Komitet Ratujmy Kobiety chce normalizacji prawa aborcyjnego w Polsce. Zaprasza też do dyskusji o wychowaniu do życia w rodzinie, edukacji seksualnej i dostępności antykoncepcji. "Komitet został zarejestrowany przez Marszałka Sejmu" - ogłosiła jego pełnomocniczka Barbara Nowacka. Teraz Komitet ma 90 dni na zebranie 100 tys. podpisów

„Spróbujemy z posłami prawicy i nie tylko porozmawiać o prawach kobiet, prawach reprodukcyjnych, ale także tego dla kogo i w jaki sposób tworzone jest państwo i prawo” – mówiła na breifingu Nowacka.

„Mamy już doświadczenie z zeszłego roku, kiedy bez wsparcia mediów, bez doświadczenia, bez funduszy zebraliśmy 250 tys. podpisów”, mówiła Kazimiera Szczuka, odpowiedzialna za zbieranie podpisów pod projektem.

W Komitecie są pozaparlamentarne partie polityczne: Razem, SLD, Partia Zielonych i Unia Pracy. A także Kongres Kobiet, Dziewuchy Dziewuchom, Federacja Na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Ogólnopolski Strajk Kobiet i inne.

Co znalazło się w ustawie?

1. Prawo do przerwania ciąży

  • dla każdej kobiety bez względu na powód – do 12 tygodnia ciąży
  • gdy zachodzi prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu – do 24 tygodnia ciąży
  • gdy uszkodzenie płodu uniemożliwia mu samodzielne życie – bez ograniczeń
  • gdy jest podejrzenie, że ciąża jest wynikiem gwałtu – do 18 tygodnia
  • gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu kobiety – bez ograniczeń

Decyzję o przerwaniu ciąży samodzielnie podejmują kobiety powyżej 15 roku życia Kobiety poniżej 15 lat mogą przerwać ciążę za zgodą opiekuna/rodzica. W przypadku, gdy opiekun nie wyda zgody, o przerwaniu ciąży decyduje sąd, a kobieta ma prawo wyrażenia własnej opinii.

2. Prawo do antykoncepcji awaryjnej wydawanej bez recepty

Projekt przywraca możliwość kupienia pigułki ellaOne, tzw. pigułki dzień po, bez recepty.

3. Edukacja seksualna

Ustawa proponuje wprowadzenie do szkół „przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie” dla klas 0-3 szkoły podstawowej oraz „wiedzy o seksualności człowieka” od czwartej klasy.

„Przygotowanie do życia w rodzinie” obejmuje: „wprowadzenie podstawowej wiedzy o budowie anatomicznej człowieka, podstawowych koncepcji dotyczących różnorodności społecznej i tolerancji, edukacji równościowej oraz podstawowej wiedzy na temat chronienia się i obrony przed przemocą i wykorzystywaniem (tzw. złym dotykiem)”.

„Wiedza o seksualności człowieka” obejmuje: „informacje na temat seksualności człowieka i praw reprodukcyjnych, ochrony przed przemocą seksualną, a także metod i środków zapobiegania ciąży, sposobów zabezpieczania się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym HIV/AIDS, oraz kształtowania wolnych od przemocy, partnerskich relacji w związkach i równości płci w społeczeństwie”.

4. Klauzula sumienia

Podmioty, które mają umowę z NFZ na świadczenie usług kobietom w ciąży, miałyby udzielać pacjentkom wszystkich możliwych świadczeń i obowiązek upublicznienia listy lekarzy, który korzystają w tzw. klauzuli sumienia oraz zgłoszenia takiej listy do NFZ. Zgodnie z ustawą NFZ może rozwiązać umowę ze szpitalem lub przychodnią, która nie wywiązuje się w obowiązków wobec pacjentów, czyli np. odmawia niektórych świadczeń (jak przerwanie ciąży itp).

5. Obowiązki władz państwowych i lokalnych

Władze będą miały obowiązek zapewnić realizację praw reprodukcyjnych rozumianych jako:

„Zespół praw pozwalających na realizację podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo wszystkich par i jednostek do decydowania swobodnie i odpowiedzialnie o liczbie, odstępach czasowych i momencie sprowadzenia na świat dzieci, prawa do informacji, dostępu do środków, które to zapewniają, a także prawa do utrzymania najwyższego standardu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w sposób wolny od dyskryminacji, przymusu, przemocy, w tym w szczególności prawo do edukacji seksualnej dostosowanej do wieku, prawo do informacji o seksualności człowieka, prawo do dostępu do środków zapobiegania ciąży oraz zabiegów przerywania ciąży oraz prawo do badań prenatalnych i opieki zdrowotnej nad kobietą w ciąży, w trakcie porodu i połogu”.

42 proc. za liberalizacją

W badaniu IPSOS dla OKO.press z marca 2017 roku – aż 42 proc. badanych opowiada się za liberalizacją ustawy antyaborcyjnej. To o 5 proc. więcej niż w poprzednich badaniach – z września 2016.

Czy pani/pana zdaniem ustawę należałoby: Zaostrzyć, zakazując aborcji całkowicie (kolor czerwony), pozostawić bez zmian (kolor niebieski), Złagodzić dopuszczając aborcję takze z powodu (kolor zielony)

Zaostrzyć
 
Pozostawić bez zmian
 
Złagodzić


OKO pilnuje praw kobiet. Codziennie.
Wesprzyj nas, byśmy mogli i mogły działać dalej.

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!