"Puszcza to dzieło rąk ludzkich" i można ją legalnie wycinać. Tak resort Szyszki odpowiada na list 200
Manifestacja przeciw wycince Puszczy
Michał Kość / Agencja Wschód / Reporter)

„Puszcza to dzieło rąk ludzkich” i można ją legalnie wycinać. Tak resort Szyszki odpowiada na list 200