0:00
0:00

0:00

Już dziś, 30 marca, w Sejmie odbędzie się głosowanie nad projektem autorstwa Ordo Iuris "Tak dla rodziny, nie dla gender". Projekt zobowiązuje Prezydenta RP do wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej - konwencji stambulskiej.

Prawie na pewno projekt nie zostanie odrzucony. O odesłanie go do komisji wnioskuje PiS i Konfederacja. KO, Lewica i Polska 2050 chcą odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu, a PSL nie przedstawił jednolitego stanowiska. Debata nad projektem odbyła się 17 marca:

Przeczytaj także:

Dzień przed głosowaniem Rada Konsultacyjna przy Strajku Kobiet wystosowała list do prezydenta Dudy, premiera Morawieckiego, wszystkich posłów/posłanek, senatorów i senatorek. "My, polskie kobiety wraz z osobami walczącymi o swoje prawa i osobami nas wspierającymi, którzy wyszliśmy na ulicę polskich miast i miasteczek, aby zaprotestować przeciwko obieraniu kobietom praw człowieka:

  • Nie zgadzamy się na wypowiedzenie przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
  • Domagamy się pełnego wdrożenia i stosowania Konwencji.

Zobacz cały list. Podpisało go 60 osób z Rady Konsultacyjnej:

O głosowaniu nad projektem Ordo Iuris będziemy rozmawiać podczas spotkania na żywo z Katarzyną Wężyk i Klementyną Suchanow 30 marca o 19:00 (Facebook OKO.press).

Co jest w projekcie Ordo Iuris?

Głównym celem projektu jest wypowiedzenie przez Polskę Konwencji Stambulskiej ratyfikowanej w 2015 roku. Zamiast konwencji antyprzemocowej, którą podpisało 45 państw, projekt proponuje konwencję o prawach rodziny. Dokument ma określać: prawa małżonków, prawa rodziców, prawa dzieci i „środki służące przeciwdziałaniu i zapobieganiu przemocy domowej i przemocy godzącej w życie rodzinne sporządzonych z uwzględnieniem rozdziałów IV, V i VI Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 roku”.

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Naczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze