0:00
0:00

0:00

"Magnificencjo,

Z głębokim smutkiem dowiedziałyśmy się i dowiedzieli o odmowie otwarcia bramy naszego Uniwersytetu dla osób brutalnie zaatakowanych przez policję podczas protestu na Krakowskim Przedmieściu 7 sierpnia" - pisze do rektora Uniwersytetu Warszawskiego ponad tysiąc osób pracujących i studiujących na Uniwersytecie Warszawskim (cały list z podpisami - dalej).

"Działania policji stanowią nadużycie i wpisują się w prowadzoną przez władze naszego kraju kampanię nienawiści wobec osób LGBT+. W tej sytuacji obowiązkiem Uniwersytetu jest udzielenie wszelkiej możliwej pomocy ludziom prześladowanym i jasne zaznaczenie, że nasza uczelnia jest miejscem zapewniającym osobom LGBT+ bezpieczeństwo.

"Piszemy ten list z nadzieją, że nigdy już nasz Uniwersytet nie zamknie przed nimi swoich bram".

Kończący drugą i ostatnią kadencję rektora profesor chemii Marcin Pałys podjął 7 sierpnia 2020 kontrowersyjną decyzję, która kładzie się cieniem na jego służbie publicznej.

Opowiedzmy po kolei.

(Pierwsza wersja tytułu brzmiała: "Rektor zamknął bramy....", po uwagach internautów zmieniamy na obecną, bardziej adekwatną. "Rektor nie otworzył bramy...". Tak czy inaczej brama uniwersytecka pozostała zamknięta, co nie dało szans schronienia się się manifestantom atakowanym przez policję - Piotr Pacewicz).

Profesor prawa prosi o otwarcie bram

Wieczorem 7 sierpnia 2020 pod bramami Uniwersytetu Warszawskiego i dalej pod pomnikiem Kopernika doszło do pacyfikacji przez policję demonstracji w obronie aktywistki Margot, którą policja trzymała zamkniętą w nieoznakowanym samochodzie. Osoby demonstrujące w obronie praw osób LGBT+ uciekały przed policją.

Ostatecznie według wstrząsającego raportu RPO zatrzymano 48 osób, w tym sporo zupełnie przypadkowych.

Podczas zamieszek do rektora zadzwonił biorący udział w demonstracji prof. Jakub Urbanik z Wydziału Prawa apelując o otwarcie zamkniętych bram uniwersytetu.

Miałoby to znaczenie, bo na mocy ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce policji nie wolno wejść na teren UW bez zgody rektora.

Wyjątkiem jest sytuacja "bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub klęski żywiołowej", która nie miała miejsca.

1. Rektor dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni. 2. Teren uczelni określa rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu terytorialnego. 3. Służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego mogą wkroczyć na teren uczelni: 1) na wezwanie rektora; 2) bez wezwania rektora – w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub klęski żywiołowej. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, służby niezwłocznie zawiadamiają rektora o wkroczeniu na teren uczelni. 5. Rektor może zawrzeć porozumienie z właściwym organem służby określające inne przypadki związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa uzasadniające przebywanie tej służby na terenie uczelni. 6. Służby są obowiązane opuścić teren uczelni niezwłocznie po ustaniu przyczyn, które uzasadniały ich wkroczenie na teren uczelni, lub na żądanie rektora. 7. Rektor niezwłocznie informuje o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie uczelni, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach: 1) organy właściwe w sprawach bezpieczeństwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego; 2) ministra.

Prof. Urbanik opowiadał "Newsweekowi" o poruszających scenach policyjnej przemocy, których był świadkiem: "Miałem wrażenie, że jest to wyłapywanie ludzi. Powiedziałam rektorowi, że mam wrażenie, że odgrywam scenkę z 68’ roku.

Newsweek: Zadzwoniłeś do rektora uniwersytetu?

(...) To było w momencie, kiedy policjanci nakazali nam się rozejść, a jednocześnie blokowali drogę. Byliśmy okrążeni. Zadzwoniłem do rektora Duszczyka [Macieja - prorektora ds. naukowych - red.] z prośbą o interwencję. Odpowiedział, że nie ma takiej mocy, by otworzyć bramy. Poprosiłem go, by zadzwonił do rektora Pałysa. Obiecał, że to zrobi, ale szybko dostałem numer i sam zadzwoniłem, opowiedziałem, co się dzieje. Odpowiedział, że musi się zorientować, jak wygląda sytuacja, zastanowi się i podejmie decyzję.

Otworzył bramę?

Nie. Po 10 minutach rektor wysłał mi SMS-a. „Mam informację, że centrum zdarzeń w tej chwili jest w okolicy kościoła, pomnika Kopernika, a nie przy bramie”. To była wielka bzdura, bo byliśmy dawno zamknięci w kotle dokładnie między bramami ASP i UW".

OKO.press prof. Urbanik dodał istotny szczegół: "Rektorowi Pałysowi wysłałem też zdjęcia pokazujące brutalność policji". W Newsweeku była mowa, że te zdjęcia Urbanik wysłał prorektorowi Duszczykowi.

Rektor się tłumaczy: Demonstracja była gdzie indziej

Jak dowiaduje się OKO.press, po telefonie od Urbanika rektor Pałys zadzwonił do kanclerza UW, a ten do szefa straży (żaden z nich nie był na miejscu). W efekcie rektor oparł się na informacjach od wartowników UW.

Sam zresztą pisze o tym w oświadczeniu na stronie UW:

"7 sierpnia, jak codziennie od wielu tygodni, o godz. 20:00 Uniwersytet był nieczynny, a jego brama zamknięta. Przed godz. 21.00 prof. Jakub Urbanik telefonicznie zażądał ode mnie otwarcia bramy i wpuszczenia demonstrantów z Krakowskiego Przedmieścia.

Poproszeni przeze mnie o informację na temat aktualnej sytuacji wartownicy UW przekazali wiadomość, że demonstracja jest pod Kościołem św. Krzyża i pomnikiem Kopernika, a nie pod bramą".

Przez wielu komentatorów na stronach społecznościowych UW to wyjaśnienie zostało uznane za kompromitujące, bo nie dość, że sprzeczne z prawdą, bo protest rozgrywał się także bezpośrednio przed bramami Uniwersytetu, to jeszcze pozbawione elementarnej logiki. Nawet gdyby w danym momencie główne starcia były kilkadziesiąt metrów dalej, i tak demonstranci, w tym wielu studentów i studentek UW, uciekali przed policją i mogliby znaleźć schronienie na terenie uczelni.

Prof. Pałys ratował swoją reputację na twitterze 9 sierpnia "Tym, którzy tak szybko przyjęli mitologię nieotwarcia przeze mnie w piątek bramy UW, chciałbym przypomnieć mój tekst z czerwca". Chodzi o oświadczenie rektora stwierdzające, że "wszystkie osoby pracujące i studiujące na Uniwersytecie Warszawskim – bez względu na płeć, wiek, religię, etniczność, niepełnosprawność czy orientację seksualną – są dla naszej społeczności równie ważne".

Oświadczenie rektora Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące wypowiedzi na temat osób LGBT+, które padają w dyskursie publicznym (16 czerwca 2020)

Szanowni Państwo,

Na Uniwersytecie Warszawskim wszyscy jesteśmy równoważni.

Od początku roku akademickiego prowadzimy kampanię, której celem jest podkreślenie, że na naszej uczelni nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba, która jej doświadczyła, znajdzie wsparcie.

Wszystkie osoby pracujące i studiujące na Uniwersytecie Warszawskim – bez względu na płeć, wiek, religię, etniczność, niepełnosprawność czy orientację seksualną – są dla naszej społeczności równie ważne.

Przesłanie naszej kampanii staje się jeszcze istotniejsze w obliczu ostatnich poniżających i wykluczających wypowiedzi niektórych polityków, dotyczących osób LGBT+.

Jak widać, wciąż należy przypominać tę – wydawałoby się – oczywistą zasadę, że niezależnie od dzielących nas różnic, każdy zasługuje na traktowanie z godnością i szacunkiem. Szczególnie oczekujemy tego od osób występujących publicznie.

Wszyscy jesteśmy równoważni. Nie zapominajmy o tym.

Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego

List protestacyjny społeczności Uniwersytetu Warszawskiego (1051 podpisów)

Warszawa, 14 sierpnia 2020

JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Magnificencjo,

Z głębokim smutkiem dowiedziałyśmy się i dowiedzieli o odmowie otwarcia bramy naszego Uniwersytetu dla osób brutalnie zaatakowanych przez policję podczas protestu na Krakowskim Przedmieściu 7 sierpnia. Wydaje się bezsporne, że działania policji stanowią nadużycie i wpisują się w prowadzoną przez władze naszego kraju kampanię nienawiści wobec osób LGBT+. Jesteśmy przekonane i przekonani, że w tej sytuacji obowiązkiem Uniwersytetu jest udzielenie wszelkiej możliwej pomocy ludziom prześladowanym i jasne zaznaczenie, że nasza uczelnia jest miejscem zapewniającym osobom LGBT+ bezpieczeństwo. Piszemy ten list z nadzieją, że nigdy już nasz Uniwersytet nie zamknie przed nimi swoich bram.

dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz., ISNS

dr hab. Magdalena Arczewska, ISNS

dr Zuzanna Augustyniak, Wydział Orientalistyczny

dr Piotr Bachtin, Wydział Orientalistyczny

dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Wydział Psychologii

dr hab. Tomasz Basiuk, prof. ucz., Ośrodek Studiów Amerykańskich

prof. Paula Bialski, University of St. Gallen

prof. dr hab. Barbara Bokus, Wydział Psychologii

dr hab. Aneta Brzezicka, Uniwersytet SWPS

dr Magdalena Brzózka, Max Planck Institute of Experimental Medicine, Getynga

dr hab. Kalina Burnat, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

dr Dorota Celińska-Janowicz, Instytut Ameryk i Europy

dr hab. Agata Chałupnik, Wydział Polonistyki

dr hab. Bożena Chołuj, prof. UW, Wydział Neofilologii

dr Piotr Cichocki, Wydział Historyczny

dr hab. Anna Cierpka, Wydział Psychologii

prof. dr hab. Michał Dadlez, Wydział Biologii

dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, prof. ucz., Wydział Fizyki

dr hab. Tomasz Derda, prof. ucz., Instytut Archeologii

dr Paweł Dobrosielski, Instytut Kultury Polskiej

dr hab. Małgorzata Dragan, Wydział Psychologii

dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz, Wydział Psychologii

dr hab. Magdalena Dudkiewicz, ISNS

dr Anna Dżabagina, Wydział Polonistyki

Barbara Engelking, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

prof. dr hab. Barbara Fatyga, ISNS

dr Wojciech Figiel, Instytut Lingwistyki Stosowanej

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, ISNS

dr Magdalena Gawin, Instytut Filozofii

dr hab. Edyta Głowacka Sobiech, prof. UAM

dr Ewa Gniazdowska, ISNS

dr hab. Maciej Górecki, Wydział Psychologii

dr hab. Katarzyna Grabowska, Wydział Fizyki

dr n. med. Magdalena Groblewska, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

prof. dr hab. Robert Grzeszczak, WPiA

Edyta Gruza, ISNS

prof. dr hab. Ewa Haman, Wydział Psychologii

dr hab. Maciej Haman, prof. UW, Wydział Psychologii

dr Artur Hellich, Wydział Polonistyki

dr hab. Michał Herer, Instytut Filozofii

dr Aleksandra Herman, ISNS

Agnieszka Hojda, ISNS

dr hab. Paweł Holas, Wydział Psychologii

dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz., Wydział Psychologii

prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka, ISNS

dr Joanna Jeziorska-Haładyj, Wydział Polonistyki

dr Bożena Keff

prof. dr hab. Krzysztof Kiciński, ISNS

dr Maciej Klimiuk, Uniwersytet w Heidelbergu

dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. UW, Wydział Zarządzania

dr hab. Grażyna Kmita, Wydział Psychologii

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz., ISNS

prof. dr hab. Mirosław Kofta, Wydział Psychologii

dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin, Instytut Socjologii

dr hab. Justyna-Kowalska-Leder, IKP

dr Grzegorz Krajewski, Wydział Psychologii

dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi, prof. ucz., Katedra Japonistyki

dr Joanna Kubicka, Instytut Kultury Polskiej

dr hab. Robert Kulmiński, ISZiP

dr hab. Kamil Kuraszkiewicz, Wydział Orientalistyczny

prof. dr hab. Jacek Kurczewski, ISNS

dr hab. Piotr Laskowski, ISNS

Bożena Lechowska, Universidad Industrial de Santander, Colombia

dr hab. Andrzej Leder, prof. IFiS PAN

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Wydział Polonistyki

dr Grzegorz Łach, Wydział Fizyki

dr Hanna Machińska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

dr hab. Lena Magnone, Wydział Polonistyki

dr Ewa Alicja Majewska, Affiliated Fellow at the ICI Berlin dr Paweł Marcisz, WPiA

dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW, Wydział Psychologii

Małgorzata Mieszkowska, ISNS

dr Łukasz Mikołajewski, ISNS

dr Anna Modrak-Wójcik, Wydział Fizyki

dr hab. Piotr Morawski, IKP

dr hab. Paweł Możdżyński, ISNS

dr Maria Nowak, WPiA

dr Paweł Nowakowski, Wydział Historyczny

dr Grzegorz Ochała, Instytut Archeologii

dr Joanna Oracz, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry

prof. dr hab. Antonina Ostrowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr hab. Marcin R. Pauk, Instytut Historyczny

prof. dr hab. Ewa Pisula, Wydział Psychologii

Tomasz Płóciennik, Instytut Archeologii

dr hab. Jan Potkański, Wydział Polonistyki

dr hab. Joanna Radoszewska, Wydział Psychologii

dr hab. Krzysztof Rolbiecki, Wydział Fizyki

prof. dr hab. Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

prof. dr hab. Krystyna Siwek-Wilczyńska, Wydział Fizyki

dr Rafał Stefański, Wydział Psychologii

dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Instytut Historii Sztuki

dr Magda Szcześniak, IKP

dr hab. Magdalena Środa, prof. ucz., Instytut Filozofii

Katarzyna Szenajch, ISNS

dr hab. Przemysław Tomalski, Wydział Psychologii

prof. dr hab. Małgorzata Tryuk, Instytut Lingwistyki Stosowanej

prof. dr hab. Danuta Ulicka, Wydział Polonistyki

prof. dr hab. Dorota Urbanek, Instytut Lingwistyki Stosowanej

dr hab. Jakub Urbanik, prof. ucz., WPiA

prof. dr hab. Paweł Urbański, Wydział Fizyki

dr hab. Bartłomiej Walczak, ISNS

prof. dr hab. Marek Wilczyński, Ośrodek Studiów Amerykańskich

mgr Urszula Wilk, SzJO

dr Mikołaj Winiewski, Wydział Psychologii

Iwona Wiśniewska, BUW

dr hab. Krzysztof Wohlfeld, Wydział Fizyki

dr hab. Edward Wojtaszek, prof. AT

dr Marzena Wojtczak, WPiA

dr hab. Anna Wolińska, Instytut Filozofii

dr Łukasz Wróbel, Wydział Polonistyki

dr Magdalena Wróblewska, Instytut Historii Sztuki

prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, WPiA

prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski, WPiA

dr Łukasz Zaremba, IKP

dr Dobrochna Zielińska, Instytut Archeologii

Doktorantki i doktoranci, studentki i studenci, absolwentki i absolwenci

dr Kinga Białek

dr Maja Białek (absolwentka MISH)

dr n. med. Agata Białoszewska-Magnusson (absolwentka Wydziału Biologii)

dr Ruta Śpiewak (absolwentka ISNS)

Aleksandra Dopierała, doktorantka, Wydział Psychologii

Maciej Folta, doktorant, ISNS

Kamila Albin, doktorantka, ISNS

Ewa Majdecka, doktorantka, ISNS

Sonia Malawska, doktorantka, ISNS

Piotr Drygas, doktorant, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Zuzanna Rokita, doktorantka, ISNS

Piotr Kałowski, doktorant, Wydział Psychologii

Maciej Bieńkowski, doktorant, Wydział Psychologii

Jan Rusek, doktorant, Wydział Psychologii

Marta Markiewicz, doktorantka, ISNS

Mateusz Pietryka, doktorant, ISNS

Kajetan Chlipalski, MISH, I stopień

Martyna Malepszy, I stopień, II rok, ISNS

Maria Pęszyńska, I stopnia, III rok, WGSiR

Julia Chyło, I rok, Artes liberales

Michalina Horbatowska , I stopień , II rok, Artes Liberales

Marek Kawka, II rok, Artes Liberales

Dominika Nowicka, I stopień, II rok, IH UW

Aleksandra Stefaniak, I stopień, II rok, Artes Liberales

Kajetan Korszeń, I rok, WPiA

Gabriela Kozakiewicz, III rok studiów, I stopień, Wydział Artes Liberales,

Ewa Chojnacka, I stopień, III rok, WDiB

Maria Wróbel, I rok studiów, WDiB

Karolina Harris, II rok, I stopnia, Historia sztuki

Ryszard Niziński, I stopień, II rok, WDIiB

Matylda Małecka, absolwentka studiów doktoranckich, IKP UW

Marcjanna [Michał] Szczepaniak, III rok, MISH

Paula Kozakiewicz, I stopień, I rok, Wydział Romanistyki UW

Katarzyna Szybisty, III rok, I stopień, ISNS i I rok, I stopień, ISZiP

Kazimierz Michalik, absolwent studiów licencjackich, Wydział Orientalistyczny

Hanna Trusiak

Karolina Rybak, I stopień, II rok, Wydział Biologii

Izabela Rzeszot, I stopień, II rok, Wydział Biologii

Anna Jastrzębska, absolwentka studiów II stopnia, ISNS

Olaf Wójcik, I stopień, I rok, WNPiSM

Larysa Panasyuk, I stopień, I rok, Artes Liberales

Karol Rosiński, I stopień, II rok, WZ UW

Natalia Macioszek, II stopień, V rok, Artes Liberales

Anna Gierman, I stopień, I rok, Kolegium MISH

Bartosz Cyran, III rok, MISH UW

Weronika Mrozowska,I stopień, III rok, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

Katarzyna, Zakliczyńska, I stopień, III rok, MISH

Bartosz Matyja, II stopień, II rok, Kolegium MISH

Marta Zyśko, II stopień, I rok, MISH

Wiktoria Luck, I rok, I stopień, MISH

Alicja Małecka, I stopień, II roku, Artes Liberales

Izabela Budnik, I stopień, III rok, WDIiB

Tomas Bobusia, I stopień, III rok, Artes Liberales

Piotr Micuła, Kolegium MISH

Jan Markiewicz, MISH

Róża Majewska, I rok, Instytut Romanistyki/KSIEŚW, Przewodnicząca Samorządu Studentów Wydziału Neofilologii

Zuzanna Głód, V rok, MISH

Izabela Kaczyńska, I stopień, II rok, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

Zhanna Tomusyak, I stopień, I rok, Artes Liberales

Radosław Jurczak, II rok na Wydziale MIM (matematyka) i V rok w Kolegium MISH (filozofia)

Ingrid Jurczak, V rok, Wydział Psychologii

Antoni Kwiatkowski, I rok, Instytut Kultury Polskiej

Natalia Król, II rok, Instytut Kultury Polskiej

Tomasz Michalik, II stopień, II rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Wiktoria Zielińska, II stopień, I rok, IF UW

Julia Michno, I rok, I stopień, Kolegium MISH UW

Agnieszka Wierzbicka, I rok, I stopnia, filologia rosyjska

Maria Rostkowska, Artes Liberales

Joanna Wieczór, MISH

Weronika Chojnacka, I stopień, II rok, WLS

Olga Papacz, II stopień, I rok, Artes Liberales

Maria Mioduska, I stopień, II rok, ILS

Adrianna Szczot, I stopień, II rok, Wydział Artes Liberales

Bartosz Szyler, jednolite magisterskie, III rok, MISH

Iga Ślosarczyk, III rok studiów, Wydział Artes Liberales

Paula Toczyska, studia I stopnia, I rok, Instytut Kultury Polskiej

Marcin Kozak, III stopień, II rok, Wydział "Artes Liberales"

Wojciech Szymanik, I stopień, I rok, Wydział Historyczny UW, Instytut Muzykologii

Agata Bielińska, I rok, II stopień, Kolegium MISH

Marta Wojdalska, I rok, I stopień, IKP

Kacper Kwiatek, II rok jednolitych studiów magisterskich, MISH

Jakub Skalski, I stopień, III rok, WNPISM

Weronika Blanka Adamkiewicz, I stopień, II rok, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Alicja Garbicz, licencjat 2019, 2 rok, Instytut Kultury Polskiej

Katarzyna Jankowska, I stopień, 1 rok, ISNS

Antonina Dębska, I stopień, IV rok, MISH

Martyna Kukuła, II rok, MISH

Ryszard Łochowski II rok studiów licencjackich, Artes Liberales

Joanna Piechura, I stopień, III rok, Kolegium MISH

Kamil Łapiński, I stopień, I rok, Instytut Socjologii

Julia Książek, studia jednolite, IV rok, MISH

Paulina Klimek, II stopień, I rok, Wydział Artes Liberales

Anna Sałanowska, II stopień, II rok, WLS

Paweł Goliński

Sonia Burdyna, MISH, I stopień, I rok studiów, Instytut Filozofii i Instytut Kultury Polskiej

Julia Potkaj, II stopień, I rok, OSA

Urszula Kałłaur, I stopień, II rok, Artes Liberales

Weronika, Stoma, I stopień, 3 rok, Wydział Lingwistyki Stosowanej

Barbara Kiełtyka, I stopień, 3 rok, Wydział Lingwistyki Stosowanej

Angelika Kostecka, II stopień, V rok, ILS UW

Agnieszka Kosiorowska, V rok, kolegium MISH

Gabriela Karpowicz, II stopień, I rok, Wydział Lingwistyki Stosowanej

Laura Kędzierska, III rok, I stopień, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Julia Świdzińska, II rok, ILS

Samira Moussaid, I stopień, II rok studiów, MISH

Michał Węgierski, I stopnia, Wydział "Artes Liberales"

Maria Adamska, I stopnia, I rok, Instytut Kultury Polskiej

Anna Lewandowska, I stopień, I rok, Instytut Socjologii

Kacper Kaczprzak, I rok studiów, I stopnia, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Natalia Klepacka, I stopień, III rok, WGSR

Michał Wieczorek, I stopień, III rok, KJOWPiB

Lucyna Szczykutowicz, III rok, I stopnia, Wydział Orientalistyczny

Anna Adamus, V rok, II stopień, Instytut Lingwistki Stosowanej

Kamil Janczak, I stopień, II rok, Wydział Lingwistyki Stosowanej

Maria Hul, I stopień, II rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Weronika Ciecierska, II stopień, V rok, ILS

Olga Stolarczyk, I stopień, I rok, Kolegium MISH

Julia Gajewska, III rok, Wydział Psychologii

Marianna Cieślak, I stopień, III rok, Wydział Lingwistyki Stosowanej

Patryk Janikowski, I stopień, III rok, WLS

Mateusz Tyszka, I stopień, I rok, Kolegium MISH

Dominika Kulig, I rok studiów II stopnia, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Tobiasz Kubisiowski, I st. III rok, ILS

Bogna Baczyńska, II stopień, II rok, Wydział Neofilologii, Katedra Italianistyki

Jagoda Kiełbicka, I stopień, I rok studiów, Wydział “Artes Liberales”

Zuzanna Jusińska, II stopień, II rok, MISH

Julia Smogorzewska, I stopień, II rok, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Zuzanna Palkowska I rok, IKP Wydział Polonistyki

Katarzyna Wojciechowska, I stopień, III rok, Wydział Psychologii UW

Agata Wójcik, I stopień, II rok studiów, ILS

Małanka Junko, II stopień, II rok, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Weronika Wrońska, jednolite magisterskie, III rok, Wydział Psychologii

Filip Peringer, licencjat, I rok studiów II stopnia, Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Bogna Ostrowska, III rok, I stopień, Instytut Romanistyki

Adam Radecki, I stopień, III rok, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Tomas Senda, magister, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Łukasz Kiełpiński, III rok studiów, I stopnia, Kolegium MISH UW

Filip Stachnik, 5 rok, Wydział Psychologii

Adrianna Kossek, I stopień, II rok, ILS

Krystian Nowak, I stopień, II rok, MISH

Kuba Jaskólski, I stopień, III rok, WNPISM

Julia Redlicka, I stopień, II rok, antropozoologia, Wydział Artes Liberales

Maciej Góra, II rok, ILS

Zuzanna Krajewska, III rok, Wydział Psychologii

Weronika Szajnicka I stopień, III rok, WNPISM

Martyna Marciniak, mgr, absolwentka ILS UW

Mateusz Narkiewicz, I roku, I stopień, ILS UW

Marta Jaworek, II rok, Katedra Hungarystyki

Jakub Głasek, II stopień, I rok, MISH

Kamila Nykiel, licencjat, III, ISNS

Jan Adamski, II rok studiów I stopnia, Kolegium MISH

Piotr Smoliński, I stopień, II rok studiów magisterskich, Wydział Historyczny

Rafał Jutrznia, I stopień, II rok, WNPISM

Maciej Malinowski, I stopień, I rok, Wydział Neofilologii, Katedra Hungarystyki

Gabriela Szymańska, absolwentka ILS

Julia Czajka, I stopień, III rok, WNPiSM

Nikola Bieguniak, I stopień, II rok, WNPiSM

Arnold Kowalski, absolwent WPiA UW

Olga Załęska I stopień, II rok, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Wydział AL

Andrzej Krupka, III rok informatyki, WMIM UW

Kacper Krakowiak, III rok jednolitych studiów magisterskich, Kolegium MISH UW

Klaudia Dulka, I stopień, III rok, ISNS

Maciej Chodkowski, I stopień, Wydział Pedagogiki

Kacper Czechowicz, I stopień, historia, politologia

Agnieszka Kędzior, II rok studia, II stopnia, Wydział Lingwistyki Stosowanej

Marta Gospodarczyk, II rok studiów II stopnia, Kolegium MISH

Marcin Gawliński, I stopień, I rok, Kolegium MISH

Paulina Wielkopolan, I stopień, III rok, Artes Liberales

Marta Karpowicz, I stopień, III rok, Antropozoologia, Wydział Artes Liberales

Marta Piotrowska, I stopień, III rok, Kolegium MISH

Mateusz Skóra, IV rok, Wydział Prawa i Administracji

Damian Obara, II rok, I stopień, MIM UW,

Izabela Kowalik I stopień, Instytut Filozofii

Julia Jamrowska, licencjatka, V rok, ILS UW

Alicja Sybilska, absolwentka ILS

Aleksandra Czarnecka, jednolite magisterskie, I rok, WPiA

Kamila Cegiełka, II stopień, I rok, ILS

Joanna Karwan, II stopień, II rok, Wydział Filozofii UW

Rafał Piotrowski II stopień, I rok, ISNS

Dominik Marek, absolwent studiów magisterskich w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Sonia Szkriba, II stopień, II rok, ILS

Jan Pakieła, II rok, I stopień, Filozofia w ramach MISH

Zofia Białek, I stopień, III rok, ILS

Michał Szyszkowski, II rok, WNPISM

Kacper Solecki, I stopień, II rok, Wydział Polonistyki

Mikołaj Świerkula, I stopień, I rok, Instytut Filozofii

Bartłomiej Rogoziński, I stopień, II rok, Instytut Filozofii

Mateusz Pacan, I rok, IG

Rafał Krela, doktorant, Wydział Biologii UAM

Zofia Goleń, I stopień, III rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Sebastian Bonat, I rok, I stopień, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Przemysław Pożar, I rok, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Milena Gałecka, I stopień, I rok, Wydział Neofilologii

Natalia Maslaninowa, III rok, IHS UW

Andrzej Głuszak, III rok informatyki, MIMUW

Adrianna Pietruszewska, I rok, Instytut Filozofii i Socjologii

Julia Domagała, I stopień, I rok, Wydział Polonistyki

Jan Goliński, III rok, I stopień, WGSiR UW

Krzysztof Chlebowski, I rok, WPIA UW

Aleksander Zbrożek, l stopień, l rok, MISH

Stanisław Wróbel, I stopień, II rok

Alicja Skórska, I rok, I stopień, ILS UW

Jan Marszałek II rok, I stopień, ILS

Nadia Oleszczuk, I stopień, I rok, Kolegium MISH

Joanna Trzęsała, II rok studiów I stopnia na Wydziale Polonistyki

Ignacy Krasicki, I rok, I stopień, ISNS

Michał Belowski, I stopień, II rok, WGiSR

Justyna Trawińska, II rok studiów doktoranckich, Wydział Neofilologii, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

Julia Piecyk, II rok, Filologii polska, Uniwersytecie Warszawskim

Rafał Kamiński, II rok studiów, WPiA

Janina Świerżewska, I stopień, II rok, Filozofia po angielsku

Aleksandra Maria Lipecka, II stopień, V rok, ILS

Patryk Śmiarowski, II rok, I stopień, IF UW

Karolina Kwiatkowska, II stopień, I rok, ILS UW

Urszula Szewczyk, I stopień, II rok, Instytut Filozofii

Kacper Van Wallendael, absolwent, Kolegium MISH

Marcin Kornacki, I stopień, III rok, WDIiB

Michał Lewiński, I stopień, II rok studiów, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Kacper Stanisław Latawiec, II stopień, I rok, ISZiP

Julianna Cydzik, I stopień, III rok, Kolegium MISH

Agata Miękus, absolwentka ILS

Klara Mendrek, I rok, Kolegium MISH

Lidia Jastrzębska, II rok, I stopień, ILS

Sebastian Słowiński, Kolegium MISH

Adrianna Maruszewska, V rok, Wydział Psychologii

Monika Żarczyńska, I rok, Wydział Polonistyki

Agata Górnicka, II rok, studia jednolite, MISH

Aleksandra Krzysztoszek, II stopień, V rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Katarzyna Owczarek, II stopień, V rok, ILS

Piotr Stobiecki, III rok, Wydział Polonistyki

Katarzyna Wardzyńska, jednolite, IV rok, Kolegium MISH, Rzeczniczka Praw Studenta

Beata Żuk, jednolitych studia magisterskie, III rok, Wydział Psychologii

Konrad Bianga, I stopień, I rok, Wydział Polonistyki

Jakub Pietrzak, II stopień, II rok, Wydział Filozofii i Socjologii

Krzysztof Cichy, I stopień, I rok, WDIiB

Kamila Nowak, I stopień, I rok, ILS

Aleksandra Kiljan, II stopień, I rok, Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne

Zofia Skassa, API, WDIB

Aleksandra Wizgo, V rok, Instytut Kultury Polskiej,

Jan Lutynski, , III rok, Wydział Zarządzania

Sylwia Waruszewska, II rok, II stopień, WGiSR

Zuzanna Jagodzińska, III rok, I stopień, Wydział Neofilologii

Wiktoria Szczypińska, II rok, I stopień, WLS filologia rosyjska

Magdalena Wrońska I stopień, III rok, WNPISM,

Zuzanna Pytkowska, I stopień, kulturoznawstwo, Wydział Polonistyki

Zuzanna Chruścikowska, I stopień, II rok studiów, Wydział Polonistyki

Michał Pawłowski, I rok Filologia Polska

Krzysztof Nadratowski, absolwent, WDIB

Ewa Rosłonek, magister iberystyki

Maciej Tarnowski, II stopień, Instytut Filozofii UW

Katarzyna Dębska

Weronika Wojda, I stopień, III rok, Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

Magdalena Gugnacka, studia jednolite magisterskie, III rok, Wydział Psychologii

Barnaba Rud-Chlipalski, V rok, MISH

Magda Witowska, Iberystyka, absolwent

Katarzyna Wągrodzka, 5 rok, ISIiI

Agata Prostek, I stopień, II rok, wydział Polonistyki

Jagoda Mierzejewska, absolwentka wydziału Artes Liberales, Licancjatka

Michalina Auguiak, II rok, II stopnia, Kolegium MiSH

Maciej Kopeć, doktorant, Instytut Romanistyki UW

Aleksandra Tomaszewska, I stopień, II rok, filologia polska

Dorota Furas, I stopień, III rok, EPI WZIKS UJ

Gabriel Dunin-Borkowski, I stopień, III rok, Wydział Nauk Ekonomicznych.

Agata Nalikowska, III rok, Filologia polska

Zuzanna Witkiewicz, I stopień, I rok, WDIB

Julia Mońka, I stopień, II rok, Instytut Romanistyki

Karolina Metryka, II rok, Wydział Polonistyki

Martyna Olszak, I rok, I stopień, Instytut Socjologii

Klaudia Stelmasiak I rok, II stopień IPSiR

Zuzanna Kowalczyk, II stopień, I rok, ISNS

Agnieszka Kocon, I stopień, Wydziału Pedagogicznego UW, specjalność: Animacja Kultury i Edukacja Nieformalna

Zofia Kowalska, I stopień, III rok, Artes Liberales,

Kuba, Krawczyk, I stopień, II rok, Wydział Fizyki

Piotr Twardowski, II Rok, kolegium MISMaP

Krzysztof Zegar, III rok, Wydział Psychologii

Izabela Maziarka, I stopień, I rok Artes Liberales

Karolina Majtas, I stopień, I rok, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Barbara Ślusarczyk, I stopień, II rok, Instytut Romanistyki

Katarzyna Winiarska, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych

Krystian Kotkowski, II stopień, I rok, PG, Wydział Chemiczny

Jagoda Cop, I rok, I stopień, Filologia polska

Marcelina Cywińska, III rok, Wydział Polonistyki

Mariusz Szerszeniewski, I stopień, III rok, WNPISM

Jowita Tomczyk, I stopień, III rok, Wydział Polonistyki

Kinga Kurysia, II rok, II stopień, MISH

Przemysław Bieniek, I stopień, I rok, Wydział Fizyki

Marta Fidura, I stopień, II rok, Wydział Polonistyki

Zofia Partyka, I stopień, III rok, MIM UW

Wiktoria Kowalska, I stopień, II rok studiów, Wydział Lingwistyki Stosowanej

Magdalena Daniec, II stopień, I rok studiów, WH, AGH

Andrzej Frelek, magister, Artes Liberales

Julia Wiśniewska, I stopień, socjologia, Wydział Socjologii UW

Gustaw Kolanowski, III rok, I stopień, Wydział Neofilologii

Julia Wiśniewska, I rok I stopień, socjologia, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Malwina Boralewska, II stopień, I rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Karolina Bloch, I stopień, III rok, ISNS UW

Maria Niesiołowska-Spano, I rok, MISH

Borys Chmielewski, II stopnia, II rok, Wydział Filozoficzny UAM

Anna Krawczyk, II rok, II stopień, KJOWPiB

Filip Wróblewski, I stopień, III rok, WAL

Tomasz Detlaf, I stopień, II rok, MISH

Grażyna Lubaczewska, I stopień, II rok, WDIB

Wiktoria Piotrowska, I stopień, II rok, Wydział Orientalistyczny

Zofia Dalke,I rok, I stopień, filologia polska, Wydział Polonistyki

Dominika Ziętara, studia jednolite magisterskie, V rok, prawo, WPiA

Zuzanna, Jaskuła, II stopień, I rok, ILS

Alicja Mankiewicz

Gabriela Kuryłek, I stopień, I rok, Wydział Polonistyki

Małgorzata Filipowicz, I stopień, 2018, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Mgr Aleksandra Polińska, absolwentka OSA, UW

Małgorzata Duszka, II stopień, I rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Łukasz Krysiński, I stopień, II rok, Wydział Polonistyki

Mikołaj Martyka, II rok, MISMaP

Antoni Napieralski, absolwent UW

Aleksandra Wójtowicz, jednolite magisterskie, IV rok, Kolegium MISH

Paulina Prus, I stopień, I rok, Artes Liberales

Maksymilian Radzikowski, jednolite magisterskie, III rok, MISH

Weronika Śliwowska I stopień, IIrok Artes Liberales

Noemi Dymarska, studia jednolite magisterskie, V rok, Psychologia stosowana, Uniwersytet Jagielloński

Aleksandra Borkowska, II stopień, II rok, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

mgr Tomasz Jativa, IF UW

Oliwia Dąbrowska, II stopień, II rok IPSiR

Sebastian Sosnowski, I rok, II stopień, WFiS

Amel Mana,II stopień, II rok, Artes Liberales

Natalia Pogorzelska I stopień, II rok, WNE

Magdalena Morawik, II stopień, II rok, Instytut Kultury Polskiej

Paulina Utkowska, III rok studiów, I stopnia, Filologia polska, Wydział Polonistyki

Julia Radzikowska, II rok studiów, jednolite magisterskie, Wydział Psychologii

Kinga Stuglik, I stopień, III rok studiów, ILS

Aleksandra Przezdziecka, I rok, Stosowana Psychologia Zwierząt, Wydział Psychologii

Adrian Sobolewski, I rok, II stopień, Instytut Anglistyki

Anna Trzoch, I stopień, I rok, Wydział Historyczny; I stopień, I rok, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Hanna Sokolska, jednolite magisterskie, II rok, Kolegium MISH

Aleksandra Dela, magister, absolwentka, ILS UW

Zuzanna Kiwerska, II stopień, II rok studiów, Wydział „Artes Liberales”

Michał Kilijanek, I rok, Instytut Kultury Polskiej

Piotr Myszczyński, II stopień, V rok, MISH

Paulina Kaczyńska, II roku studiów licencjackich, Wydział Fizyki

Adrian Gątarek, I stopień, I rok, Wydział Neofilologii

Jakub Kopeć, I stopień, I rok, Instytut Filozofii UW

Aleksandra Korczak, doktorantka, V rok studiów doktoranckich, Wydział Polonistyki

Ewelina Szakińska

Kinga Romanowska, I stopień, III rok, Wydział Neofilologii, Instytut Romanistyki

Monika Ośkiewicz, I stopień, V rok, Kolegium MISH

Barbara Kulisz, I stopień, II rok, kulturoznawstwo

Mikołaj Winiarski, I stopień, II rok, MISH

Izabela Bajak, I stopień, filologia polska

Joanna Ziółkowska-Krzywda, doktorantka III rok, Wydział Polonistyki UW

Olga Wybodowska, mgr, I rok studiów doktoranckich, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Kinga Drozd, III rok studiów, MISH UW.

Justyna Kowalczewska, I stopień, III rok, Wydział Socjologii

Aleksandra Panek, absolwentka wydziału Anglistyki UW

Aleksandra Kwiecień, I stopień studiów, III rok, ILS

Justyna Bryłka, I stopień, I rok, Kolegium MISH

Zofia Jaworowska, magister, 2009, MISH

Marianna Micińska, I rok studiów magisterskich, Studia Wschodnie

Martyna Kościan, I rok, wydział polonistyki

Olga, Staniak, I stopnień, III rok, ILS

Paweł Lizak, I stopień, III rok, Kolegium Artes Liberales

Aleksandra Szczyglewska, III rok studiów licencjackich, Wydział Polonistyki

Anna Bielawska, I stopień, II rok, Instytut Kultury Polskiej

Antonina Januszkiewicz, I stopień, III rok, Kolegium MISH

Adrianna Szymańska, II stopień, II rok, kulturoznawstwo IKP

Mateusz Zieliński, III rok, I stopień, Wydział Fizyki

Zuzanna Piontke, II stopień, I rok, kulturoznawstwo, IKP

Aleksandra Mrozek, III rok, Wydział Polonistyki

Martyna Maciuch, III rok, WPiA

Urszula Dołżyńska, I stopień, I rok, Instytut Socjologii

Wiktoria Głozak, I stopień, III rok, Instytut Kultury Polskiej

Kamil Siekierzyński, II stopień, II rok MISH

Oliwia Janasik, III rok, I stopień, Wydział Polonistyki

Maria Beburia, II rok studiów II stopnia, Instytut Kultury Polskiej

Martyna Borodziuk, studentka V roku, Wydział Psychologii

Klaudia Szott, studentka, V rok, Artes Liberales

Natalia Białkowska, II stopień, V rok, Wydział Polonistyki

Paweł Brzeziński, I rok, II stopień, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Filip Grzeszczuk IKAP

Nina Wróblewska, II stopień I rok, Artes Liberales UW

Maja Jaroszewicz, II rok, II stopień, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Maria Staszyńska, doktorantka, Instytut Socjologii

Oliwia Grelik, I rok, Stosowana Psychologia Zwierząt

Ewa Winiarczyk, I stopień, I rok, MISH

Joanna Nikołow, absolwentka lingwistyki stosowanej IKSI

Jędrzej Wasiński, II rok, I stopień, kolegium MISH

Anna Hoss, rok V, Instytut Kultury Polskiej, Wydział Psychologii UW

Wojciech Sobieraj, III rok, IKSI

Aleksander Budek, I stopień, II rok, Wydział Zarządzania

Wiktoria Kośny, II stopień, I rok, Wydział MIM

Aleksandra Piekart, I stopień, II rok, Filologia angielska

Katarzyna Krent, I stopień, I rok, zarządzanie, Wydział Zarządzania

Natalia Matuszewska, I stopień, III rok, Kolegium MISH

Jakub Stępień, jednolite magisterskie, IV rok, WPIA, MISH

Kaja Klencka, II rok, I stopień, Kolegium MISH

Agnieszka Repeć, I stopień, II rok, Wydział Zarządzania

Sofia Kryvosheieva, I stopień, II rok, MISH

Emilia Mazur, I rok, AL

Andrzej Mrozek, I stopień, III rok, WLS

Franciszek Al-Jawahiri, I stopień, II rok, Wydział Biologii

Mikołaj Faron, II rok, Stosunki Międzynarodowe, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski

Zofia, Brzozowska, I rok, WPiA

Klaudia Decyk, II stopień, I rok, IKSI

Paulina Bąk, II rok, Wydział Psychologii

Joanna Mazur, mgr, studia doktoranckie, WPiA

Igor Fedorowicz, II rok, I stopień, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Dominika Mazurek I rok, SL, Wydział Polonistyki

Marta Myszko, I stopień, I rok, Instytut Anglistyki

Karolina Strzemińska, IV rok, WPiA UW

Julia Kakietek, II rok, Zarządzanie, UW WZ

Matylda Jonas-Kowalik, absolwentka studiów judaistycznych (IH, UW)

Maxymiliana Lis, II rok, WDIB

Julia Istel, I stopień, II rok, Artes Liberales

Julia Moos, I rok, Germanistyka

Natalia Florczak, I stopień, I rok, Wydział Lingwistyki Stosowanej (ILS)

Marta Żukowska, I stopień, III rok, Wydział Orientalistyczny, Katedra Japonistyki

Wiktoria Tułodziecka, I stopień, III rok, ILS

Julia Bućko, I stopień, I rok, UW

Kilian Basia, I rok, Artes Liberales

mgr Joanna Kaniewska, absolwentka Katedry Japonistyki i Ośrodka Studiów Amerykańskich

Antonina Lewandowska, I stopień, III rok, Instytut Socjologii,

Helena Dziekońska, I stopień, III rok, Wydział Polonistyki

Katarzyna Sęk, I stopień, II rok, Wydział Polonistyki

Wojciech Wróbel, absolwent, I stopień na kierunku Artes Liberales, Wydział Artes Liberales

Paulina Pietrak, absolwentka, ISNS

Antonina Steffen, I stopień, II rok, Katedra Italianistyki, Wydział Neofilologii

Milena Kopania, I stopień, II rok, Instytut Romanistyki

Justyna Jaworska, I stopień, I rok, Wydział Polonistyki

Kamil Zajączkowski, I stopień, III rok, ILS

Katarzyna Królikiewicz, I stopień, III rok, Wydział Orientalistyki

Julia Szymańska, absolwentka, psychologia

Maria Bartosz, I rok, I stopień, Romanistyka w ramach MISH

Radosław Rzońca, I stopień, III rok, Wydział Zarządzania

Maria Prusik

Dominika Kiliszek, I stopień, II rok, ISNS

Katarzyna Górka, II stopień, IV rok WLS

Malwina, Zapała, I rok studiów, I stopień., Instytut Lingwistyki Stosowanej

Martyna Stępień, II rok, Wydział Filozofii

Agnieszka Więckiewicz, mgr, I rok studiów doktoranckich, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Dagmara Ostoją-Świerczyńska, III rok, Zakład Sinologii

Julia, Różyc, I stopień, II rok, Wydział Polonistyki

Alicja Rojek, I stopień, III rok, ILS

Natalia Szymańska, II stopień, II rok, Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki.

Aleksandra Beczek, I stopień, III rok, Wydział Neofilologii

Jan Popek, I stopień, III rok, IKSI

Gabriela Filipowicz, III rok, Warsaw International Studies in Philosophy, Wydział Filozofii

Izabela Romańczuk, III stopień, V rok studiów, Wydział Orientalistyczny, Katedra Języków i Kultur Afryki

Wiktor Hys, I stopień, II rok

Matylda Sokołowska, I stopień, I rok, filologia polska

Łukasz Wlazło, I stopień, II rok, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Iga Łukasiewicz I stopień II rok IKSI

Helena Teleżyńska, II stopień, II rok, Kolegium MISH

Natalia Rokicka, I stopień, II rok, ILS

Katarzyna Szyszka, I rok, II stopień, filologia angielska

Oskar Wójcicki, I stopień, II rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Adrianna Dukat, II stopień, V rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Katarzyna Waraksa, I stopień, III rok studiów, IKSI

Yana Bratskova, I stopnia, III roku, WNPiSM

Natalia Chmielewska, I stopień, II rok, ILS

Aleksandra Gmurzyńska, jednolite magisterskie, II rok, Wydział Prawa i Administracji

Monika Barczyk, I stopień, II rok, ILS

Aleksandra Ziobro, I rok, Filologia Klasyczna, IFK

Monika Korneluk I stopień, I rok, Wydział Biologii UW

Patrycja Urbaniak, II stopień, V rok, Wydział Neofilologii

Julia Wajdziak, I stopień, II rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Cezary Abramowski, jednolite magisterskie, Wydział Prawa i Administracji

Julia Szostek, II rok, II stopień

Małgorzata Kopania, II rok, Wydział Polonistyki

Mgr Michał Pawłowski, absolwent, Kolegium MISH

Maja Graczyk, IV rok, WPiA UW

Justyna Jaworska, I stopień, II rok, Wydział Polonistyki

Agnieszka Pietrzak, III rok, DS FRiU, Wydział Zarządzania

Adam Majewski, I rok, WDIB

Aleksandra Gozdowska, I stopień, III rok, Wydział Polonistyki

Krzysztof Andrulonis, II rok studiów licencjackich, MISH

Wiktoria Dowgiel, V rok, psychologia, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Małgorzata Kazulak, absolwentka WPiA

Hanna Kowal, III rok, ILS

Michalina, Poławska, I stopień, IV rok studiów, MISH

Jagoda Rutkowska, I stopień, IV rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Jakub Kocjan, III rok, prawo, WPiA UW

Aleksandra Dobrowolska, II stopień, II rok, Instytut Anglistyki

Kacper Zybała, I stopień, II rok, WNPISM

Katarzyna Wojnacka, II stopień, I rok, ILS

Paulina Młodzianowska, I stopień, 1 rok studiów, IKP

Martyna Lotkowska. I stopień, III rok, Artes Liberales

Oliwia Mazur, I stopień, III rok, Instytut Anglistyki

Jacek Wąsik

Laura Kubacz, I stopień, I rok, IFK

Barbara Ślusarczyk, I stopień, II rok, Instytut Romanistyki

Jacek Olczyk, II stopień, II rok, MIM

Ida Zając, I stopień, II rok, Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Urszula Stankiewicz, I stopień, II rok studiów, ISNS

Jan Orliński, I stopień, II rok, Wydział Chemii

Piotr Ciapała, I rok WNPISM

Karolina Sudolska, I stopień, III rok, Wydział Orientalistyczny, koreanistyka

Aleksandra Szeweła, II stopień, I rok, IKP

Małgorzata Sinkiewicz, I, III rok, Instytut Anglistyki

Alicja Jasińska, I stopień, III rok, Wydział Zarządzania

Marcin Tafil, I stopień, I rok, Instytut Kultury Polskiej, Wydział Polonistyki

Michał Rejmer, III rok, WPiA UW

Katarzyna Pająk, II stopień, I rok, Instytut Historii Sztuki

Natalia Bojanowska, I stopień, III rok, wydział zarządzania

Katarzyna Rowicka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania

Marzena Ciołek, mgr, absolwent AGH Kraków

Karolina Wojciechowska, absolwentka wydziału neofilologii

Filip Świerz, III rok, WZ

Adrian Knop, I stopień, I rok, Wydział Polonistyki

Anna Milewska, absolwentka Wydziału Zarządzania

Anna Wydra, I stopień, III rok Wydział Zarządzania

Stefan Rafalovich, licencjat na Wydziale Zarządzania w latach 2017-2020

Joanna Wajda, I stopień, III rok, Wydział Zarządzania

Jakub Nowicki, I stopień, I rok, Iszip

Mateusz Bieniak, I stopnia, III rok, IPSiR

Jakub Zięterski, absolwent, WGSiR

Sara Olekszyk, I stopień, III rok, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Iwona Łabuz, I stopień, III rok, Instytut Filozofii

