0:00
0:00

0:00

Resort minister Elżbiety Rafalskiej przygotował projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech. Radykalne zwiększenie liczby miejsc w żłobkach - ze 100 tys. do 230 tys w ciągu dwóch lat - ma być możliwe dzięki obniżeniu wymogów opieki.

Rząd chce się wykazać zwiększeniem liczby miejsc w żłobkach, ale nie ma na to pieniędzy. Zamiast tworzyć nowe placówki postanowił stłoczyć maluchy w już istniejących. To wywołało protesty rodziców, Rzecznika Praw Dziecka i osób pracujących w żłobkach.

Wśród kontrowersyjnych zapisów znalazły się m.in:

  • zwiększenie liczby dzieci pod opieką jednego opiekuna - z 8 do 10;
  • likwidacja wymogu posiadania odrębnej sali do leżakowania;
  • obniżenie wymogów kompetencji dla opiekunów.

Przeczytaj także:

Po protestach rodziców i związków pracowników opieki żłobkowej minister Rafalska wycofała się z pomysłu zwiększenia liczby maluchów przypadających na jednego opiekuna. Uznała argument, że to zmniejsza bezpieczeństwo dzieci.

My mówiliśmy, że głównym celem zmian ma być zniwelowanie barier przy zakładaniu i prowadzeniu instytucji opieki, ale bez obniżania bezpieczeństwa dzieci i komfortu pobytu. Od początku mówiliśmy, że nie ma kompromisu między dostępnością a bezpieczeństwem
Inne zapisy ustawy obniżają poziom bezpieczeństwa i komfortu dzieci
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,24 maja 2017

Statystyki ważniejsze niż komfort i bezpieczeństwo

Mimo deklaracji, że bezpieczeństwo maluchów jest najważniejsze, resort pracy podtrzymuje pomysł rezygnacji z wymagania, by żłobek miał oddzielne pomieszczenie do leżakowania. A to oznacza, że żłobki będą mogły mieć tylko jedno pomieszczenie, które będzie służyć jednocześnie jako sypialnia i bawialnia.

12 czerwca 2017 roku w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" minister Rafalska uznała wymóg dwóch pomieszczeń za nadmierny. "Na czas leżakowania w sali, w której przebywają dzieci, można rozłożyć leżaczki. Dzięki temu przybędzie miejsc, gdyż z jednej strony ułatwimy powstawanie nowych instytucji z większą liczbą miejsc niż dotychczas, a z drugiej - w już istniejących żłobkach pozwolimy na przyjęcie większej liczby dzieci niż dotychczas" - mówiła minister.

Pomysł stanowczo skrytykował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. "RPD krytykuje zapis, który przewiduje, że zarówno żłobek, jak i klub dziecięcy, muszą posiadać co najmniej jedno pomieszczenie, z zastrzeżeniem, że placówki te zapewniają miejsca do odpoczynku dzieci. Obecne przepisy mówią o dwóch pomieszczeniach w przypadku żłobków, które zapewniają dzieciom opiekę do 10 godzin dziennie.

Z praktycznego punktu widzenia trudno więc sobie wyobrazić, aby w jednym pomieszczeniu część dzieci spała, podczas gdy ich koledzy i koleżanki uczestniczą w zabawie".

Niższe kompetencje opiekunów

To nie jedyna zmiana. Do tej pory pracę w żłobku mogła dostać osoba, która miała:

  • ukończone studia wyższe,
  • 280-godzinny kurs lub
  • trzyletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat trzech i 80-godzinny kurs.

Teraz ma wystarczyć roczne doświadczenie.

Opieka dla najmłodszych w Polsce

Polska jest w ogonie UE pod względem instytucjonalnej (publicznej) opieki dla dzieci do trzech lat - z opieki żłobkowej korzysta zaledwie 7 proc. dzieci w tym wieku. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dostęp do publicznego żłobka powinno mieć 33 proc. dzieci.

W 2015 roku działały 2 322 placówki - publiczne i prywatne - łącznie oferowały miejsce dla 80,9 tys. dzieci. Z czego - według statystyk GUS - prawie 73 proc. to były placówki niepubliczne, które zapewniały 46 proc. miejsc (w każdej jest zwykle mniej dzieci niż w publicznych).

;

Udostępnij:

Anton Ambroziak

Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i usługach publicznych.

Komentarze