Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł stwierdził, że jednym z powodów wygaszania programu refundacji in vitro jest sprzeciw znacznej części społeczeństwa wobec tej metody leczenia niepłodności. Minister nie zna swego suwerena


Prawdą jest, że finansowanie procedury [in vitro], która budzi znaczący sprzeciw dużej części społeczeństwa ze środków publicznych, oznacza zmuszanie niektórych do tego, żeby płacili na coś, wobec czego odczuwają poważny konflikt sumienia i sprzeciw.

Konstanty Radziwiłł, "Fakty po faktach", TVN24 - 06/09/2016

"Fakty po faktach", TVN24

Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


fałsz. Nieprawda. Z badań wynika, że większość społeczeństwa popiera in vitro


Specjalnie dla ministra Radziwiłła prezentujemy wyniki badań CBOS. Pokazują one wyraźnie, że już od kilku lat poparcie dla in vitro, także wśród katolików, jest na stałym, wysokim poziomie.

Poparcie dla metody in vitro

Czy małżeństwo, które nie może mieć dzieci, powinno mieć możliwość dokonania zabiegu zapłodnienia poza organizmem?

 

W 2015 r. 71 proc. badanych, którzy raz w tygodniu chodzą do kościoła, uważa, że małżeństwa powinny mieć dostęp do metody in vitro.

Poparcie dla refundacji zabiegów in vitro

Czy zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego dla małżeństw, które nie mogą mieć dzieci, powinny być:


Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Masz cynk?