Wiktor Rorot, II stopień, II rok, Kolegium MISH

Jagoda Kozińska, III rok, I stopień, wydział Artes Liberales

Julia Kowalewska, III rok, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Monika Olszewska, studia II stopnia, I rok, ILS

Wiktoria Gorycka,I stopień, I rok, WFiS

Maciej Antosiewicz, I stopień, III rok, Wydział Zarządzania

Maria Onyszkiewicz, absolwentka Instytutu Filozofii

Klaudia Bukato, II rok, IPS

Justyna Kowalczyk-Kądziela, doktorantka, II rok, Wydział Neofilologii

Hanna Frejlak, II stopień, II rok, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

Natalia Piotrkowicz, I stopień, II rok, Artes Liberales

Marta Wódz, II stopień, II rok, MISH

Samuel Evan Collier, I stopień, I rok, Instytut Filozofii

Daria Zielińska, I stopień, III rok, Wydział Orientalistyczny

Delfina Haszczyńska, I stopień, III rok, Instytut Filozofii

Rafał Jastrzębski, I stopień, III rok, KSIEŚW

Jarosław Pożar, I stopień, I rok, WLS

Wiktoria Walczak, I stopień, III rok, Wydział Zarządzania

Marta Golańska, V rok, Wydział Psychologii

mgr Martyna Miernecka, studia doktoranckie, Instytut Kultury Polskiej UW

Olga Sęktas, absolwentka studiów licencjackich, Wydział Zarządzania

Katarzyna Buczek, I stopień, III rok, WZ

Mila Moklak, I stopień, II rok, MISH

Barbara Ślusarczyk, I stopień, II rok, Instytut Romanistyki

Joanna Siwecka, I rok, II stopień, Katedrze Italianistyki

Adrian Treder

Bartłomiej Glegolski, I stopień, III rok, Wydział Zarządzania

Beata Zybura, V rok studiów jednolitych magisterskich, Wydział Psychologii

Ewelina Świtalska, absolwentka filologii angielskiej (Instytut Anglistyki)

Agnieszka Bylina I rok, matematyka MIM

Daria Polcyn, III rok, Chemia Medyczna, Wydział Chemii

Agnieszka Pakoca, I stopień, II rok, Wydział Filologiczny UŁ

Tymoteusz Schodowski, 2nd year of BA in Humanities, the Arts and the Social Thought, Bard College Berlin

Monika Kisiel, absolwentka studiów II stopnia, Wydział Neofilologii

Kinga Nguyen, student, II rok, Instytut Socjologii

Ewa Mrozowicz lic., I rok, II stopień, Instytut Kultury Polskiej

Maria Piotrowska, mgr, asystent, Wydział Orientalistyczny (KJiKA)

Katarzyna Krajewska I stopień III rok Wydział Nauk Ekonomicznych

Dorota Wiktorowicz, II rok, I stopień, Wydział Biologii

Anna, Wiatrowska, IV rok, Wydział Psychologii

Monika Szymańska

Rafał Nowak, I stopień, I rok, WLS

Michał Kulpiński, II rok studiów magisterskich, UCBS

Blanka Maria Niechoda, I stopień, II rok, Wydział Polonistyki

Michał Kubiak IHS UW

Agata Kostrzewa, WDIiB

Tomasz Trąbiński, I stopień, III rok, WZ UW

Zuzanna Antonowicz, I stopień, I rok, IF UW

Franciszek Pomianowski, I rok studiów jednolitych magisterskich, Wydział Pedagogiki

Katarzyna Michta, mgr, absolwentka, Katedra Japonistyki

Dagmara Fajt, III rok, prawo, WPiA UW

Ewa Kalinowska, II rok, I stopień, Kolegium MISH

Julia Głocka, III rok studiów stacjonarnych, Instytut Filozofii

Emilia Moszczyńska, III rok, Wydział Zarządzania

Agata Bartoszewicz, absolwentka

Rafał Smoleń, mgr, WPiA

Aneta Niewiarowska, absolwentka Filologii Angielskiej, Wydział Neofilologii

Franciszek Franko, I stopień, II rok, Gender Studies

Sylwia Pepla, II stopień, I rok i II rok, IKP i IS

Amadeusz Just, mgr, V rok studiów doktoranckich, Instytut Filozofii

Marcel Pastusiak, V rok, Instytut Kultury Polskiej

Kinga Goliszewska, magister, absolwent, Katedra Arabistyki i Islamistyki

Kinga Rejterada, rok III, Kolegium MISH

Martyna Burdach, jednolite magisterskie, II rok, Wydział Psychologii UW

Kinga Burdach, IV rok, WPIA

Feliks Pastusiak, mgr. Geologii stratygraficzna-poszukiwawczej, Instytut Geologii Podstawowej, rok ukończenia 1987

Aleksander Świercz, ILS - 3 rok, WPiA - 2 rok

Oda Wnuk, jednolite magisterskie, 1 rok, Wydział Prawa i Administracji

Angelika Przyborowska, II stopnia, II rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Paweł Lubański, III rok, Wydział Prawa i Administracji

Aleksandra Ciechomska

Maria Mika, III rok, Wydział Polonistyki

Weronika Woźniecka, I stopień, III rok, Instytut Anglistyki UW

Alicja Barylski, II stopień, V rok, Instytut Filozofii

Wiktoria Strużyna, I stopień, II rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Jakub Pawlak, I rok, Mechatronika, Politechnika Warszawska

Natasza Majewska, I rok, II stopień, Kolegium MISH UW

Marcelina Cieślik, I stopień, I rok, Kolegium MISH

Marcin Sarna, studia niestacjonarne I stopnia, II rok, Instytut Filozofii

Izabela Kołakowska, I stopień, I rok, dziennikarstwo i medioznawstwo, WDiB

Agnieszka Kamińska, II stopień, II rok, Hebraistyka, Wydział Orientalistyczny

Julia Tylman, I stopień, Iberystyka

Paulina Grabowska, III rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Maria Drozdowicz, I stopień, II rok, Wydział Polonistyki

Dominika, Stankiewicz, I stopień, III rok, Wydział Zarządzania

Barbara Snuszka, absolwentka

Natalia Michalska, I rok studiów I stopnia, MISH

Zuzanna Dziedzic, I stopień, III rok, Wydział Polonistyki

Anna Walczak, magister, filologia polska, rocznik 2000

Alicja Szewczyk, lic., I rok, II stopień, Wydział Polonistyki

Kalina Rzeźnik, absolwentka Wydziału Artes Liberales II stopnia

Katarzyna Woźny, III rok, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Aleksandra Gosk, Instytut Kultury Polskiej UW, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Hanna Szkarłat, II stopień, I rok, IKP

Jakub Zygmunt, jednolite magisterskie, V rok, MISH

Paweł Kacprzyk II rok, II stopień, Filologia polska

Mateusz Baniak, II rok, II stopień, Instytut Socjologii, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Wojtek Tworzyński, Mgr, Wydział Biologii

Elzbieta Kwiecińska, mgr, absolwentka MISH

Daria Niedziółka, absolwentka ISNS

Mateusz Wiśniewski, I stopień, III rok, WNE i MIM

Adam Drygas, I stopień, I rok, MISH

Julia Harasimowicz, doktorantka, Wydział Historyczny

Aneta Stępniak, I stopień, III rok, Artes Liberales

Roman Żuchowicz, magister, IV rok studiów doktoranckich WH UW

Małgorzata Krajewska, żaden rok studiów, zasmucona tym faktem osoba.

Julia Stolpa, I stopień, I rok, Artes Liberales

Anna Wisz, licencjat, Iberystyka

Jadwiga (Jagoda) Grużdź (Michalska), mgr, absolwentka, Wydział Biologii

Paweł Wartak, licencjat, Wz Uw

Julia, Kamińska, I stopień, II rok studiów, Centrum Europejskie / jednolite magisterskie, I rok, WPiA

Michał Ślusarski, II rok, WNPiSM

Maria Zapała, I stopień, III rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Maciej Biberstein mgr

Karolina Dobrowolska, I stopień, III rok, Wydział Zarządzania

Nike Farida, MA, Wydzial Historii, Historia Sztuki 1991

Piotr Miszczuk, II stopień, Ii rok, Instytut Anglistyki

Adam Klewenhagen, mgr, Instytut Filozofii

Michał Owczarek, I stopień, III rok, MISH UW

Joanna Migasiuk, V rok, ILS

Julia Wróblewska, jednolite magisterskie, IV rok, MISH UW

Bartosz Olszewski, II stopień, I rok, IEiAK UW

Julia Wysocka, I stopień, I rok, Instytut Anglistyki

Dorota Płoszczyńska, socjolog

Weronika Szulik, magister, IV doktoranckich, Wydział Polonistyki

Angelika Mizińska, absolwentka

Magdalena Wróbel, I stopień, III rok, Wydział Zarządzania

Anna Schimanek, I stopień, III rok studiów, Wydział Pedagogiczny

Katarzyna Ciodyk, studia jednolite magisterskie, rok II, Wydział Psychologii

Weronika Kaczmarczyk

Tomasz Ludwicki, II stopień, , I rok, Instytut Filozofii

Krzysztof Nowak, IV rok, MISH

Monika Helak, doktorantka, Instytut Socjologii UW

Małgorzata Dziendziel, I stopień, II rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Agnieszka Szybiak, I stopień, II rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Anna Zieja, studia licencjackie, Instytut Historii Sztuki,

