wyrażali oni legalny sprzeciw wobec zmian o charakterze ustrojowym.

Nie chodzi nam o zajęcie przez Państwa stanowiska w trwającym obecnie sporze politycznym, ale o kwestię zawodowej etyki. Niezależnie od opisanych tutaj okoliczności

mamy w pamięci tekst roty przysięgi policyjnej składanej według art. 27. „Ustawy o policji”, który mówi o zobowiązaniu policji do tego, by „chronić ustanowiony Konstytucją RP Polskiej porządek prawny”, w którego obronie przybyli wówczas również pod Sejm Obywatele i Obywatelki.

Domagamy się, aby w sytuacji protestu obywatelskiego nie stosować wobec manifestujących środków przymusu bezpośredniego. Czynimy to również w imię zachowania zaufania społecznego do policji, która na swoje dobre imię pracowała prawie 30 lat. Prosimy Komendę Policji, aby w sprawie dalszych „działań prewencyjnych” wobec manifestujących pod Parlamentem wzięła także pod uwagę wyrażony już głos samych policjantów, i stanowczo wykluczyła bicie i podduszanie demonstrujących, jakich Policja dopuściła się w ostatnich dniach.

Monika Kostera, Linnaeus University, Szwecja

Tomasz Majewski, Wydział Polonistyki UJ

Michał Kuziak, Uniwersytet Warszawski

Andrzej Kompa, Uniwersytet Łódzki

Michał Rusinek, Wydział Polonistyki UJ

Hanna Gil-Piątek, aktywistka miejska

Anna Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński

Janusz Mucha, Akademia Górniczo-Hutnicza

Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS

Maciej Trzebeński, Fabryka Sztuki, Łódź

Tomasz Załuski, Uniwersytet Łódzki

Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Justyna Kowalska-Leder, IKP Uniwersytet Warszawski

Jakub Koryl, Wydział Polonistyki UJ

Urszula Pieczek, Miesięcznik „Znak”

Paweł Bukowiec, Wydział Polonistyki UJ

Tomasz Z. Majkowski, Wydział Polonistyki UJ

Maria Kobielska, Wydział Polonistyki UJ

Kahna Horabik, Wydział Polonistyki, UJ

Anna Svetlova, Uniwersytet Jagielloński

Piotr Oczko, Wydział Polonistyki, UJ

Marta Rutkowska, Wydział Polonistyki, UJ

Łukasz Zaremba, IKP UW

Magdalen Szcześniak, IKP UW

Marta Kotkowska Wydział Polonistyki, UJ

Aleksandra Łozińska Wydział Polonistyki, UJ

Agnieszka Dauksza, Wydział Polonistyki, UJ

Łucja Iwanczeska, Wydział Polonistyki, UJ

Tadeusz Gadacz, IFiS PAN, AGH

Agata Skórzyńska, Instytut Kulturoznawstwa UAM

Iwona Kurz, UW

Katarzyna Bojarska, IBL PAN

Krzysztof Pijarski, PWSFTviT w Łodzi

Michał Koza, Wydział Polonistyki UJ

Anna Pekaniec, Wydział Polonistyki, UJ

Karolina Kurando, Wydział Polonistyki, UJ

Dominika Ciesielska, Wydział Polonistyki UJ

Łukasz Kraj Wydział Polonistyki, UJ

Micha Zając, UJ

Karina Jarzyńska Wydział Polonistyki UJ

Jakub Muchowski, Wydział Historyczny UJ

Alicja Dusza, Wydział Polonistyki UJ

Piotr Konecki, Wydział Polonistyki UJ

Tomasz Kozak, UMCS

Anna Marjankowka Wydział Polonistyki UJ

Patrycja Oleś, Wydział Polonistyki UJ

Kamila Burchart, Wydział Polonistyki UJ

Katarzyna Limanówka, Wydział Polonistyki UJ

Aleksandra Goral, Wydział Polonistyki UJ

Monika Gromala Wydział Polonistyki UJ

Dezydery Barłowski Wydział Polonistyki UJ

Marta Świetlik, Wydział Polonistyki UJ

Patrycja Oleś, Wydział Polonistyki UJ

Ryszard Kluszczyński, IKW Uniwersytet Łódzki

Ewa Kosowska, Uniwersytet Śląski

Anna Gomóła, Uniwersytet Śląski

Beata Abdallah-Krzepkowska, Uniwersytet Śląski

Ewa Majewska, filozofka UW

Maciej Kuster, Wydział Polonistyki UJ

Maciej Zarych, Wydział Filozofii UJ

Aleksandra Krasoń, WP UJ

Ewelina Twardoch-Raś, WZiKS UJ

Olga Sabała, WP UJ

Gabriela Sułkowska, WP UJ

Jakub Czernik, WP UJ

Jakub Fereński, Uniwersytet Wrocławski

Ewa Wiatr, Uniwersytet Łódzki

Agnieszka Rejniak-Majewska, Uniwersytet Łódzki

Izabella Wagner, Instytut Socjologii UW

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

~;42N4jy4v0fGmEUBixDLaskQ~;VMCOFStj2GAHIKMAeERxyRGIWJXUdkPeFcRlC9giepXwi51MIoEFe6jKGXblgHQ12WByi1BTTBpv7P4ekCDALbgzeJTYo2rgJ8f0LYL9FPIDaYta2qvywJDXtOIHGDPQ9bD83pU9CS1YPQzsyCbO7XxEHdOq7WACmwXlNwuFrXAHpi2msXoNsPJ4bSeZ0vylez1m8EEu~_Trdww~_CoXQtHe4Kq4wZHfK6H5qQVNhO~;4h8N2H6mEOYEE8MJfT4JITM74WS3S~;0HFusFPTVo2gs74z8FC6h~_JOtXan6u~;YubdN~;mkA~;9k1o~_Y~-.bps.a.2113549445573261.1073741851.1683534065241470/2113550368906502/?type=3&theater

;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze