Regulamin

Witamy na oficjalnym profilu portalu OKO.press.

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Portalu.

Zarządzający portalem

Portal internetowy działający pod domeną OKO.press (dalej: Portal), prowadzony jest przez Fundację Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO z siedzibą w Warszawie 02-549, przy ul. Madalińskiego 73/75 lok.1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000620036, REGON 364609880, NIP 5213737081, adres e-mail [email protected] (dalej: Fundacja).

Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO i prowadzony przez nas Portal OKO.press powstały z zaniepokojenia sytuacją w Polsce – autorytarnymi zapędami rządzącej partii, radykalizacją postaw społecznych, zwłaszcza prawicowego fundamentalizmu i nacjonalizmu, zaostrzającym się konfliktem, ale także słabością opozycji.

Naszą odpowiedzią jest rzetelna analiza słów i czynów w życiu publicznym, tropienie fałszerstw i kłamstw, odsłanianie politycznej korupcji, populizmu i czystek. Podejście krytyczne, bez taryfy ulgowej, ale z zachowaniem dyscypliny.

Prosimy mieć na uwadze, że komentarze, opinie oraz inne treści zamieszczane na Portalu przez użytkowników, nie powinny być odbierane jako oficjalne opinie i treści Portalu. Dbając o odpowiedni poziom, wymagamy wzajemnego szacunku użytkowników wobec siebie w zamieszczanych wypowiedziach. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych warunków przed korzystaniem z Portalu.

Prosimy o zachowanie kultury słowa w swoich wypowiedziach i zamieszczanych treściach, a szczególnie unikanie wypowiedzi mieszczących się w poniższych kategoriach:

  • Powtarzają się i są nie na temat,
  • Mają charakter groźby lub oszczerstwa, są nieprzyzwoite, obraźliwe lub dyskryminujące,
  • Są materiałami promocyjnymi innych osób lub firm, noszą znamiona spamu lub są nieczytelne,
  • Zawierają w swojej sygnaturce treści wulgarne lub komercyjne,
  • Naruszają jakąkolwiek własność intelektualną lub prawa autorskie innych osób lub firm,
  • Nawołują do przemocy lub zachowań o charakterze antyspołecznym.

Portal OKO.press zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi i treści mieszczących się w powyższych kategoriach. Zastrzega sobie również prawo do zmiany bez wcześniejszego powiadomienia niniejszych warunków korzystania z Portalu, jak również zmiany treści zamieszczonych na Portalu i w serwisie Facebook z uwzględnieniem reklam, komunikatów i komentarzy.

OKO.press zastrzega sobie prawo do wykorzystywania (w tym do porównywania, edytowania, publikacji) wszelkich treści zamieszanych na Portalu przez użytkowników za ich zgodą.

Udostępnianie materiałów i publikacji zamieszczanych na Portalu
Wszelkie publikacje oraz zdjęcia zamieszczone na Portalu są własnością Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione.

Jeśli masz jakieś pytania, chcesz zgłosić temat, napisz na:
[email protected]

Wsparcie działalności Fundacji

Portal umożliwia wsparcie działalności Fundacji poprzez przelewy tradycyjne oraz płatności online (jednorazowe oraz cykliczne) obsługiwane przez PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.

Płatności cykliczne

W ramach subskrypcji do usługi płatności cyklicznych PayU użytkownicy mają możliwość założenia indywidualnego Konta na Portalu. Utworzenie Konta na Portalu jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Subskrybent zawierając umowę z Fundacją oraz wybierając określoną kwotę wsparcia, wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości wybranej kwoty darowizny. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

Subskrybent w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token (wirtualne identyfikatory karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Subskrybenta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Subskrybent cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji. Zwracany podczas płatności z PayU, Token zawiera zaszyfrowany przez PayU, maskowany numer karty oraz datę ważności, dzięki czemu Fundacja nie otrzymuje i nie musi przetwarzać pełnego numeru karty.

W przypadku rezygnacji z płatności cyklicznych, prosimy kliknąć w przycisk „Zrezygnuj” lub przesłać mail na adres e-mail: [email protected] W przypadku maila, w treści informacji proszę wpisać imię i nazwisko, adres e-mail (na który była zakładana deklaracja przystąpienia do płatności cyklicznych) oraz numer telefonu komórkowego.

W przypadku reklamacji związanej usługą płatności PayU, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się na stronie internetowej PayU: www.payu.pl Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Subskrybenta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

Dziękujemy za korzystanie z Portalu OKO.press oraz stosowanie się do powyższych warunków.