Radziwiłł: oddziały geriatryczne dla seniorów 60+ niepotrzebne. Niech idą do lekarzy rodzinnych
kampania na rzecz sieci szpitali w Lodzi
Fot. Tomasz Stanczak / Agencja Gazeta

Radziwiłł: oddziały geriatryczne dla seniorów 60+ niepotrzebne. Niech idą do lekarzy rodzinnych