Zuzanna Koziarska, I stopień, III rok, Wydział Zarządzania

Łucja Furgał, I rok, Wydział Polonistyki

Konrad Kozłowski, I stopień, I rok, Instytut Kultury Polskiej

Joanna Rudnicka, V rok Wydział Psychologii oraz III rok WPiA

Nela Kręglicka, II rok studiów, Artes Liberales

Aleksandra Grodzka, I stopień, II rok, UW

Mgr Marlena Rycombel, Instytut Kultury Polskiej UW

Julian Konopelski, I rok, II stopień, Iberystyka, Wydział Neofilologii

Łukasz Żurek, magister, Wydział Polonistyki UW

Dawid Surma, II stopień, I rok, Wydział Orientalistyczny

Nadia Wierzbicka, I rok, MISH: Instytut filozofii, Instytut Artes Liberales

Martyna Nowak

Monika Dębska, III rok, Slawistyka

Magda Wojciechowska, II stopień, II rok, Wydział Polonistyki

Zuzanna Błahuszewska, absolwentka UW, ILS

Gabriela Lipińska, I stopień, II rok, Polityka społeczna, WNPiSM

Kalina Domińska, I rok, Antropozoologia , Artes Liberales

Maciej Dziliński, Dziennikarstwo i Medioznawstwo

Kasandra Rogala, I stopień, II rok, ILS

Karolina Fesołowicz

Maria Wrzosek, IV rok, Wydział Psychologii

Sylwia Miszczak

Katarzyna Kobyłecka, I stopień, II rok, Polityka Społeczna, WNPiSM

Mari Pola Osińska, I stopień, I rok studiów, Filozofia

Katarzyna Duliasz-Gugała, II stopień, I rok, japonistyka

Katarzyna Małyszko, magister 1978

Łukasz Sosiński, II rok, Filmoznawstwo, Wydział Filologiczny UŁ

Igor Twardowski, I stopień, II rok, Wydział Filologiczny UŁ

Patryk Drzewiecki, I stopień, II rok, Wydział Filologiczny UŁ

Łucja Fijoł, I stopień, II rok studiów, Wydział Chemii

Jędrzej Kocjan, I stopień, II rok, wydział filologiczny UŁ

Kamil Gryckiewicz, I rok, I stopień, Chemia, Wydział Chemii

Katarzyna Kuder, I stopień, I rok, WCh

Maciej Cholewiński I stopień, III rok, Wydział Filologiczny UŁ

Patrycja Olbryś, II rok, I stopień, UŁ

Marta Kotecka, II rok, WPIA

Agata Marczyk, II rok, I stopień, Wydział Lingwistyki Stosowanej

Morgan Zimoch, I rok, SWPS

Michał Sobczak, doktorant ISNS, drugi rok

Julia Pachniewska, I rok, Chemia, UW

Łukasz Gładczuk, Doktorskie, Oxford

Natalia Matłacka, WDIiB

Magdalena Nieśpielak

Kamil Piekarski, I stopień, rok drugi, filmoznawstwo UŁ

Anna Karpiuk, absolwentka Wydziału Orientalistyki

Julia Babraj, I stopień, II rok, Wydział Chemii

Klaudia Kot, filozofia II rok II stopnia, WFiS

Izabela Kupis, I stopień, II rok, WDIB

Karolina Maćkowiak, magisterskie jednolite, V rok psychologii

Maciej Janda, II rok, WPIA

Michał Sanocki, I rok, I stopień, Wydział Chemii UW

Anna Steer, absolwentka Wydziału Polonistyki

Julia Król, I stopień, I rok, Wydział Chemii

Marta Oziembłowska, I stopień, I rok, Wydział. Chemii

Ireneusz Tomczyk, II rok I stopnia Chemia, Wydział Chemii UW

Ewa Podgórska, I rok studiów II stopnia, ILS

Marika Lourens

Karolina Śmigiel, mgr, I rok II stopnia, Instytut Filozofii UW

Ida Mrowiec, I stopień, 3 rok, Artes Liberales

Sławomir Mzyk, licencjat, II rok II stopnia, Instytut Filozofii

Weronika Zajkowska, I stopień, III rok studiów na Wydziale Artes Liberales

Konrad, Dudek, II stopień, I rok, Wydział Artes Liberales

Jan Drabik, I stopień, I rok, Wydział Chemii

Karolina Czerwonka, I stopień, III rok, Wydział Polonistyki

Monika Zybura, absolwentka kognitywistyki I stopnia, Wydziale Filozofii

Marzena Skarbek-Kiełłczewska mgr 1987 pedagogika

Marianna Terpiłowska, I stopień, II rok, Instytut Kultury Polskiej

Aleksandra Borowczyk, obecnie gap year

Hubert Koseła, I stopień, II rok, Polityki społeczna, WNPISM

Andrzej Frączysty, II stopień, VI rok, Kolegium MISH UW

Joanna Krawczyk, I stopień, III rok, MIMUW

Jakub Młynarczyk, magister, IV rok, Instytut Anglistyki

Kamil Czarnota, II rok, I stopnia, Wydział Orientalistyczny, Zakład Sinologii

Weronika Wodyńska, I stopień, I rok, Kolegium Artes Liberales

Damian Grodziński, magister, II rok, WFiS

Joanna Zalewska, I rok Wydział Psychologii

Bruno Jasic

Oskar Sot

Jakub Żabiński-Sikorski, I stopień, II rok, IKP WP

Izabela Marcinkowska, I stopień, II rok, socjologia, Wydział Humanistyczny AGH

Tomasz Gryber, I rok, Kolegium MISMaP

Maksymilian Laskowski

Marta Adamus, II rok, I stopień, Ośrodek Studiów Amerykańskich

Dominik Puchała, absolwent I stopnia, Wydział "Artes Liberales" UW; I roku, II stopień oraz III rok studiów jednolitych, Kolegium MISH

Mateusz Matuszewski, II stopień, V rok, Wydział Orientalistyczny

Małgorzata Ptaszek, I stopień, III rok, Wydział Zarządzania

Radosław Wójcik, II stopień, I rok, Wydział Chemii UW

Aleksandra Młynarczyk, II stopień, II rok, instytut lingwistyki stosowanej

Jagoda Płoszczyńska, I rok, Instytut Filologii Klasycznej

Katarzyna Sinet, I stopień, III rok, Wydział Polonistyki

Sebastian Budek

Łukasz Poloczek, absolwent studiów I stopnia Kolegium MISH

Patryk Flakowski, II stopień, II rok studiów, Filozofia

Anna Zewar, II rok, I stopień, kolegium MiSH

Zuzanna Wybrańska, MISH

Zuzanna Sawińska, I stopień, II rok, Artes Liberales

Paweł Godlewski, absolwent Wydziału Prawa 2019

Karolina Kozak, I stopień, II rok , Uniwersytet Łódzki

Anna Pietrzyńska, II stopień, V rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Wiktor Jochymczyk, II rok, Matematyka, MIMUW

Gabriela Olszewska, I rok, MIM

Kamil Ryduchowski, IV rok, Matematyka, WMIM UW

Konrad Mrozik, licencjat, II rok, Wydział Polonistyki

Mgr Justyna Dąbrowska

Julia Błażałek, I stopień, II rok, Informatyka

Szymon Michniak, I stopień, I rok, MISMaP

Maciej Rola, II rok, I stopień, MIMUW

Anna Obłękowska, licencjat, I rok, MISH

Adam Rozenek

Aleksandra Majka, I stopień, III rok, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Szymon Rębowski, I stopień, III rok, MISH

Maja Szymańska I stopień, I rok, ISNS UW

Stanisław Kus I stopień, I rok, ISNS UW

Maria Laskowska I stopień, I rok, ISNS UW

Dominika Zalewska I stopień, I rok, ISNS UW

Nadia Kłos I stopień, I rok, ISNS UW

Zofia Stachnik I stopień, I rok, ISNS UW

Susanna Bochniarz-Urbańska I stopień, I rok, ISNS UW

Michał Nowicki I stopień, I rok, ISNS UW

Mireia Świetlik Nunes I stopień, I rok, ISNS UW

Katarzyna Bielak I stopień, I rok, ISNS UW

Aleksandra Andrzejczak I stopień, I rok, ISNS UW

Katarzyna Osuch I stopień, I rok, ISNS UW

Stanisław Szostkowski I stopień, I rok, ISNS UW

Kacper Knyziak I stopień, I rok, ISNS UW

Maciej Słonka I stopień, I rok, ISNS UW

Nina Sobocińska I stopień, I rok, ISNS UW

Weronika Matylda Witan I stopień, I rok, ISNS UW

Joanna Wójcik, I stopień, II rok ISNS UW/ jednolite magisterskie, III rok WPIA

Maria Leszczyńska, I stopień, II rok ISNS UW

Mikołaj Szczerba I stopień, II rok ISNS UW

Joanna Pękacz I stopień, II rok ISNS UW

Karolina Krakowiak I stopień, II rok ISNS UW

Weronika Skupniewicz I stopień, II rok ISNS UW

Zuzanna Bolikowska I stopień, II rok ISNS UW

Anna Puchała I stopień, II rok ISNS UW

Julia Popławska I stopień, II rok ISNS UW

Adrianna Branecka I stopień, II rok ISNS UW

Wiktoria Hasiak I stopień, II rok ISNS UW

Michał Maszewski I stopień, II rok ISNS UW

Iwona Majewska I stopień, II rok ISNS UW

Aleksandra Nowak I stopień, II rok ISNS UW

Nina Rehorowska I stopień, II rok ISNS UW

Miranda Zarzycka I stopień, II rok ISNS UW

Wojciech Bielecki I stopień, II rok ISNS UW

Wiktor Suchożebrski I stopień, II rok ISNS UW

Joanna Jabrzyk I stopień, II rok ISNS UW

Piotr Gajewski I stopień, II rok ISNS UW

Katarzyna Nawrocka I stopień, II rok ISNS UW

Tymon Bocian I stopień, II rok ISNS UW

Marta Szymanderska-Pastryk I stopień, II rok ISNS UW

Dominika Kiliszek I stopień, II rok ISNS UW

Gabriela Lassota I stopień, II rok ISNS UW

Jan Mutor I stopień, II rok ISNS UW

Antoni Pyszczek I stopień, II rok ISNS UW

Silvana Abarza Cofré I stopień, II rok ISNS UW

Paulina Gadziała I stopień, II rok ISNS UW

Martyna Martyniuk I stopień, II rok ISNS UW

Milena Kondas I stopień, II rok ISNS UW

Ewa Laska I stopień, II rok ISNS UW

Julia Dobroczyńska I stopień, II rok ISNS UW

Joanna Markuszewska I stopień, II rok ISNS UW

Patrycja Trzaskowska I stopień, II rok ISNS UW

Marcin Wnukiewicz I stopień, II rok ISNS UW

Konrad Wysocki I stopień, II rok ISNS UW

Dorian Widawski I stopień, III rok ISNS UW

Paulina Nalazek I stopień, III rok ISNS UW

Zuzanna Niedzielska I stopień, III rok ISNS UW

Julia Czech I stopień, III rok ISNS UW

Anna Celska, II stopień, V rok, Kolegium MISH

Aleksandra Woźniak I stopień, III rok ISNS UW

Weronika Smagorzewska I stopień, III rok ISNS UW

Kamila Kalinowska I stopień, III rok ISNS UW

Klaudia Dulka I stopień, III rok ISNS UW

Stanisław Michał Miarkowski I stopień, III rok ISNS UW

Paulina Mazurkiewicz I stopień, III rok ISNS UW

Adrianna Rowińska I stopień, III rok ISNS UW

Aleksandra Mroczek I stopień, III rok ISNS UW

Aleksandra Woźniak I stopień, III rok ISNS UW

Marta Nowakowska I stopień, III rok ISNS UW

Malwina Wilińska I stopień, III rok ISNS UW

Agnieszka Relich I stopień, III rok ISNS UW

Gabriela Kwika I stopień, III rok ISNS UW

Anna Wydra I stopień, III rok ISNS UW

Maria Zalewska I stopień, III rok ISNS UW

Aneta Woźniak I stopień, III rok ISNS UW

Justyna Gąsiorowska I stopień, III rok ISNS UW

Rafał Piotrowski II stopień, I rok ISNS UW

Zosia Wiśniewska II stopień, I rok ISNS UW

Weronika Cisek II stopień, I rok ISNS UW

Marta Palińska II stopień, I rok ISNS UW

Michał Młynarczyk, mgr, absolwent IS UW

Tobiasz Naryniecki, jednolite magisterskie, IV rok, WPsych

Beata Reszka, I rok, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego

Dorota Mokrosinska

Barbara Wasiuk, licencjat, absolwentka studiów I stopnia, Artes Liberales

Michalina Musielak, Absolwentka UW i ASP w Warszawie

Adrianna Maria Wojcieszak, II rok, I stopień, Wydział Orientalistyki, kierunek Japonistyka

Aleksandra Zalewska, I stopień, II rok, Instytut Anglistyki

Igor Kędzierski, I stopień, II rok, filmoznawstwo UŁ

mgr Finka Heynemann, Wydział Polonistyki

Marta Piekut, I stopień II rok, wydział Artes liberales kierunek Artes liberales

Aldona,Burska, mgr, 2015, CE UW

Ewa Mazgajska, I stopień, II rok, Instytut Filozofii

Olga Korytowska, absolwentka UW

Jagoda Szmytkowska, I rok, MISH

Monika Dąbrowska mgr; 1991, Wydz. Polonistyki

Sylwia Możejko, absolwentka Politechniki Gdańskiej

Wiesława Fabiola Sanjuán Szklarz, absolwentka Wydziału Chemii.

Joanna Kostro-Olechowska, I stopień, III rok, IKSI

Aleksandra Bautembach, I stopień, II rok, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

Paweł Papis, MIM UW

Marek Wesołowski I stopień, III rok, Kolegium MISMaP

Franciszek Dąbrowa II rok Prawo, Artes Liberales

Natalia Toporowska, Kolegium MISH

Zuzanna Kłopotek, WPIA

Agnieszka Gwiazdowicz, I stopień, II rok, Instytut Historii Sztuki

Karolina Tomczyszyn, I rok, Kolegium MISH

Karolina Kaczorek, I stopień, III rok, Instytut Kultury Polskiej

Emilia Seńko, I stopień I rok, Kolegium MISH

Zofia Wereśniak, I stopień, II rok, Filozofia, Wydział Filozofii

Emilia Kosińska, MSc (University of Ulster), MA (University of Westminster)

Barbara Mądra, II stopień, I rok, Instytut Filozofii

Bartłomiej Lis, II stopień, II rok, EUROREG

Agnieszka Branicka, V rok, psychologia i prawo

Iwona Pietracha, magister, 2012, Katedra Hungarystyki

Julia Kusiak II rok, I stopień, Antropozoologia, Artes Liberales

Aleksandra Wysocka, absolwentka, ISNS

Katarzyna Strzelecka, 2000, magister

Jarosław Wiśniewski, WMIM

Tomasz Dymowski, IV rok, Japonistyka

Wiktoria Pomorska, II stopień, II rok, Katedra Japonistyki

Justyna Ciruk, absolwentka WNE UW, magister ekonomii, rocznik 2011

Jakub Szewczenko, II rok, MiSH

Justyna Szklarczyk, II stopień, II rok, Instytut Kultury Polskiej UW

Anna Szczygieł, IV rok, Instytut Archeologii

Dominika Obszyńska, I stopień, III rok Japonistyka

Adrianna Gawron, III rok, I stopień, Wydział Zarządzania

Agata Trzcińska-Hildebrandt, mgr, ILS

Karolina Czubak, lekarz dentysta, absolwentka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Michalina Cendrowska, IV rok, kulturoznawstwo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Paweł Szczepura, II stopień, II rok, MISHiS

Katarzyna Dubkiewicz, I stopień, III rok Chemical Technology, Politechnika Poznańska

Zuzanna Geremek, V rok studiów, MISH Filozofia

Marcin Podlaski

Weronika Rogowska, I stopień, III rok, IKSI

Agnieszka Bednarska mgr 2007 UŚ

Patrycja Kowal, absolwentka studiów I stopnia WZ UW

Magdalena Grochocka I stopień I rok MISH

Marta Marczykowska-Górecka, mgr psychologii, MiSMaP UW

Antoni Goldstein, III rok, informatyka MIMUW

Dominik Mrohs, III rok, Instytut Etnologii I Antropologii Kulturowej

Kamil Dąbrowski, I stopień, III rok, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Maria Bolek, II stopień, IEIAK UW, IA UW

Julia Suchocka, I stopień, II rok, MISH

Miłosz Panfil, Wydział Fizyki

Adam Smolarek, I stopień, III rok, Instytut Kultury Polskiej

Marta Kołodziejczyk, II roku, II stopień, WZ UW

Gabriela Rudzińska, II rok, I stopień, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Tomasz, Bawolski, I stopień, II rok, Studia filologiczno-kulturoznawcze

Anna Banaszkiewicz, doktorantka IBD PAN

Karolina Płocka, I stopień, II rok, Wydział Lingwistyki Stosowanej

Klaudia Kułaga, IV rok, WPsych UW

Ignacy Nałęcz, I rok, II stopnia, Wydział Fizyki

Krzysztof Kumor, absolwent Stosunków Międzynarodowych UW

Dariusz Kołaczkowski, magister z 2008, Katedra Języków Specjalistycznych

Oliwia Rękawek, III rok prawa WPiA

Julia Korol, I stopień, II rok, MIMUW

Łukasz Kowalczyk, I stopnia, Wydzial Ekonomii i Zarządzania UŁ

Adam Domosławski, I stopień, II rok, MISMaP

Oktawia Miłuch, I stopień, II rok, MIMUW i WNE

Justyna Kot, I stopień, III rok studiów Artes Liberales

Małgorzata Adamczyk, III rok studiów doktoranckich, Wydział Polonistyki, Instytucie Kultury Polskiej

Karolina Kącka

Szymon Kochanowicz, Farmacja, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Małgorzata Brzezińska, absolwentka

Marta Kapelak, I rok, II stopień, Instytut Filozofii

Wojtek Doroszewicz, WGSR

Daniel Murawski, I stopień, II rok, MIMUW

Joanna Koprowski, I stopień, III rok, Wydział Chemii

Wiktoria Brym, I rok, Wydział Psychologii

Katarzyna Konopka, I stopień, II rok, SPZ Wydział Psychologii

Michal Baranski, mgr. Psychologii - 1996, mgr Zarzadzania - 2002

Honorata Sroka, II stopień, II rok, SDNH

Katarzyna Zachara, II stopień, II rok, MISH

Izabela Obierzyńska, I stopień III rok, Artes Liberales

Katarzyna Dębska, doktorantka, Instytut Socjologii UW

Monika Solubianka, PWST, magister, ukończenie studiów 1971

Weronika Justyńska, magister kulturoznawstwa, Uniwersytet Łódzki

Miłosz Spychalski, I stopień, II rok studiów, Artes Liberales

Laura Waniek, mgr, ISZiP

Dominika Ścibek, IV rok, jednolite magisterskie, Wydział Psychologii

Olga Karpowicz, licencjat, 1 rok, IFK

Aleksandra Jabłońska, mgr II rok studiów doktoranckich, Wydział "Artes Liberales" UW

Natalia Kurek, I stopień, II rok, IH UW

Piotr Kowalewalewski, I stopień, po II roku, MIM

Mateusz Masłowski, I rok, I stopień MIMUW

Natalia Kurowska, absolwent, WZ UW

Michał Gajewski, I stopień, II rok, kognitywistyka

Maciej Satora, II rok, I stopień, Artes Liberales

Katarzyna, Kubanek, I stopień, II rok, Katedra Japonistyki

Maciej Otmianowski, magister, absolwent, WPiA

Julia Roszkowska, II rok, Filologia polska

;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze